viernes, 29 de noviembre de 2013

Moción polo día mundial de loita contra o VIH/SidaEn España estímase que cada ano contraen o virus entre 3.500 e 4.000 persoas, afectando xa a un total de 150.000 persoas. Dos novos diagnósticos, un 45% son tardíos, o que complica non só a posta en marcha do protocolo sanitario senón a recuperación da propia persoa. Na actualidade, prodúcense anualmente máis de 1.000 mortes ao longo de todo o Estado español por enfermidades asociadas á Sida. Ademais, unhas 50.000 persoas que contraeron o virus descoñece que o ten, supondo un terzo do total, o que aumenta as posibilidades de infección a terceiras persoas, sendo de feito este descoñecemento o causante de máis do 70% das novas transmisións.

Fronte ao que supón un problema de saúde pública de primeira orde atopámonos cun recorte orzamentario na dotación do Plan Nacional sobre a Sida dun 80%, pasando dos 4,5 millóns de euros cos que contaban as entidades implicadas en 2011 a tan só 1 millón de euros para 2013. Esta importante redución leva inexorablemente á desarticulación dos servizos de atención ás persoas que viven con VIH, así como dos servizos e campañas de prevención que viñan desenvolvendo tanto a nivel estatal, autonómico e local, sempre baixo o paraugas do Plan Nacional sobre a Sida.

jueves, 28 de noviembre de 2013

Expulsión profesor NeiraA ÁREA DE LIBERDADE DE EXPRESIÓN AFECTIVO-SEXUAL DE ESQUERDA UNIDA COMPOSTELA COMPARTE A SUSPENSIÓN CAUTELAR AO PROFESOR NEIRA GARCÍA

ALEAS-EU COMPOSTELA AGARDA QUE O EXPEDIENTE ABERTO POLA USC REMATE COA EXPULSIÓN DEFINITIVA DESTE PROFESOR

Dende Aleas Esquerda Unida Compostela non podemos deixar de mostrar a nosa perplexidade ante as declaracións lgbtifóbicas realizadas o longo do día de onte e antonte por parte do profesor da facultade de Educación da Universidade de Santiago de Compostela, Domingo Neira García.

Este profesor reafirmouse ante os distintos medios das súas declaracións que o día 19 de novembro expuxo o seu alumnado no debate aberto na clase da materia “Didáctica e profesión Docente”, sen ningún tipo de complexo. Quedamos abraiados pola simpleza do seu pensamento científico e a súa liña de razoamentos que o levaron a deducir “empiricamente” as súas argumentacións. Pensamento que se resume nunha frase feita pública en declaracións o diario La Voz de Galicia, recollidas na súa edición do día 28 de novembro de 2013, no que este profesor ante a pregunta; “Entón non ten ningún problema cos homosexuais”, responde cunha aseveración “sesuda”: “Non teño ningún problema mentres non me toquen o cu.”, a continuación entre parénteses: (Ri).

Priorizar uso diñeiro públicoO CONSELLO COMARCAL DE ESQUERDA UNIDA COMPOSTELA ESIXE QUE SE PRIORICEN OS INVESTIMENTOS  OU OS GASTOS NO CONCELLO, CONSIDERANDO URXENTE APLICAR AS POLÍTICAS SOCIAIS QUE DEMANDA A CIDADANÍA

O CONSELLO COMARCAL  DE EU COMPOSTELA CREE NECESARIO, POR SUPOSTO, MANTER EN BOAS CONDICIÓNS OS ESPAZOS PÚBLICOS DA CIDADE PERO SEN REALIZAR GASTOS SUPERFLUOS.

O Consello Comarcal de Esquerda Unida Compostela demanda que o Concello, como servizo público que é, leve a cabo a súa labor e, tralo pertinente debate e participación cidadá, poña en marcha as políticas sociais que as veciñas e veciños necesitan.

