miércoles, 3 de julio de 2013

Pregunta muro en escaleiras da capela de Nosa Señora da Fonte O Consello Comarcal de Esquerda Unida Compostela defende que o rigor, respecto ao patrimonio e ata a estética deben rexer nas actuacións de índole urbanística que se leven a cabo na cidade.

Mais acontece, tras varias queixas veciñais e trala pertinente visita de membros do Consello Comarcal, que nunhas das escaleiras da capela de a Nosa Señora da Fonte, que leva ao Parque da Música, levantouse un muro que consideramos un grave erro.

Noel Dopazo, responsable de Cultura e Patrimonio do Consello Comarcal de Esquerda Unida Compostela, demanda que o equipo de goberno do Partido Popular explique, se iso é posible, como se puido dar o visto bo e os motivos que xustifican semellante actuación urbanística que impide a utilización dunhas escaleiras que dan acceso a un parque público da cidade.

Outra cuestión criticable do levantamento deste muro é que, aínda que poida haber xustificación que permitira semellante aberración, o que non pode admitirse de ningunha maneira é o material utilizado para facelo, o mínimo respecto ao patrimonio cultural e histórico da cidade obriga a ser consecuente a hora de escoller materiais de obras en certos lugares de Santiago.

É importante que o Concello vele porque se cumpran uns mínimos requisitos nas actuacións urbanísticas que se leven a cabo na vía pública, co fin de evitar obras como, por exemplo, a máis que cuestionable pasarela en Caramoniña que contou coa nosa reprobación e denuncia dende o inicio.

Por todo isto, o Consello Comarcal de Esquerda Unida realiza as seguintes preguntas para a súa resposta por escrito:

  1. Deu o visto bo o arquitecto municipal ao levantamento deste muro?

  1. En caso afirmativo, que motivos xustificaron que se permitira levantar este muro nunhas escaleiras que dan acceso a un parque público da cidade?

  1. En caso de que esta actuación urbanística non conte co beneplácito do Concello que medidas se levarán a cabo para corrixir esta aberración urbanística?

     4.         Realizarase un estudo de posibles actuacións que se poidan considerar que atenten contra o patrimonio cultural e histórico da cidade, co fin de buscar solucións o antes posible?     

No hay comentarios: