miércoles, 22 de diciembre de 2010

Regulación semafórica coherente

COMUNICADO DE PRENSA .

ESQUERDA UNIDA COMPOSTELA ESIXE O GOBERNO LOCAL QUE REGULE COHERENTEMENTE OS SEMÁFOROS DE SANTIAGO.

O CONSELLO COMARCAL DE ESQUERDA UNIDA PIDE QUE OS SEMÁFOROS DA AVDA. SANTIAGO DE CUBA, NECESARIOS PARA ACUDIR O CENTRO SOCIOCULTURAL DO BARRIO DO CASTIÑEIRIÑO, REGULEN CON LÓXICA O TEMPO DE ESPERA DOS PEÓNS
.


Esquerda Unida Compostela considera que unha labor importante de calquera concello, é a de regular con eficacia o transito diario de persoas e vehículos polas distintas rúas da cidade, minimizando as molestias que poida causar.

Labor que ten como punto primordial o de coordinar con coherencia os distinto espazos habilitados nos que poden transitar tanto persoas como vehículos, especialmente os pasos de peóns, nos que loxicamente e inevitable un tempo de espera para poder transitar por eles, tanto polas persoas como polos vehículos, pero sempre aplicando criterios que non penalicen a algún destes usuarios ou incrementen as molestias que se poidan xerar neste lugares.

Pero o Consello Comarcal de Esquerda Unida Compostela constata que, tras diversas queixas recibidas, no barrio do Castiñeiriño hai varios pasos de peóns, con regulación semafórica por pulsación para as persoas, situados na Avda. de Santiago de Cuba que incumpren por completo a coherencia que debe rexer a regulación do tráfico por parte do Concello, pois a regulación semafórica destes pasos de peóns, necesario para moitos veciños e veciñas do barrio para acudir o centro sociocultural, retenos durante un tempo excesivo antes de permitir o seu paso.

Por iso dende EU Compostela esiximos o equipo de goberno que diminúa o tempo de espera das persoas neste paso de peóns, aínda que sexa un lugar de gran afluencia de vehículos, porque non se pode primar o seu transito en detrimento, en moitos casos, dos usuarios e usuarias do CSC Agustín Bueno, que, dende menores a persoas maiores, acoden as diferentes actividades que levan a cabo neste espazo público, e que ven incrementado o seu malestar no inverno pois, ademais da larga espera para cruzar, hai que engadir a climatoloxía adversa.
Decembro de 2010

sábado, 18 de diciembre de 2010

Situación política do Concello

COMUNICADO DE PRENSA .

ESQUERDA UNIDA COMPOSTELA LAMENTA A INCONSISTENCIA IDEOLÓXICA E POLÍTICA DO CONCELLO E DA OPOSICIÓN
.

Esquerda Unida Compostela expresa o eu malestar polos espectáculos circenses en que se están convertendo os plenos do Concello de Santiago de Compostela. Os responsables do goberno e da oposición esquecen que, tal como aconteceu co pleno de debate do estado do Concello, as súas palabras, discursos e xestos son e serán ollados pola cidadanía.

O consello comarcal de Esquerda Unida lamenta a inconsistencia política e ideolóxica tanto do equipo de goberno como da oposición. Os primeiros incapaces de facer autocrítica e os segundos incapaces de facer unha oposición construtiva, incapaces de ir máis aló do rédito electoralista. Ambos convertendo o pleno do concello nun debate de intimidades lamentables e deteriorando aínda máis a imaxe da política.

Triste é que un día despois de terse producido o debate nos enteremos do esencial e que nós, Esquerda Unida Compostela, xa sabiamos: a nosa cidade, segundo o Anuario Estatístico 2010, perdeu habitantes no 2009 e, malia iso, seguiu aumentando en persoas en situación de desemprego. Iso é o que deberan ter en perspectiva goberno e oposición: hai 7548 persoas en situación de desemprego ao mesmo tempo que se reduce a poboación que se asenta en Compostela. A nosa organización está convencida que cando saian os datos do presente ano 2010 os números serán aínda máis negativos.

As solucións, desde logo, non poden vir da construción de máis e máis vivendas –nunha cidade que ten milleiros de vivendas baleiras- se estas non se acompañan dunha perspectiva realmente social. Por poñer simplemente un exemplo: na zona do Castiñeiriño ofértanse pisos de 80 m2 en réxime de cooperativa e con protección autonómica cun prezo superior aos 140.000 euros. Con esta política de prezos, co contexto de crise e de dificultades sociolaborais en constante crecemento debido á inxusta reforma laboral, imposible acceder a unha vivenda. Se a esas circunstancias lle engadimos a carencia dun parque público de vivendas de aluguer social, a rixidez na aplicación da norma de reempadronamento para persoas migrantes, resulta difícil que as persoas se asenten na nosa cidade.

Desde Esquerda Unida Compostela consideramos que co deseño dunha valente política de emprego público desde o eido local –que contrarreste os efectos negativos da reforma laboral- e co artellamento dunha necesaria política de vivenda pública e social podería comezarse a traballar de verdade para as persoas que viven na cidade. E pedísmoslle ao goberno e á oposición que fagan de verdade política e que non fagan realidade aquilo de “como non hai pan, deámoslle circo” á sociedade.


Decembro 2010

viernes, 17 de diciembre de 2010

Pregunta estado beirarrúas e estradas

O Consello Comarcal de Esquerda Unida Compostela presentou unha nova pregunta o Concello de Santiago, neste ocassión é debido o mal estado de beirarrúas e estradas no barrio da Almáciga e, por desgracia, no resto da cidade, posto que nunha das medidas a tomar, según os acordos de goberno do PSOE e BNG, se pode ler textualmente “Mellorar a rede local de estradas e pistas de comunicación entre núcleos e incrementar a calidade dos espazos públicos en todo o municipio con plans integrais de mellora dos barrios e núcleos rurais"


jueves, 16 de diciembre de 2010

Defensa das persoas migrantes

COMUNICADO DE PRENSA .

O CONSELLO COMARCAL DE ESQUERDA UNIDA MANIFESTA A SÚA PREOCUPACIÓN POLOS ATAQUES OS SEUS DEREITOS QUE SOFREN AS PERSOAS MIGRANTES .

EU COMPOSTELA ESIXE A TÓDALAS ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS QUE SE COMPROMETAN NA LOITA CONTRA A DISCRIMINACIÓN.

ESQUERDA UNIDA COMPOSTELA PARTICIPA E ANIMA A PARTICIPAR NOS DIFERENTES ACTOS QUE SE LEVARÁN A CABO POLO DÍA INTERNACIONAL DAS MIGRACIÓNS.


O Consello Comarcal de Esquerda Unida Compostela reitera a súa preocupación polas políticas racista que se están a levar a cabo dende tódalas administración públicas, tanto de Europa como de España, como claramente se reflexa nas Directivas da Vergoña e coa Reforma da Lei de Estranxeiría.

Racismo institucional que quedou claramente refletido o pasado 13 de decembro de 2010, cando no Parlamento Europeo comezouse a debater unha norma polémica, que amosa ben de que forma a Unión Europea naufraga; unha norma anti-persoas migrantes e que consiste en que no seo da Unión Europea os traballadores non comunitarios teñan só os dereitos laborais do seu país de orixe e non os que teñen os traballadores comunitarios. En certo modo é unha Directiva Bolkestein aplicada ás persoas migrantes. Unha auténtica aberración! E, por riba, queren que as pensións só se poidan cobrar no país europeo onde se xerou.

Lamentables actitudes por parte de tódalas administración pública que, unha vez máis, se mostraron en Santiago de Compostela, pois cando tivo lugar o Foro 2010 de Educación Mundial para a Paz, o goberno non concedeu visados a persoas de Nixeria, Guinea-Bissau, Senegal, Serra Leoa, Haití, etc. para que puidesen participar e achegar a súa perspectiva sobre a necesaria cultura de paz, mostrando a súa hipocresía o figurar na publicidade como colaborador do evento.

Por todo isto o Esquerda Unida Compostela considera que se as administracións públicas non mudan o paso das leis que ditan, se non cambian o seu discurso racista, demagogo e populista, é a Democracia a que perde o paso definitivamente.