Consideramos máis que evidente, tras reunirnos con diferentes organizacións, como por exemplo a Cociña Económica ou o Albergue de Xoán XXIII, que Santiago precisa un Concello que actúe para solucionar os problemas desta crise-estafa que padecemos a maioría social. Por iso, entre outras medidas, pedimos a creación dun Servizo Municipal de Atención Integral a Persoas sen Fogar ou o Teléfono de Emerxencias Sociais e o Censo Voluntario de Persoas en Risco de Exclusión Social.

martes, 26 de noviembre de 2013

Denuncia LGTBIfobia profesor USCA ÁREA DE LIBERDADE DE EXPRESIÓN AFECTIVO-SEXUAL DE ESQUERDA UNIDA COMPOSTELA DENUNCIA A LGTBIFOBIA DO PROFESOR DA USC NEIRA GARCÍA

ALEAS-EU COMPOSTELA ESIXE Á USC QUE CUMPRA COA SUA OBRIGA E TOME AS MEDIDAS NECESARIAS CON ESTE PROFESOR

Dende a Área de Liberdade de Expresión Afectivo-Sexual de Esquerda Unida Compostela reafirmamos o noso compromiso na loita contra o heteropatriarcado e a LGTBIfobia que enferman e poñen en risco á nosa sociedade.

Este ano resultou ser moi duro, xa que foron varios os casos de ataques de carácter fascista-LGTBIfóbicos e foron varias as denuncias recibidas de comportamentos do mesmo estilo contra persoas do colectivo LGTBI. A todos estes debemos hoxe, por desgraza, sumar unha denuncia máis.

O pasado martes 19 de novembro na Facultade de Maxisterio, o profesor Domingo Neira García na materia de “Didáctica e profesión Docente” comezou un debate impensable hoxe en día, posto que na súa exposición sobre unha temática proposta polo alumnado, a pederastia, chegou a identificar esta coa homosexualidade.

lunes, 25 de noviembre de 2013

Defensa autonomía persoalO CONSELLO COMARCAL  DE ESQUERDA UNIDA COMPOSTELA ESIXE A APLICACIÓN DAS NORMAS DA LEI DE ACCESIBILIDADE UNIVERSAL.

O CONSELLO COMARCAL DE EU COMPOSTELA SOLIDARÍZASE CON ÁNXELA LÓPEZ, QUE AGARDA QUE O CONCELLO GARANTA A IGUALDADE ENTRE TODAS AS PERSOAS.

Desde hai anos o Consello Comarcal de Esquerda Unida Compostela leva denunciando e presentando iniciativas no Concello para que se avance na accesibilidade universal. Para que ningunha persoa con diversidade funcional se vexa sometida a atrancos que non fan máis que vulnerar dereitos de cidadanía. 

Por iso, entre outras iniciativas, o pasado 12 de novembro de 2010, presentamos unha moción na que pedíamos a eliminación de todos os bordos elevados que houbera nos pasos de peóns, ou, o pasado 25 de abril de 2011, outra moción na que expoñiamos a distinta normativa que obriga a certas características, tanto na súa sinalización como dimensións, nas prazas de aparcamento na vía pública para as persoas con discapacidade física.

domingo, 24 de noviembre de 2013

Manifesto polo 25NMANIFESTO 25 DE NOVEMBRO 2013

POR UNHA SOCIEDADE LIBRE DE VIOLENCIA DE XÉNERO

A Área de Mulleres de Esquerda Unida Compostela, neste 25 de novembro, denuncia que a violencia machista segue a ser unha lousa inadmisible que atenta contra a igualdade e xustiza na sociedade.

Tamén temos que denunciar este día a violencia institucional que se exerce contra as mulleres a través de medidas que inciden directamente nas súas vidas: a reforma regresiva das normas laborais e da lei de aborto.

Unha vez máis reiteramos a nosa esixencia de que o ministro Gallardón retire a regresiva e lesiva reforma lei do aborto.

viernes, 22 de noviembre de 2013

Moción 25N: por unha sociedade libre de violencia de xéneroPara a Área de Mulleres de Esquerda Unida Compostela, un ano máis, o 25 de novembro, convértese nun día de denuncia da violencia contra as mulleres, a violencia sexista e machista, que non ten tregua.

Tamén temos que denunciar este día a violencia institucional que se exerce contra as mulleres a través de medidas que inciden directamente nas súas vidas: a reforma regresiva das normas laborais e da lei de aborto.

Dende a Área de Mulleres de Esquerda Unida Compostela reiteramos a nosa petición, nunha moción presentada o pasado 13 de xuño, de que o Concello de Santiago de Compostela inste ao Goberno de España a que non se atente contra os dereitos fundamentais das mulleres e NON se modifique de maneira restritiva a actual Lei Orgánica 2/2010 de saúde sexual e reprodutiva e da interrupción voluntaria do embarazo.

jueves, 21 de noviembre de 2013

Xuntanza con Médicos do MundoREPRESENTANTE DO CONSELLO COMARCAL  DE ESQUERDA UNIDA COMPOSTELA REÚNESE CON MÉDICOS DO MUNDO.

