sábado, 28 de junio de 2008

Comunicado de Esquerda Unida de Ames sobre os Comedores Escolares

Comunicado do Consello Local de Ames sobre o que está acontecendo cos Comedores Escolares:

1-Tras conversaciones con los responsable de la red de comedores escolares
del concello de Ames reclamando información sobre la relación de niños
admitidos en los comedores escolares tanto por vecinos ajenos a nuestra
organización como por miembros de la asamblea local de IU-EU, la respuesta
es que a fecha de 30 de Junio aun no se sabe que niños están admitidos ni la
fecha prevista para su publicación.

Resaltar la incomprensible dejadez de dichos responsables teniendo en cuenta
que a los padres de los usuarios se les exigió renovar la matricula el mes
de Marzo.

Desde EU-IU queremos resaltar la incongruencia que resulta tras las últimas
noticias donde se alardea de la gestión del gobierno municipal en cuanto a
la conciliación de la vida laboral y personal de los ciudadanos.

Es inadmisible que metidos en los meses vacacionales de Julio y Agosto, las
familias de Ames no sepan aun si tiene que buscar otra alternativa a los
comedores escolares . Alertamos a su vez de la posibilidad que en estos dos
meses, se intente algún tipo de maniobra extraña que altere el actual
funcionamiento de este servicio y una posible subida de tasas.

EU-IU de Ames exige a los responsables de este servicio la máxima celeridad
en la exposición de las listas de admitidos para de esta forma los vecinos
de Ames podamos actuar en consecuencia y con suficiente de tiempo para
solventar posibles problemas.

jueves, 26 de junio de 2008

Por unha función pública de calidade, loitemos contra a externalización e o neoliberalismo

Esquerda Unida apoia a concentración deste xoves 26 ante
o Pleno do Concello ante a contratación de novos asesores
e 6 Directores de Área por parte do Concello.
 
A Administración pública determina a existencia cotiá de toda a
cidadanía, polo tanto, ten que ser obxectiva e imparcial, e desde
logo garantir a profesionalidade dos traballadores que a integran.
 
Hoxe, a patrimonialización política practicada polos axentes do
neoliberalismo (de feito dáse en todos os ámbitos, desde a
Administración local ata a Autonómica e mesmo na Universitaria)
no proceso que se dá en chamar "externalización", é dicir,
encomendar a empresas privadas estudos ou xestións propias
de funcionarios públicos mediante contratos, infravalora a
capacidade de traballo do funcionario público, amais de aumentar,
de forma innecesaria, a contía de diñeiro público destinada a
axentes externos. Diñeiro que debera ir cara outros eidos
(igualdade de oportunidades, acondicionamento e humanización
de barrios, etc) máis necesitados e dos que sempre se afirma
que non hai diñeiro para executar as súas accións.
 
Semella que non doe o desbaldimento de diñeiro público.
Hoxe, cando mesmo o Goberno chama á austeridade o noso
Concello ignora a mesma e aumenta o diñeiro destinado a
esta “externalización”. A “fichaxe” de Directores de Área,
cun Nivel 30 e unhas retribucións anuais de 65000 euros brutos,
que unicamente son asesores, converte en cargos políticos
postos que deberían ser funcionariais. Prodúcese un cambio
pois no sistema de nomeamento, eludindo así procesos selectivos
que avalíen os seus coñecementos e a súa capacidade, así
como a carreira profesional. Triunfa, unha vez máis, o “chiringuitismo”
e perde, unha vez máis, a función pública.
Esquerda Unida chama aos sindicatos do Concello a que reactiven
a Plataforma en defensa dos Servizos Públicos creada en novembro
de 2007. O público está caendo fronte ao privado. O funcionariado
vése así desprezado e devaluado, chegando mesmo a erosionar a
súa credibilidade e valía profesional.

Santiago, 26 de xuño de 2008

martes, 17 de junio de 2008

O Compañeiro e Camarada Herminio Barreiro presenta as súas memorias


O xoves, ás 20h, na Galería Sargadelos, o compañeiro, camarada e membro de Esquerda Unida presentará, desde a súa perspectiva de memoria viva daqueles tempos de escuridade e loita clandestina, as súas lembranzas escolares e universitarias (1940-1965). Como se di na carta de presentación do acto, unha rememoración da infancia e da mocidade.

No acto estarán amais do autor, Manuel Bragado, editor de Xerais; Lupe Gómez, poeta e Luis Cochón, profesor de Literatura.

Animamos a todas as persoas que o desexen a que se acheguen e apoien ao mestre neste día tan especial para el.