Por último o Consello Comarcal de Esquerda Unida Compostela recordamos que esta semana haberá diversos actos en toda Galicia, un deles o festival intercultural e reivindicativo que terá lugar na Casa das Asociacións de Cornes en Compostela, a partir das 19h, o venres 17 de decembro. Animando, dende EU Compostela, a que se acheguen as persoas que desexen un mundo máis xusto e respectuoso cos Dereitos Humanos
Decembro 2010

lunes, 13 de diciembre de 2010

Racismo institucional

COMUNICADO DE PRENSA .

ESQUERDA UNIDA COMPOSTELA DENUNCIA A EXISTENCIA DA NORMA DE REEMPADRONAMENTO, VERDADEIRA MOSTRA DE DISCRIMINACIÓN INSTITUCIONAL.


Despois de ollar como o alcalde semella xactarse de dar de baixa do padrón a persoas migrantes porque non se reempadronan, Xabier Ron, coordinador comarcal de EU Compostela e responsable da Secretaría de Movementos Sociais de Esquerda Unida, quere lembrar que esta norma é discriminatoria. Ademais, como nos consta, non se dá un correcto asesoramento a este respecto e ignórase a mobilidade da poboación migrante que, polas mesmas circunstancias que a poboación autóctona, pode cambiar de residencia pero residir no mesmo concello ou estar ausente un tempo por diferentes circunstancias persoais.

Desde o Consello Comarcal denunciamos, unha vez máis, a obriga, para as persoas estranxeiras non comunitarias sen autorización de residencia permanente, de reempadronarse cada dous anos. Esta norma, introducida na LO 14/2003, instituida polo Goberno de Aznar e pactada polo PSOE, ten graves consecuencias para estas persoas:
a) a perda da antigüidade para solicitar arraigo (social e/ou laboral);
b) a perda de axudas e prestacións institucionais en materia de bolsas de aluguer, bolsas de comedor;
c) en consecuencia, a perda do estatuto xurídico de veciño ou veciña da localidade con todos os dereitos e deberes que implica (artigo 18.1 da Lei das Bases de Réxime Local).

O concello, a administración que neles se institúe, vai posuir cada vez un rol máis determinante. Será o caso das solicitudes de permisos de residencia por arraigo social, ben sexa emitindo o informe sobre o grao de integración social dunha persoa, ou nos informes que emiten para recomendar que se exima a unha persoa determinada dun contrato de traballo anual, ou cos permisos de residencia dos fillos de residentes en situación regularizada.

Tendo en conta que a norma conleva a destrución da condición de veciño ou veciña, de que é moi dubidosa a súa constitucionalidade e de que establece unha discriminación entre persoas que viven na mesma localidade (non aplicable aos “autóctonos”), desde Esquerda Unida Compostela instamos ó Concello a poñer en marcha as seguintes medidas:
a) asumir con carácter crítico o principio de autonomía municipal, tal como proclama o borrador do Libro branco para a reforma do goberno local en España;
b) elevar ao Goberno da Xunta de Galicia a necesidade de suprimir a norma do reempadronamento;
c) respectar o principio tantas veces proclamado de cidadanía municipal e asumir a responsabilidade política e social de crear unha cidadanía sen exclusións.
decembro-2010

viernes, 3 de diciembre de 2010

Moción mantemento 426 Euros

O Consello Comarcal de Esquerda Unida Compostela presenta unha nova moción, nesta ocasión pedimos o MANTEMENTO DA AXUDA DE 426 EUROS A PERSOAS DESEMPREGADAS SEN PRESTACIÓNS, na que instamos o Pleno a que esixa o goberno do Estado que manteña esta axuda, porque a consideramos necesaria na crise que padecemos.

miércoles, 1 de diciembre de 2010

Moción taxa a caixeiros automáticos

O Consello Comarcal de Esquerda Unida Compostela presenta unha nova moción, nesta ocasión pedimos o pleno do concello de Santiago que ELABORE E APROBE A ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POR INSTALACIÓN DE CAIXEIROS AUTOMÁTICOS NAS FACHADAS DOS INMOBLES CON ACCESO DIRECTO DENDE A VÍA PÚBLICA, porque, tal e como aclaramos na exposición de motivos, o Tribunal Supremo deu vía libre para este cobro pola utilización intensiva que os caixeiros automáticos fan dos espazos públicos.

viernes, 26 de noviembre de 2010

Lamentables pintadas xenófobas

COMUNICADO DE PRENSA.

ESQUERDA UNIDA COMPOSTELA CONDEA AS PINTADAS XENÓFOBAS APARECIDAS NA AVDA. DE LUGO

O CONSELLO COMARCAL DE ESQUERDA UNIDA REINVINDICA O TRABALLO DE CONCIENCIACIÓN POLO RESPECTO QUE DEBEN FACER TODAS AS ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS.

EU COMPOSTELA ESIXE A INVESTIGACIÓN PERTINENTE SOBRE A AUTORÍA DAS PINTADAS E QUE SE TOMEN AS DILIXENCIAS PERTINENTES.

Esquerda Unida Compostela manifesta unha vez máis a súa preocupación polas situacións de vulneración dos dereitos das persoas migrantes, e volve a esixir a todas as administracións públicas un traballo continuado de concienciación e de loita contra as actividades e os posicionamentos racistas.

O Consello Comarcal de Esquerda Unida reitera que o Concello de Santiago, por ser a administración pública máis próxima, debe posicionarse claramente en defensa dos dereitos de todas as persoas migrantes, tanto coas súas palabras como polos seus actos.

A crise económica capitalista ataca dobremente ás persoas migrantes pois, ademais de padecer as consecuencias laborais que sofre toda a clase traballadora, sofren a belixerante actitude racista de parte da sociedade que ve nestas persoas un “problema” a solucionar para saír desta crise. Actitude incrementada polas malas prácticas políticas, tal como se puido comprobar nestes días na campaña das eleccións catalanas.

Queremos esixir ás institucións pertinentes que leven a cabo unha profunda investigación sobre o grupo autor desta pintadas xenófobas, e que acometan as dilixencias pertinentes que a lei permite levar a cabo contra este tipo de actuacións, cuxa mensaxe incita claramente á violencia.

Por todo isto Esquerda Unida Compostela lamenta a existencia deste tipo de actitudes racistas na nosa sociedade, e ratifica o seu convencemento na loita en defensa polos dereitos que amparan a todas as persoas migrantes e apoiar as reinvidicacións e protestas que se leven a cabo en defensa do respecto que debe impregnar toda sociedade democrática.

Novembro de 2010

Condea pintadas xenófobas

COMUNICADO DE PRENSA.

ESQUERDA UNIDA COMPOSTELA CONDEA AS PINTADAS XENÓFOBAS APARECIDAS NA AVDA. DE LUGO

O CONSELLO COMARCAL DE ESQUERDA UNIDA REINVINDICA O TRABALLO DE CONCIENCIACIÓN POLO RESPECTO QUE DEBEN FACER TODAS AS ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS.

EU COMPOSTELA ESIXE A INVESTIGACIÓN PERTINENTE SOBRE A AUTORÍA DAS PINTADAS E QUE SE TOMEN AS DILIXENCIAS PERTINENTES.


Esquerda Unida Compostela manifesta unha vez máis a súa preocupación polas situacións de vulneración dos dereitos das persoas migrantes, e volve a esixir a todas as administracións públicas un traballo continuado de concienciación e de loita contra as actividades e os posicionamentos racistas.

O Consello Comarcal de Esquerda Unida reitera que o Concello de Santiago, por ser a administración pública máis próxima, debe posicionarse claramente en defensa dos dereitos de todas as persoas migrantes, tanto coas súas palabras como polos seus actos.

A crise económica capitalista ataca dobremente ás persoas migrantes pois, ademais de padecer as consecuencias laborais que sofre toda a clase traballadora, sofren a belixerante actitude racista de parte da sociedade que ve nestas persoas un “problema” a solucionar para saír desta crise. Actitude incrementada polas malas prácticas políticas, tal como se puido comprobar nestes días na campaña das eleccións catalanas.