O CONSELLO COMARCAL DE EU COMPOSTELA DEMANDA PLANS DE ACTUACIÓNS CONTRA A EXCLUSIÓN SOCIAL.

O coordinador comarcal de Esquerda Unida Compostela, Vicente Vázquez, e unha  participante do grupo de traballo de políticas sociais, Sofía Díaz, mantiveron unha xuntanza con Médicos do Mundo.

Manifestamos a nosa preocupación polos datos sobre mulleres explotadas sexualmente exercendo a prostitución que indicaron dende Médicos do Mundo. Datos que reflicten que a maioría das mulleres migrantes que, por diversos motivos, se ven obrigadas a exercer a prostitución, non teñen regularizada a súa situación, polo que son vítimas dos abusos dos proxenetas e teñen serias dificultades para acceder a sanidade. Segundo os seus datos, máis do 90 % das persoas que exercen a prostitución en Galicia son vítimas de trata e tráfico de mulleres.

miércoles, 20 de noviembre de 2013

Xuntanza co Albergue Xoán XXIIIREPRESENTANTES DO CONSELLO COMARCAL  DE ESQUERDA UNIDA COMPOSTELA REÚNENSE CO ALBERGUE XOÁN XXIII.

O CONSELLO COMARCAL DE EU COMPOSTELA RECLAMA MAIOR APOIO DO CONCELLO A ESTA INSTITUCIÓN E, SOBRE TODO, DEMANDA QUE CUMPRA COA SÚA OBRIGA E LEVE A CABO AS POLÍTICAS SOCIAIS QUE SEXAN NECESARIAS.

Os membros do Consello Comarcal de Esquerda Unida Compostela, Sara García e Vicente Vázquez, mantiveron unha xuntanza co representante do Centro Social “Albergue Xoán XXIII”.

Según os datos ofrecidos o albergue da servizo anualmente a unhas 1.200 persoas, sendo a inmensa maioría varóns. Ademais de proseguir atendendo a persoas sen fogar que se poderían calificar de transeúntes, posto que varían con frecuencia de cidade, e incluso, da comunidade, dende o comezo desta crise-estafa que padecemos, dende o Albergue notaron un forte incremento de persoas residentes en Santiago que por diferentes motivos vense na necesidade de demandar os servizos que presta esa institución.

sábado, 16 de noviembre de 2013

Defensa fomento uso bicicletaO CONSELLO COMARCAL  DE ESQUERDA UNIDA COMPOSTELA CRITICA A DESIDIA DO PARTIDO POPULAR NO FOMENTO DO USO DA BICICLETA.

O CONSELLO COMARCAL DE EU COMPOSTELA CONSIDERA NECESARIO, A TRAVÉS DA NECESARIA PARTICIPACIÓN CIDADA, A ELABORACIÓN DUN PLAN GLOBAL DE MOBILIDADE SUSTENTABLE .

O Consello Comarcal de Esquerda Unida Compostela defende camiñar cara a urxente redución do tráfico privado mentres se impulsa outros medios de transporte sustentables e respectuosos co medio ambiente.

Defendemos que, a través da participación cidadá, se elabore un Plan Global de Mobilidade Sustentable economica e medioambientalmente, no que, entre outros temas, se leve a cabo un Plan Director da Bicicleta que fomente o uso da mesma para moverse pola cidade.

jueves, 14 de noviembre de 2013

Rexeitamento reforma Código Penal das penas para persoas con problemas de saúde mentalO grupo de traballo de políticas sociais de Esquerda Unida Compostela demanda que calquera medida que tome unha Administración Pública debe defender os dereitos e liberdades de todas as persoas.

Unha desta medidas é a de ter un Código Penal garantista dos dereitos das persoas, mais por mor da reforma deste Código Penal, auspiciada polo ministro Gallardón, as persoas diagnosticadas dalgunha enfermidade mental padecen o ataque contra a súa liberdade persoal e a súa dignidade.