Queremos esixir ás institucións pertinentes que leven a cabo unha profunda investigación sobre o grupo autor desta pintadas xenófobas, e que acometan as dilixencias pertinentes que a lei permite levar a cabo contra este tipo de actuacións, cuxa mensaxe incita claramente á violencia.

Por todo isto Esquerda Unida Compostela lamenta a existencia deste tipo de actitudes racistas na nosa sociedade, e ratifica o seu convencemento na loita en defensa polos dereitos que amparan a todas as persoas migrantes e apoiar as reinvidicacións e protestas que se leven a cabo en defensa do respecto que debe impregnar toda sociedade democrática.

Novembro de 2010

jueves, 25 de noviembre de 2010

Moción casa de acollida mulleres maltratadas

O Consello Comarcal de Esquerda Unida Compostela presenta unha nova moción, nesta ocasión pedimos a CREACIÓN DUNHA CASA DE ACOLLIDA PARA MULLERES MALTRATADAS DE TITULARIDADE E XESTIÓN PÚBLICA, que xa existía en Santiago de Compostela e que foi pechada o 29 de decembro de 2007, pese a que ese mesmo ano acollera a 18 mulleres e 17 nenos.

miércoles, 24 de noviembre de 2010

Defensa da igualdade

ESQUERDA UNIDA COMPOSTELA ÚNESE ÁS REINVINDICACIÓNS DO DÍA INTERNACIONAL CONTRA A VIOLENCIA CARA ÁS MULLERES .

O CONSELLO COMARCAL DE ESQUERDA UNIDA ESIXE QUE OS PLANS DE IGUALDE ELABORADOS POR CALQUERA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA SEXAN EFECTIVOS E NON MERAS PALABRAS ESCRITAS NUN DOCUMENTO OFICIAL.

O Consello Comarcal de Esquerda Unida Compostela súmase unha ano máis as reinvindacións que fan os distintos colectivos feministas, apoiando os distintos actos que se levarán a cabo e realizando un foro debate o mércores, día 24, ás 17:30 na facultade de filosofía, no que se debaterán os problemas existentes e as distintas actuacións políticas e sociais que se poden levar a cabo para rematar coa lacra da violencia de xénero.

Esquerda Unida Compostela, como xa fixera coa moción presentada o 24 de novembro de 2009, reclama do Concello de Santiago unha involucración activa contra a violencia de xénero, fomentando unha educación baseada en valores como a igualdade, tolerancia, respecto e a non discriminación, estudando as situacións de violencia de xénero para elaborar un Plan Integral local contra a violencia de xénero acorde á realidade ou mantendo campañas permanentes de sensibilización.

O Consello Comarcal esixe ao Concello, e ás outras administración públicas, unha loita real contra esta lacra, e non só os fogos de artificio de Plans de Igualdade, Secretarías ou Ministerios específicos, que resulten inútiles por falta de medios ou mesmo por desinterese, e queden en meros artiluxios burocráticos cos que calmar a opinión pública, pese a mostrarse claramente que as distintas actuacións levadas a cabo por todas as administracións públicas son insuficientes.

Por todo isto Esquerda Unida Compostela, no día internacional contra a violencia machista, reclama do Concello, e das outras administracións públicas, e por suposto de toda a cidadanía, unha loita efectiva contra o machismo e a cultura patriarcal que impregnan aínda a nosa sociedade.

martes, 16 de noviembre de 2010

Moción Marcelino Camacho

O Consello Comarcal de Esquerda Unida Compostela presenta unha nova moción. Nesta ocasión pedimos que se lle asigne a unha rúa ou praza o nome de MARCELINO CAMACHO.

viernes, 12 de noviembre de 2010

Moción adecuación pasos de peóns

O Consello Comarcal de Esquerda Unida Compostela ven de presentar hoxe unha nova moción, nesta ocasión pedimos o Concello a ADECUACIÓN DAS BEIRARRÚAS NOS PASOS DE PEÓNS PARA AS PERSOAS CON MOBILIDADE REDUCIDA, posto que todavía hoxe existen bordo elevados que dificultan ou impiden o tránsito destas persoas.
Tamén concretamos unha actuación de urxencia no paso de peóns con regulación semafórica, do que adxuntamos fotos, situado na confluencia da Avda. Rodríguez de Viguri coa Avda camiño francés.


martes, 9 de noviembre de 2010

Xuntanza coa AVV do Castiñeiriño

ESQUERDA UNIDA COMPOSTELA REÚNESE COA ASOCIACIÓN DE VECIÑOS E VECIÑAS DO CASTIÑEIRIÑO

A ASOCIACIÓN MANIFESTA A SÚA PREOCUPACIÓN PORQUE O DESENVOLMENTO URBANÍSTICO NON VEÑA ACOMPAÑADO POLA DOTACIÓN DE SERVIZOS PÚBLICOS NECESARIOS.

O CONSELLO COMARCAL DE ESQUERDA UNIDA APOIA A REINVIDACIÓN DOS VECIÑOS DUNHA GARDERÍA PÚBLICA

Membros do Consello Comarcal de Esquerda Unida Compostela, encabezados polo coordinador comarcal Xabier Ron, reuníronse o luns 8 de novembro coa directiva da asociación de veciños do Castiñeiriño, dentro do programa de visitas ó tecido do movemento asociativo e veciñal de Compostela, co fin de pulsar as distintas opinións sobre a situación da cidade, e coñecer de primeira man as súas eivas e tamén as posibles solucións.

Durante a reunión os directivos e directivas da asociación manifestaron a súa preocupación porque o desenvolvemento urbanístico que está a sufrir o barrio non veña acompañado polo servizos públicos necesarios, como pode ser a apertura dun centro de día, para dar resposta as novas necesidades e as xa existentes dos veciños e veciñas. Servizos públicos que axuden a fomentar a vida social no barrio, para que este non quede reducido a un barrio dormitorio.

Por último EU Compostela apoia a petición da asociación de veciños e veciñas do Castiñeiriño dunha gardería pública que faga fronte a demanda existente no barrio, que se verá aumentada polos novos habitantes que fixarán a súa residencia neste barrio.

martes, 2 de noviembre de 2010

Visita Papa

ESQUERDA UNIDA COMPOSTELA OPONSE Ó DESBALDIMENTO DE RECURSOS PÚBLICOS NA VISITA DO PAPA E CRITICA A ACTITUDE SERVIL DE TODAS AS ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS.

EU PARTICIPARÁ ACTIVAMENTE NOS DIFERENTES ACTOS DE PROTESTA QUE SE LEVARÁN A CABO, CHAMANDO A CIDADANÍA A PARTICIPAR ACTIVAMENTE NA MANIFESTACIÓN QUE SE LEVARÁ A CABO O XOVES 4 DE NOVEMBRO ÁS 20:30 NA ALAMEDA.


O CONSELLO COMARCAL DE EU MANIFESTA A SÚA DEFENSA DO ESTADO LAICO

O vindeiro 6 de novembro, coincidindo co ano Xacobeo, o Papa da Igrexa Católica fará un percorrido pola nosa cidade que suporá para as arcas da nosa comunidade un gasto de 3 millóns de euros.

Dende Esquerda Unida Compostela queremos denunciar o trato de favor que dende as distintas Administracións Públicas se realiza á Igrexa Católica coa visita do Papa a cidade de Santiago de Compostela. Pois no marco dun Estado aconfesional, artigo 16 da Constitución, a cidadanía non ten porque costear as visitas pastorais de quen ven a predicar doutrinas que lexitiman a sumisión e discriminación da muller e dos homosexuais, representando a unha institución que ataca o uso do preservativo, mentres morren miles de persoas a causa do SIDA, e que mantén una actitude deplorable ante os casos de pederastias acaecidos no seu seo.

Queremos denunciar tamén a irresponsabilidade deste desembolso económico nun contexto de crise, co 15,58% da poboación galega desempregada e cun anuncio de recorte de 1400 millóns de euros nos orzamentos autonómicos que afondarán na desprotección social e na precarización dos servizos públicos.

Dende o consello comarcal rexeitamos a situación de excepcionalidade que se producirá o 6 de novembro co despregue de 6000 efectivos entre Policía Nacional, Garda Civil e Protección Civil, e o corte das calles dende San Lázaro ao Obradoiro ao aparcamento coas consecuentes molestias para os veciños da cidade. A visita do Papa non pode ser a escusa para o recorte de dereitos á cidadanía e a instalación dun Estado policial na cidade de Compostela.

Estado policial que se manifesta lamentablemente nas actuacións levadas a cabo no barrio de San Lázaro, e que denuncia o Movemento polos Dereitos Civís, como son os rexistros en vivendas sen orde xudicial, “solicitando” a retirada de carteis críticos coa visita do Papa. Actuacións que condeamos enerxicamente e que mostran a falta de liberdade de expresión que aínda hoxe en día perdura nos temas relacionados coa Igrexa.

Dende Esquerda Unida apoiamos as diferentes iniciativas que dende diversos colectivos sociais se están a organizar en oposición ás actuacións levadas a cabo pola presenza do Papa en Galicia, chamando a cidadanía compostelá a mostrar o seu rexeitamento na manifestación que se levará a cabo o vindeiro 4 de novembro.

Por todo isto dende EU Compostela manifestamos una vez máis a nosa defensa dun Estado Laico.

viernes, 29 de octubre de 2010

Pregunta sinalización vertical paso peóns

O pasado 13 de marzo de 2009 o Consello Comarcal de Esquerda Unida presentou unha moción, que volvemos mostrar a continuación, na que se instaba o concello a implantar a sinalización vertical de todos os pasos de peóns, pois consideramos esta medida moi necesaria para aumentala seguridade e evitar situacións de risco.

Tras comprobar que a nosa petición non foi tomada en consideración, presentamos hoxe unha pregunta na que pedimos o Concello que nos responda se ten previsto acometer as actuacións necesarias para levar a cabo esta implantación da sinalización vertical dos pasos de peóns.

sábado, 23 de octubre de 2010

Protesta pola visita do Papa

ESQUERDA UNIDA COMPOSTELA CRITICA A CESIÓN DE ESPAZO PÚBLICO PARA FINS PRIVADOS .

A CONVERSIÓN DAS PRAZAS PÚBLICAS EN ALTARES MEDIÁTICOS VAI EN CONTRA DA NEUTRALIDADE CONFESIONAL .

Esquerda Unida Compostela solidarízase coas demandas dun grupo de veciños e veciñas do barrio de San Lázaro que amosaron o seu rexeitamento á instalación dunha efixie dedicada ao papa por parte de entes privados no parque público do barrio.

Resulta incomprensible o comportamento do Concello e preguntámonos de que forma se informou ao barrio de dita acción e como esas entidades privadas tramitaron o seu permiso ao Concello.

É intolerable que os veciños e veciñas se enteren pola prensa de asuntos que afectan á súa vida. Esiximos do Concello seriedade e que active de forma plena os órganos de participación –dos que dubidamos que vaian máis aló da propaganda institucional- para que exerzan a súa función informativa e decisoria.

A nosa organización entende que as administracións públicas deben velar pola igualdade confesional consignada no artigo 16 da Constitución. Pero na nosa cidade acontecerá todo o contrario: cédese unha praza pública para situar a efixie do papa que pode ofender, de forma innecesaria, e por diversos motivos de todos coñecidos, a persoas doutros credos. Pero, ademais, as prazas públicas converteranse en altares mediáticos dotados de pantallas xigantes para seguir a retransmisión dun desfile e dunha misa dunha confesión determinada, elevada a rango de dominante.

Con este tipo de accións vaise en contra da parte do artigo 16 da Constitución Española que di que ningunha confesión terá carácter estatal. Vulnérase a necesaria neutralidade que deben gardar as administracións públicas nos espazos públicos. Non é entendible que as crenzas de cada quen privaticen as nosas rúas e prazas públicas: xa teñen os seus templos.

Só o electoralismo e o populismo pode explicar o silencio estratéxico que gardan forzas políticas coma o BNG que se autoproclaman laicas. Con ese silencio defenden a espectacularización dun acto que representa o triunfo da Igrexa no Estado.

A iso, hai que sumarlle toda a mercantilización do propio acto, que vai en contra da cordura, da austeridade en tempos de crise, e dos propios preceptos que se supón di defender o papa.

domingo, 10 de octubre de 2010

Elección Xabier Ron como cabeza de lista

XABIER RON ELIXIDO POR UNANIMIDADE CANDIDATO POR ESQUERDA UNIDA COMPOSTELA PARA AS ELECCIÓNS MUNICIPAIS DE MAIO DE 2011

A Asemblea Local de Esquerda Unida Compostela elixiu onte por unanimidade a Xabier Ron como candidato para as Eleccións Municipais de maio de 2011.

É a primeira vez na historia de Esquerda Unida Compostela que un candidato repite por segunda vez. Dáse así continuidade ao traballo realizado desde as pasadas eleccións municipais de 2007.

Un duro e laborioso traballo realizado desde fóra da institución que é o Concello, pero pensado para mellorar a vida dos veciños e veciñas de Compostela. Un traballo ancorado na rúa, con vistas a dar solucións a situacións concretas. Ademais, ese traballo demostrou ter incidencia nalgunha das decisións adoptadas polo equipo de goberno do Concello.

Por iso, a agrupación local está ilusionada e agarda que en maio de 2011 se confirme o compromiso da nosa organización co municipalismo desde unha óptica de esquerdas, alternativa e transformadora, que pon as persoas por riba dos intereses mercantilistas.

No mes de decembro de 2010 realizarase un acto público para presentar aos primeiros rostros da candidatura de Esquerda Unida Compostela.

martes, 28 de septiembre de 2010

Mesa Redonda sindicatos

A MESA REDONDA ORGANIZADA POR ESQUERDA UNIDA CONFIRMA O MALESTAR DA CIDADANÍA POLA REFORMA LABORAL E A MASIVA MOBILIZACIÓN QUE GARANTE O ÉXITO NA CONVOCATORIA DE FOLGA.

OS TRES EX-SECRETARIOS XERAIS DE CIG, CCOO E UGT REINVINDICARON UN CAMBIO NAS POLITICAS NEOLIBERAIS QUE AFOGAN A CLASE TRABALLADORA E OS PENSIONISTAS ESQUERDA UNIDA COMPOSTELA CHAMA A PARTICIPACION NOS PIQUETES INFORMATIVOS E NAS MANIFESTACIONS QUE SE LEVARAN A CABO O 29S

Esquerda Unida Compostela agradece a participación da cidadanía na mesa redonda levada a cabo baixo o lema “AS REFORMAS LABORAIS NO ESTADO ESPAÑOL: A IMPORTANCIA DAS MOBILIZACIONS”, e súmase as reivindicacións realizadas polos ex-secretarios xerais de CIG, Fernando Acuña, UGT, Xesús Mosquera e CCOO, Xesús Díaz. Nas intervencións realizadas polos ex-secretarios xerais quedou claro que a contrarreforma laboral levada a cabo polo goberno do PSOE, para ledicia da dereita e da patronal, supón o maior ataque en democracia aos dereitos laborais da clase traballadora, cuxas consecuencias son o aumento da precariedade laboral, a intención de acabar coa negociación colectiva e o descrédito do sistema público de pensións.
No debate posterior os tres poñentes manifestaron a súa preocupación polo ataque inxustificado que se está a levar a cabo contra os sindicatos, ataque que procura que a clase traballadora quede indefensa ante os ataques do capital. Tamén recoñeceron que a unión de acción sindical é moi importante para acadar o éxito na loita por eliminar a inxusta e inxustificada contrarreforma laboral e que o ataque á clase traballadora e aos pensionistas se está a levar a cabo tanto polo Goberno Central como autonómico e, por suposto, pola patronal. Por todo isto o Consello Comarcal de Esquerda Unida Compostela reitera o seu chamamento á cidadanía para a mobilización nos piquetes informativos e nas manifestacións que se levarán a cabo, recordando que o día 29 de setembro é o punto de partida das reivindicacións que unicamente rematarán cando se retire a contrarreforma laboral levada a cabo polo goberno de Zapatero e se retorne a unha política social de esquerdas.

viernes, 24 de septiembre de 2010

Organización mesa redonda

ESQUERDA UNIDA COMPOSTELA ORGANIZA UNHA MESA REDONDA DE APOIO A FOLGA XERAL COA INTERVENCIÓN DE EX-SECRETARIOS XERAIS DOS SINDICATOS CIG, UXT E CCOO.