É ofensivo e reprobable que nesa reforma lexislativa se recupere unha visión estigmatízante das persoas diagnosticadas de enfermidades mentais, en canto á consideración das persoas ininputables por razóns de saúde mental coma “perigosas”. Consideración sostida unicamente por prexuízos sen ningún apoio nos feitos, que sinalan que as persoas diagnosticadas de enfermidade mental son máis vítimas de violencia, abusos e discriminación que perpetradoras das mesmas.

É tamén inadmisible o trato discriminatorio previsto na reforma do Código Penal ás persoas declaradas ininputables por razóns de saúde mental. Permitindo esta reforma, xulgar á persoa e non o delito cometido, e establecendo “Medidas de Seguridade” que poderían exceder ás penas aplicables ao delito cometido, hasta o punto en que permitirían o encerro a perpetuidade nun centro psiquiátrico en previsión de delitos que non se cometeron.

Para o grupo de políticas sociais de EU Compostela tamén é inadmisible que se poidan impoñer ás persoas diagnosticadas de enfermidade mental, medidas de liberdade vixiada tamén de xeito indefinido que poderían chegar a ser perpetuas se así o o xuíz ou xuíza o ditamina. É especialmente revelador da pouca sensibilidade do lexislador e da natureza puramente represora da reforma proposta, o feito de que en ningún momento se faga, neste texto, ningunha referencia a unha eventual finalidade terapéutica ou rehabilitadora das medidas impostas máis alá da propia “seguridade”.

Dende o grupo de políticas sociais de Esquerda Unida Compostela entendemos unha abordaxe adecuada dos problemas que poidan estar sufrindo as persoas diagnosticadas de enfermidade mental grave, debe ser unha abordaxe centrada na atención sociosanitaria desenvolvendo recursos apropiados e non unha abordaxe puramente represora.

Consideramos que o texto recollido no Proxecto de Reforma de Código Penal é prexuizoso e estigmatízante para as persoas diagnosticadas de enfermidades mental,  e que as medidas expostas liquidan os dereitos fundamentais das persoas diagnosticadas de enfermidade mental, atentan contra a Convención Internacional dos Dereitos das Persoas con Discapacidade, e ignoran as recomendacións da Organización Mundial da Saúde.

Por todo isto o grupo de políticas sociais de Esquerda Unida Compostela propón ao Pleno do concello de Santiago a seguinte proposta de

ACORDOS

Primeiro. Instar ao Goberno do Estado a respectar os dereitos das persoas diagnosticadas de enfermidade mental, mantendo o actual articulado do Código Penal nesta materia e rexeitando a modificación do mesmo.

Segundo. Instar ao Goberno do Estado ao desenvolvemento de recursos psicosociais alternativos

martes, 12 de noviembre de 2013

Pregunta Urbana NorteO Consello Comarcal de Esquerda Unida Compostela considera necesario que o Concello acometa as medidas oportunas para mellorar a formación dos traballadores e traballadoras da cidade, por iso considera que calquera programa que tenda a mellorar a cualificación profesional dos mesmos é unha iniciativa positiva.

O Programa de Cualificación Profesional da iniciativa Urbana Santiago Norte, é un programa interesante para os traballadores e traballadoras por canto mellora as súas posibilidades de conseguir un posto de traballo cualificado, dado que consiste na realización de accións formativas en diferentes materias (informática, idiomas, prevención de riscos laborais...).

Este programa está dentro do proxecto Urbana Santiago Norte, cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER), contando cun presuposto de 250.000 €, que inclúe un servizo de asesoramento, un calendario de actividades formativas e unha aplicación web.

O pasado día 20 de setembro de 2013 iniciouse a Campaña de información do Programa de Cualificación Profesional da iniciativa Urbana Santiago Norte. Segundo a información reflectida na paxina web da iniciativa Urbana Santiago Norte, esta campaña levouse a cabo os días 20, 21, 23 e 25 de setembro.

Para a realización desta Campaña na colocación de sete puntos de información distribuídos dentro da área de actuación da Iniciativa Urbana Norte:

- En Vista Alegre, no cruce da rúa Parque San Xoán.
- En Vite, na avenida de Castelao.
- En Guadalupe, na rúa de García Lorca.
- En Salgueiriños, na rúa de Melide.
- En San Pedro, na praza do Cruceiro.
- En Basquiños, na rúa Pastoriza.
- Na praza de Meixonfrío.

Estes puntos de información tiñan como obxectivo informar e realizar todos os trámites de inscrición nas actividades formativas.