O CONSELLO COMARCAL RATIFICA O APOIO DE ESQUERDA UNIDA Á CONVOCATORIA DE FOLGA XERAL EN DEFENSA DOS DEREITOS DA CLASE TRABALLADORA E DOS PENSIONISTAS.

O Consello Comarcal de Esquerda Unida Compostela organiza o vindeiro luns, día 27, ás 19:15 no centro sociocultural e xuvenil do Ensanche, rúa Frei Rosendo Salvado 14-16, una mesa redonda baixo o lema “AS REFORMAS LABORAIS NO ESTADO ESPAÑOL: A IMPORTANCIA DAS MOBILIZACIÓNS”, moderada polo noso coordinador comarcal, Xabier Ron, e que contará coas intervencións dos ex-secretarios xerais: Fernando Acuña (CIG), Xesús Mosquera (UXT) e Xesús Díaz (CCOO).

Neste acto, aberto á participación de quen o desexe, EU Compostela prosegue o seu traballo a prol do éxito da folga xeral, reivindicando a importancia que as mobilizacións da clase traballadora tiveron e terán na loita para acadar e manter os dereitos laborais, e denunciando a manipulación informativa que procura o fracaso desta convocatoria.

A contrarreforma realizada polo goberno do PSOE –para ledicia da dereita- mostra unha vez máis a política neoliberal na que vivimos e que ataca os dereitos sociais e laborais acadados tras décadas de loitas e sufrimentos, mostrando, sen lugar a menor dúbida, a crúa realidade que Esquerda Unida ven denunciando desde hai tempo e que fai necesario o cambio a un modelo económico sustentable e solidario, baseado no decrecemento e no fortalecemento dos servizos públicos.

Por todo isto, Esquerda Unida Compostela fai un chamamento á clase traballadora e os pensionista para que se mobilicen o vindeiro mércores 29 e lograr, unha vez máis, que a convocatoria de folga xeral sexa o éxito que xa foron as anteriores convocatorias, provocando o cambio na política levada até o de agora polo goberno do PSOE.



jueves, 23 de septiembre de 2010

viernes, 10 de septiembre de 2010

jueves, 9 de septiembre de 2010

Chamamento manifestación

CHAMAMENTO

MOBILÍZATE POLOS TEUS DEREITOS. POR UNHA SAÍDA DE ESQUERDAS Á CRISE

Prezados veciños / prezadas veciñas
Xa non caben máis renuncias. Xa abonda de deixar facer. De resignarse. De queixarse e non reaccionar. De non actuar é permitir o acoitelamento dos nosos dereitos, do noso futuro.

Os culpables da crise non somos nós, a clase traballadora. Non. Os culpables son outros. Pero saíron ben parados. Ninguén asumiu a súa responsabilidade e mesmo recibiron a axuda do diñeiro público entregado con xenerosidade por parte de quen debía protexer á clase traballadora. Estes auténticos desgobernadores do ben público, a nós, a base real da sociedade, non nos beneficiaron nin axudaron en ningún momento. Todo o contrario. A nós, castígannos con traballos precarios; con temporalidades extremas; con reducións salariais sobre reducidos salarios; co desemprego masivo; co aumento de impostos indirectos que gravan por igual aos que menos teñen ca os que máis teñen, mentres os millonarios agochan os seus beneficios en paraísos fiscais e pode ser amnistiados; coa chantaxe, verdadeira falsidade, de que hai que elevar a idade de xubilación aos 67 anos para manter o sistema; coa destrución sistemática e planificada do noso patrimonio: os servizos públicos, entregándoos a empresas privadas

Os nosos desgobernadores non axustan a carteira dos poderosos. A súa política de axustes é pensar como afogarnos con máis obrigas, con máis impedimentos para vivir con dignidade. E todo legalizado cunha nova reforma laboral que só estenderá aínda máis a nosa indefensión perante a patronal. Non podemos permitilo. É moi importante que sexamos moitos e moitas este domingo 12, que vexan que non imos calar. Todos xuntos podemos impedilo. Temos que recuperar a iniciativa fronte a esta política de desmantelamento dos nosos dereitos, do noso futuro, da nosa dignidade.


PORQUE HAI ALTERNATIVA.
LOITEMOS XUNTOS POLOS NOSOS DEREITOS


DOMINGO 12 DE SETEMBRO DE 2010
ÁS 12H, NA ALAMEDA DE COMPOSTELA

miércoles, 8 de septiembre de 2010

Manifestación "Por unha saída de Esquerdas á crise"

Dende o Consello Comarcal de Esquerda Unida Compostela animámosvos a participar, este domingo día 12 ás 12:00, na manifestación "Por unha saída de Esquerdas á crise".

jueves, 2 de septiembre de 2010

Moción retirada contrarreforma laboral

Hoxe o Consello Comarcal de Esquerda Unida Compostela presentou unha nova moción, nesta ocasión pedindo o Pleno do Concello da nosa cidade que demande o goberno central a retirada da contrarreforma laboral.


viernes, 16 de julio de 2010

Pregunta utilidade pública Ramón Cabanillas

O Consello Comarcal de Esquerda Unida presentou hoxe unha pregunta o Concello da nosa cidade, pedindo que nos explique que nova utilidade pública van ter as intalacións do colexio Ramón Cabanillas, e se esta nova utilidade pública será o resultado de conversas co tecido asociativo da nosa cidade para ver as necesidades existentes

viernes, 9 de julio de 2010

Moción regulación do tráfico Cruceiro do Gaio

Nova moción presentada por Esquerda Unida Compostela, nesta ocasión pedindo a regulación do tráfico mentres duren as obras na rúa Campo do Cruceiro do Gaio.

jueves, 8 de julio de 2010

Moción contra as touradas

O Consello Comarcal de Esquerda Unida Compostela ven de presentar unha nova moción, nesta ocasión pedimos o rexeitamento ás corridas de touros e para que Santiago de Compostela chegue a ser cidade amiga dos animais

martes, 29 de junio de 2010

viernes, 18 de junio de 2010

Moción defender a República

O consello comarcal de Esquerda Unida presentou hoxe a seguinte moción, na que manifestamos que defender a República non é delito.

martes, 15 de junio de 2010

Defensa plan sociocomunitario de Vite

ESQUERDA UNIDA COMPOSTELA ESÍXELLE Á CONSELLARÍA DE SANIDADE QUE RECTIFIQUE E QUE MANTEÑA O CONVENIO CO PLAN SOCIOCOMUNITARIO DE VITE

EN TEMPOS DE CRISE A PREVENCIÓN É MÁIS NECESARIA QUE NUNCA

A prevención en materia de drogas, así como a atención o máis personalizada posible ante casos que requiren atención social, deben ser o piar no que se apoie unha sociedade democrática.

A prevención e a loita contra a desatención social son esenciais para o fomento dunha igualdade de oportunidades. Este foi o duro traballo levado a cabo polas persoas que integraron o Plan Sociocomunitario do barrio de Vite desde finais dos anos 80 do pasado século.

A tan cacarexada austeridade, e outras falacias presentes no discurso neoliberal da Xunta de Galicia non serven para explicar a negativa por parte da Consellaría de Sanidade a manter o convenio coa asociación veciñal de Vite no ano 2011. Porque entón sinalaríamoslle á dita consellaría que se retraian diñeiros inútiles que se están desbaldindo en billetes de avión de mera propaganda, ou en mobiliario da mal chamada Cidade da Cultura (que representa o enlousado de diñeiro público máis atroz para as nosas arcas), ou o millón de euros que se vai desbaldir en facer propaganda sobre as falsas bondades do decretazo contra a normalización da lingua galega no ensino.

Desde Esquerda Unida Compostela consideramos imprescindible que se manteña o convenio e que se siga desenvolvendo o traballo do Plan Sociocomunitario de Vite. Por iso, esiximos que a Consellaría de Sanidade dea volta atrás. A prevención en materia de drogas é imprescindible.

Son tempos de naufraxio e deriva causado pola crise do sistema capitalista. A mocidade vive a anguria pola situación das familias, onde aumenta o paro e moitas delas viven na soleira da pobreza; trátase de perigos moi serios e reais que a Consellaría de Sanidade non debera ignorar. E o traballo de prevención que realiza o Plan Sociocomunitario de Vite, que conta coa participación de numerosas persoas en comisións de traballo, non se pode remprazar cun dubidoso programa de subvencións.

Esquerda Unida Compostela reclámalle tamén ao Concello de Santiago a que se posicione a favor do mantemento do programa e que presione con todas as súas forzas e faga todo o posible para que o Plan Sociocomunitario de Vite se manteña para evitar que, no futuro, en vez de previr, se teña que tratar ás persoas por drogadición.

O Consello Comarcal
14-xuño-2010.

miércoles, 2 de junio de 2010

Refundación Esquerda

ALFREDO IGLESIAS DIÉGUEZ
na marxe esquerda de Galicia Hoxe http://www.galiciahoxe.com/opinion/gh/avanzarmos/idEdicion-2010-06-01/idNoticia-553310/
01.06.2010

PARA AVANZARMOS

Nos últimos meses as medidas aprobadas polo goberno de Zapatero para saír da crise mostran, sen inequívocos, a quen serve ese goberno: ao gran capital.

Á marxe de que en ningures está demostrado científica e rigorosamente que o déficit do Estado teña que estar no 3% do PIB (por que non, preguntábase hai unhas semanas o economista Juan Torres, no 7%), pois trátase dunha decisión política; tampouco existe razón ningunha que obrigue a reducir o déficit recortando o gasto público, por que non aumentando os ingresos do Estado mediante as receitas que tantas veces defendimos dende as marxes do sistema capitalista (aumentarlles os impostos ás rendas máis altas -dende abaixo non hai dúbida ningunha de quen son esas rendas, por certo-; incrementar a tributación das SICAV, combater a fraude fiscal, implantar un imposto sobre as actividades financeiras internacionais...); aínda centrándonos na redución do gasto público, por que non reducilo doutras partidas (retirar as axudas á banca e a actividades empresariais de nula utilidade; retirar as axudas á Igrexa; suprimir os concertos con centros educativos privados; reducir o gasto militar...). Calquera desas medidas permitirían aumentar os ingresos do Estado, reducir o gasto público considerablemente e reducir o déficit público, cando non crear superavit.

Lembremos, ademais, que o funcionariado e o persoal laboral da administración do Estado ao que se lle vai reducir o seu salario, perdeu, dende o ano 1993, o 20% do seu poder adquisitivo, calculado comparando a suba porcentual do seu salario co incremento anual do IPC. Que consecuencias vai ter, xa que logo, esta nova medida de axuste económico: a pauperización da clase traballadora e o seu endebedamento, o que inevitablemente reducirá o consumo pero axudará a engrosar os beneficios da banca.

Daquela, por que estas medidas tan inxustas? Non hai dúbida, porque o Estado claudicou fronte ó gran capital e deixou de defender os dereitos do pobo e de garantir o benestar da clase traballadora.

Remataba hai uns días sinalando que, chegados a este punto, só hai unha opción posible para saír da crise defendendo os dereitos do pobo e garantindo o benestar da clase traballadora. A construción dun Estado socialista e democrático que garanta: en primeiro lugar, o control democrático das actividades económicas e dos nosos recursos, promovendo a nacionalización e socialización das actividades financeiras e dos sectores estratéxicos; en segundo lugar, un sistema público de ensino, de sanidade e dos restantes sistemas asistenciais e sociais, pois son os piares da democratización da sociedade; en terceiro lugar, a construción de espazos asemblearios para a participación política de xeito activo da cidadanía...

Non hai máis tempo para as dúbidas: dentro do capitalismo non hai solución, polo que urxe a refundación da esquerda, volvendo aos valores de noso e corrixindo os erros do pasado. O vindeiro sábado 5 de xuño, no Teatro Principal de Compostela, temos unha cita para refundar a esquerda.

jueves, 27 de mayo de 2010

Moción contra plan de axuste

O consello comarcal de Esquerda Unida presentou unha nova moción, nesta ocasión pedíndolle o concello da nosa cidade que se posicione en contra do plan de axuste do goberno central.





martes, 25 de mayo de 2010

Servizo de mediación cidadá

O CONSELLO COMARCAL DE EU COMPOSTELA VALORA DE FORMA POSITIVA A CREACIÓN DO CENTRO MUNICIPAL DE MEDIACIÓN CIDADÁ

A CREACIÓN DESTE SERVIZO FOI RECLAMADA POR ESQUERDA UNIDA NUNHA MOCIÓN PRESENTADA HAI MÁIS DE DOUS ANOS (28-III-2008)

CRITICAMOS A ESCASA CLARIDADE INFORMATIVA SOBRE AS CARACTERÍSTICAS DO SERVIZO

O día 6 de maio de 2010, hai xa 20 días, presentouse a creación dun novo servizo para a cidadanía: o Centro Municipal de Mediación Cidadá (CEMMCI). O consello comarcal de Esquerda Unida Compostela saúda a creación de dito servizo xa que responde a unha demanda que a nosa organización realizou mediante unha moción rexistrada en marzo do 2008 (adxuntada a este comunicado)

Na presentación do día 6 de maio na Casa das Asociacións xa botamos en falta unha información máis detallada do servizo, xa que no díptico alí facilitado faltaban numerosos aspectos por clarificar:

1) obxectivos detallados do servizo;
2) tipoloxía dos conflitos aos que pode atender e a cales non (nese momento agardamos a que o dito na nota de prensa elaborada polo gabinete do Concello o 5 de maio na que se anunciaba a creación do servizo fose un lance entusiasta, xa que un servizo de mediación non debería dedicarse a resolver “calquera conflito”);
3) a composición do equipo de profesionais que se dedicarán ao servizo;
4) a creación de talleres de formación para a veciñanza.

Este consello comarcal decidiu agardar. Pero 20 días despois atopámonos coa mesma carencia informativa. De feito, na propia web do concello, na pestana de Consellaría de Participación Cidadá e Normalización Lingüística non vemos ningún tipo de enlace ao CEMMCI e baixo a pestana “Servizos” só figura un enlace a “Educación”. Hai que ir á pestana de Servizos Municipais e despois á de Servizos Xerais e logo á de Participación Cidadá para atoparse cun enlace ao CEMMCI. O que demostra que a web do Concello non é un remanso de claridade informativa, todo o contrario. Neste caso, falta circularidade informativa. O peor de todo é que ao acceder á información... atopámonos coa mesma nota de prensa do 5 de maio, pero desglosada en apartados. Nada máis.

Esquerda Unida Compostela solicita que se dixitalice e virtualice xa esa información para que calquera persoa que acceda á web do concello saiba cales son as características reais do servizo, xa que hai certo tipo de conflitos que un servizo coma este non debe tratar.
Compostela, 25 de maio de 2010.

MOCIÓN PRESENTADA O 28 DE MARZO DE 2008

jueves, 13 de mayo de 2010

Estado policial

ESQUERDA UNIDA DENUNCIA O ESTADO POLICIAL MONTADO EN COMPOSTELA CON OCASIÓN DA VISITA DOS PRÍNCIPES DE ASTURIAS.

ESQUERDA UNIDA SOLIDARÍZASE COAS PERSOAS INTERROGADAS, INTIMIDADAS, MESMO INSULTADAS, E ÁS QUE SE LLE REQUISARON BANDEIRAS E OUTROS SÍMBOLOS REPUBLICANOS.

ESQUERDA UNIDA SEMPRE TRABALLARÁ PARA A CHEGADA DA IIIª REPÚBLICA.