Como recursos materiais para o desenvolvemento de dita acción informativa colocáronse sete oficinas móbiles como puntos de información, que soamente estiveron presentes catro días. Consideramos que na area de actuación da Iniciativa Urbana Norte, hai infraestruturas asociativas, do concello ou educativas, suficientes para acometer dita campaña de información sen necesidade de adicar parte do presuposto desta campaña a construír ditas casetas informativas.

Por todo isto, o Consello Comarcal de Esquerda Unida realiza as seguintes preguntas para a súa resposta por escrito:

1.- Cal foi o número de usuarios atendidos en ditas oficinas de información e a modalidade pola que foi contratado o persoal que os atendeu.

2.- Canto custou a colocación destas casetas e se foron alugadas ou compradas polo Concello

3.- Se o Concello as comprou que outras  finalidade lles vai a dar

4.- Se o programa de Cualificación profesional ten un plan de execución nos anos 2012-2013 porque esta iniciativa non se levou a cabo no ano 2012.

5.- Cales son as accións formativas concretas que se van programar en base a demanda recollida por ditas casetas, e cantos  veciñas e veciños se van beneficiar por dito programa de formación

6.- Como interveu neste programa o Órgano de Participación Cidadá do proxecto Urbana Santiago Norte.

7.- Se as accións formativas programadas se coordinaron cos centros integrados de formación profesional de Santiago de Compostela, de maneira que se trate de complementar a formación que estes imparten.

jueves, 7 de noviembre de 2013

Creación teléfono emerxencias sociais e censo voluntario de persoas en risco de exclusión socialO grupo de traballo de políticas sociais de Esquerda Unida Compostela demanda que o Concello ten que velar pola prestación de servizos, de titularidade e xestión pública, que atenda ás demandas das veciñas e veciños

Como é obvio, o primeiro paso para poder prestar, con calidade e eficiencia, estes servizos públicos para o benestar da cidadanía, é necesario coñecer as necesidades que ten a sociedade compostelá para poder actuar en consecuencia.

Un dos medios para poder acadar este obxectivo de saber a realidade da veciñanza de Santiago, sería a creación dun teléfono municipal de emerxencias sociais nas que persoas que coñezan ou padezan unha situación de vulnerabilidade (física, psíquica,económica ou social) a poidan expoñer.

Por suposto para o grupo de políticas sociais de EU Compostela esta, como calquera medida que se propoña, ten que contar co pertinente debate e participación do tecido social da cidade que teña interese en colaborar, e, por suposto, este teléfono municipal é de carácter informativo onde as veciñas e veciños poidan indicar os problemas que detectan, en ningún caso se trata dun mecanismo de denuncia, vixilancia ou control da cidadanía.

Mais non so acadar a información necesaria da realidade social da cidade é suficiente, faise preciso que de cara a conseguir unha maior xustiza social en relación coas políticas sociais que dende o concello se aplican, este se dote dun instrumento que permita unha redistribución o máis xusta e equitativa posible de devanditos recursos, mediante un censo voluntario que, avalado por un estudo socio-económico realizado por persoal municipal e polos axentes sociais que na localidade traballan no campo da axuda social, impida calquera tipo de discrecionalidade na aplicación destas políticas.

Os obxectivos deste censo de carácter voluntario, ademais dos que poidan decidirse a través da participación cidadá para a súa creación, serían poder actuar con rapidez e concreción en cada caso estudado, posto que ao coñecer a realidade concreta da persoa que necesita axuda pódese, mediante os protocolos establecidos, encamiñala cara o servizo público ou axente social que poida satisfacer as súas demandas.

Outro obxectivo sería poder utilizar a información obtida para avaliar as necesidades de mellora ou creación que se deben ter en conta para mellorar os servizos públicos que presta este Concello.

Por todo isto o grupo de traballo de políticas sociais de Esquerda Unida Compostela propón ao Pleno do concello de Santiago a seguinte proposta de

ACORDOS

Primeiro. Que, tralo pertinente debate e participación, se cree o teléfono municipal de emerxencias sociais.

Segundo. Que se se leve a cabo o pertinente traballo de campo por parte dos servizos sociais, en colaboración con outras institucións sociais da cidade, co fin de elaborar un censo de persoas en situación de vulnerabilidade (física, psíquica, económica ou social), que voluntariamente se presten a formar parte deste servizo municipal.