A cidade de Compostela é unha cidade policial. A zona vella é un fortín poboado de policías que, se vas cunha carteira ou mochila, ou tes un aspecto desaliñado, xa están cobizando interrogarte. Pero, hoxe, coa visita dos príncipes de Asturias a sensación recrudecéuse e a cobiza deu lugar ao acto de forma arbitraria.

A liberdade de expresión debera ser principio rector da nosa democracia. Pero para os corpos policiais esta liberdade cínguese unicamente a poder “berrar”: as bandeiras republicanas, os pins coa bandeira republicana e outros símbolos, foron requisados ao mesmo tempo que non menos de 7 persoas eran intimidadas e “fichadas”. Mesmo houbo unha serie de comentarios despectivos realizados polos inquisidores como que eramos “analfabetos”, ou que “non tiñamos nin idea de historia”. De novo, os vencedores querendo adoutrinarnos mentres nos “cacheaban”. Esa foi a peaxe para podermos entrar na Quintana, un espazo público secuestrado pola policía e pola parafernalia que acompaña á familia real. Lamentable! E anoxante!

Unha vez dentro da praza, co que semellaba ser o xefe do grupo especial da policía nacional, acordamos que unicamente iamos berrar a favor da República e en contra da monarquía. Xa que a iso se reducía a nosa liberdade de expresión, iamos exercela con pleno dereito. Así foi como fixemos cando entraron os príncipes, os nosos berros (“España mañana será republicana”) erguíanse por riba dos tímidos aplausos do público asistente e dalgunha sentenza –liberdade de expresión para todos- que nos diríxían “al paredón”...ata que a garda “gorilesca” dos príncipes decidiu empurrarnos e placarnos con violencia coma se fose rugbi tirando ao chan a un par de persoas. Nós, en ningún momento, cambiamos o guión acordado co xefe de policía. Fomos respectuosos co acordado, pero os gardas reais non. A violencia foi a súa resposta ante a forza da escasa liberdade de expresión que nos concederan.

Nós, non somos culpables de que exista un monarca ao que non podemos elixir. Nós, non somos culpables de que se malgaste o diñeiro público nunha familia que non é transparente na súa rendición de contas. Nós, non somos culpables da desmemoria que senta a xuíces no banco dos culpables.

Nós, somos culpables de ser herdeiros da tradición republicana, a que feneceu co golpe de estado de Franco e coa lei do silencio da transición. Nós, somos culpables de ser radicalmente democráticos e de querer elixir a quen di representarnos polo mundo adiante. Nós, somos culpables de buscar a verdade durmida nas beiras dos camiños e agochada baixo a cal que recobre os paredóns...(os mesmos aos que nos querían mandar hoxe algúns).

lunes, 10 de mayo de 2010

Asemblea Foro Galego de Inmigración


FORO GALEGO DE INMIGRACIÓN

Santiago, 10 de Maio de 2010

Convocatoria Final da V ASEMBLEA GALEGA DE INMIGRACIÓN E EMIGRACIÓN DE RETORNO

Día: Domingo 30 de Maio de 2010

LUGAR: CEIP e Campus de Esteiro en Ferrol (Avda de Vigo s/n CP 15403) entre as
10:00-19:00H

TEMA: REPENSANDO A NOSA PRÁCTICA ASOCIATIVA(VER TRÍPTICO CON EXPLICACIÓN DO CONTIDO
DA ASEMBLEA)

Aberta a participación de calquera persoa e entidade interesada despois de cubrir e
mandar, se podedes, as inscricións individuais no tríptico ou grupais na folla de
inscrición.

Programa:
10:00-10:30 H: Benvida/Bienvenida

10:30 H-12:45H: Traballo por Grupos/Trabajo por Grupos

12:45H: Descanso e preparación da marcha para o acto público/Descanso y preparación
de la marcha para el acto público

13:00H-13:15H: Marcha e Acto Público/ Marcha y Acto Público

14:30H: Xantar/Comida (Hai que traer a comida para compartila- hay que traer la
comida para compartirla)

16:00H: Plenario e Posta en Común do Traballo por grupos/ Plenario y Puesta en Común
del Trabajo por Grupos.

17:00H: Festival Intercultural

19:00H: Remate da Asemblea/ Final de la Asamblea

Haberá Servizo de Gardería durante a celebración da Asemblea e recordade que, nesta
ocasión, hai que levar a comida para compartila.

Autobuses gratuitos para persoas interesadas:
Santiago:Contactar con Miguel(Cáritas) ou Rocio (CasaLatinoamerican a) (981-576142
662-307019 -981-580506- 600-876480)
Vigo:Manolo Sordo (GAPE) 986-213453 e Hortance (Aida) 606-986031.
A Coruña: Miriam Pantoja (Amespa): 669-305907- Nicanor (Propolis):698- 137876
Ourense: Silvia (Galicia Terra de Acollida):637- 853105 e Sonia (Asociación de
Venezolanos) :687-575532
Tamén: Email:foroinmigracionsant iago@yahoo. es
Grupos ou persoas interesados/ as en participar con actuacións para o Festival
Intercultural Contactar con: Miguel(Cáritas) ou Rocio(Casa Latinoamericana)
(981-576142- 662307019- 981-580506-600- 876480)
Tamén: Email:foroinmigraci onsantiago@ yahoo.es

Para calquer suxerencia, aportación, pregunta:
Pódese contactar en cada zona coas persoas indicadas nos grupos anteriores.
En Ferrol sede da Asemblea, persoas de contacto: Silvia 687-941036 e
Mónica:670-066852

O prazo para realizar as inscricións remata o día 20 de Maio, aínda que se poden
mandar despois se non vos da tempo. É moi importante que as persoas interesadas en
participar se inscriban con anterioridade para organizar o traballo por grupos.

sábado, 8 de mayo de 2010

Defensa servizos sociais

Dende o consello comarcal de Esquerda Unida queremos facernos eco do seguinte comunicado de prensa da Plataforma en Defensa do Sistema Público Galego de Servizos Sociais.


COMUNICADO DE PRENSA

A PLATAFORMA EN DEFENSA DO SISTEMA PÚBLICO GALEGO DE SERVIZOS SOCIAIS
composta por 94 entidades de diversa índole: 36 concellos; 46 entidades sociais, dende asociacións e federacións veciñais, asociacións e federacións do ámbito da dependencia e falla de autonomía persoal, do ámbito da exclusión social e tamén do ámbito sociosanitario; e outras 12 entidades entre colexios profesionais, sindicatos e partidos políticos. Ademais de máis de 450 persoas individualmente, que se distribúen de xeito semellante entre profesionais dos servizos sociais e veciñanza en xeral, convoca unha Rolda de Prensa Informativa o martes día 11 de Maio ás 11:00 h. no Rexisto Xeral da Xunta en San Caetano con motivo da presentación pública da solicitude de entrevista de representantes desta Plataforma coa Conselleira de Traballo e Benestar, Dna Beatriz Mato, co fin de presentarlle o documento-base desta Plataforma que basicamente reivindica o desenvolvemento normativo da Lei de Servizos Sociais de Galiza en vigor dende o mes de marzo de 2009 e que presenta neste momento un elevadísimo grao de incumprimento respecto aos prazos que establece a propia Norma. (Xuntamos o documento-base, que explícita eses incumprimentos)
O motivo da presentación pública deste Acto, no que participará á Comisión de Coordenación da citada Plataforma, é que con anterioridade fíxose a mesma solicitude, concretamente con data 3 de marzo de 2010, e despois de moito tempo de espera, a resposta foi unha esixencia inquisitorial de indicar o nome de tódolos compoñentes da Plataforma, para valorar a posibilidade de recibirnos.
Independentemente das sospeitas de control sobre entidades e persoas individuais que poden doadamente deducirse de tal solicitude, queremos denunciar con este Acto Público a intolerable actitude dunha representante da Administración Pública Galega do máximo nivel para coas demandas e iniciativas dun grupo importante de entidades e de cidadáns e cidadás de Galiza.
Máis ala desta actitude, faremos público o noso compromiso co desenvolvemento da citada Lei e a nosa oposición razoada e razoable aos procesos de privatización de servizos sociais públicos que se están a producir neste momento, o que suporá unha notable diminución da calidade dos mesmos, mantendo polo tanto o noso interese en ter a xuntanza solicitada coa responsable das políticas de emprego e benestar social da Xunta de Galicia, para presentarlle as nosas propostas e demandas.
Para máis información: Miguel Fernández (662-307019) e Xosé López(686-506858) enderezo electrónico: defensa.servizossociais.publicos@gmail.com

lunes, 3 de mayo de 2010

1º de maio

Esquerda Unida Compostela movilizouse o 1º de maio asistindo a concentración realizada na praza de Cervantes


EU concentrouse para pedir o goberno un cambio na súa política, pola defensa do emprego, pola proteción efectiva en caso de de paro, en apoio á economía produtiva e en defensa dos dereitos de todos os traballadores e traballadoras.

Esquerda Unida Compostela mantemos, máis firme se cabe, a nosa loita en prol da xustiza social, esixindo unha vez máis que non sexan os traballadores e traballadoras da nosa terra os que paguen, con recortes nos seus dereitos, esta crise xerada pola especulación duns poucos.


VIVA O 1º DE MAIO

martes, 20 de abril de 2010

Xuntanza coa AVV da Almáciga

ESQUERDA UNIDA COMPOSTELA REUNIUSE COA DIRECTIVA DA ASOCIACIÓN DE VECIÑOS FRANSCISCO ASOREI DA ALMÁCIGA .

XABIER RON, O COORDINADOR COMARCAL, PRESENTOU AS ÚLTIMAS INICIATIVAS DE ESQUERDA UNIDA COMPOSTELA E ESCOITOU AS REIVINDICACIÓNS DOS VECIÑOS .

3 ANOS DESPOIS DAS MUNICIPAIS DO 2007 O BARRIO SEGUE IGUAL DE MAL, A EXPENSAS DO PLAN URBANA NORTE .


Esquerda Unida Compostela, representada por Xabier Ron, coordinador comarcal, e José Díaz, membro do consello comarcal e responsable da área de emprego de Esquerda Unida Compostela, mantivo unha xuntanza coa nova Directiva da Asociación Francisco Asorei do barrio da Almáciga, presidida por Santiago Martínez.

O encontro permitiu comprobar o sentir da directiva no tocante ao estado do barrio tres anos despois das municipais do 2007. E, realmente, cabe dicir que as cousas pouco cambiaron no barrio. A directiva queixouse de que sempre se trata de promesas incumpridas desde hai moitos anos. De forma explícita, a directiva cualificou este tempo como “un cúmulo de despropósitos”. A opinión compartida pola Asociación Francisco Asorei e por Esquerda Unida Compostela é que fica todo a expensas do Plan Urbana Norte, do que aínda se está na fase de selección de persoal, dando a impresión de que se demorou todo por motivos de rendibilidade electoral de cara ás municipais do 2011.


En efecto, son moitos os aspectos que xa deberan estar solventados no barrio. Por poñer algúns exemplos: o estado xeralizado das rúas é deficitario e obstaculiza o tránsito tanto de peóns coma de autos; os accesos ao parque da Almáciga están de auténtica pena; o campos de xogos non está dotado nin ofrece seguridade para o xogo de nenos e nenas; o mobiliario urbán tamén é deficitario.

Reclamamos desde o Concello máis eficiencia e que se deixe de promesas ou de agardar pola arcadia en que semella terse convertido o Plan Urbana Norte, ao cal a directiva denomina nun escrito remitido ao concello en marzo de 2009 como “Plan Marshal”. Finalmente, e tendo en conta a denuncia ante a oficina da Concellaría de Urbanismo e o Valedor do Pobo polo que consideramos aberración no rueiro da Caramoniña para beneficio duns poucos, e tendo en conta a propia resposta desta concellaría, xustificándose en que aí iría o centro sociocultural dos veciños e veciñas...como pode ser que a Directiva aínda agarde por dito centro e non saiba onde se ubicará?

sábado, 10 de abril de 2010

Interpelación sobre EDAR

Poñemos a vosa disposición a interpelación presentada por Esquerda Unida á mesa dos Congreso dos deputados, en referencia a nova ubicación da depuradora de Silvouta, froito do traballo traballo conxunto do consello comarcal eos veciños e veciñas de Laraño.

martes, 6 de abril de 2010

Resposta retirada símbolo franquista

Dende o consello comarcal de EU Compostela queremos mostrarvos, para a vosa información, a contestación que a USC fai a nosa rogativa para a retirada do símbolo franquista da facultade de Químicas.

viernes, 2 de abril de 2010

Sensibilización sobre autismo

ESQUERDA UNIDA COMPOSTELA APOIA A DEMANDA DE SENSIBILIZACIÓN NO DÍA MUNDIAL DE CONCIENCIACIÓN DO AUTISMO

EU ANIMA Á PARTICIPACIÓN ACTIVA NAS ACTIVIDADES QUE SE LEVARÁN A CABO NA NOSA CIDADE O 7 DE ABRIL

O consello comarcal de Esquerda Unida Compostela fai súas as demandas que a Organización Mundial do Autismo, OMA, realiza neste día mundial de concienciación do autismo, esixindo os gobernos que firmen e ratifiquen A Convención Internacional sobre os Dereitos das Persoas con Discapacidade.

EU considera necesario que todas as Administracións Públicas se impliquen en artellar medidas que supoñan un cambio real na situación das persoas con TEA, que na súa maioría seguen dependendo do esforzo diario das familias, para que poidan estar en igualdade de condicións co resto do tecido social no aceso a sanidade, educación, traballo, ocio…

Tamén, dende Esquerda Unida Compostela, manifestamos o noso apoio os actos que se levarán a cabo na nosa cidade, na praza do Obradoiro, o vindeiro mércores 7 de abril, animando a xente a involucrarse.

O consello comarcal.

miércoles, 31 de marzo de 2010

Día Mundial de Concienciación do Autismo

Dende o consello comarcal e EU Compostela poñemos a vosa disposición o manifesto da Organización Mundial do Autismo realizado polo Día Mundial de Concienciación do Autismo.


A Organización Mundial do Autismo, OMA, desexa dirixirse ás organizacións representativas e á sociedade internacional, con motivo da dedicación o próximo día 2 de Abril, a El Día Mundial de Concienciación del Autismo,



MANIFESTANDO:

Este ano saudamos por terceiro ano consecutivo a proposta da ONU que celebra o día Mundial de sensibilización sobre o autismo-WAAD e queremos aproveitar esta efeméride para requirir de todos os gobernos que se adhiran asinando e ratificando a Convención Internacional sobre os Dereitos das Persoas con Minusvalía porque dende a Organización Mundial do Autismo-OMA, reivindicamos o dereito que teñen as persoas con minusvalía en xeral, e as persoas con TEA, en particular, a gozar do amparo lexislativo no que non sexan "obxecto" de políticas caritativas ou asistenciais, senón que son "suxeitos" de dereitos humanos. Polo tanto, as desvantaxes sociais que sofren non deben eliminarse como consecuencia da "boa vontade" doutras persoas ou dos Gobernos, senón que deben eliminarse porque as devanditas desvantaxes son violatorias do gozo e exercicio dos seus dereitos humanos.

Dende a OMA, apoiados por todas as entidades relacionadas coas persoas TEA, queremos declarar ante os gobernos de todo o mundo que, superando a primeira década do século XXI non se pode esgrimir ningunha razón válida para continuar mantendo máis ou menos na sombra a un colectivo - as persoas con autismo - que ata a data, salvo en honrosas excepcións segue dependendo en gran xeito do esforzo cotián das propias familias.

Nos países máis avanzados, dende o punto de vista dos dereitos sociais, a lexislación existente non se cumpre convenientemente ou forman parte de colectivos con minusvalía con necesidades non sempre converxentes e, nunha inmensa maioría de países, simplemente non existe lexislación ao respecto.

A globalización, máis ou menos discutible, verdadeiramente achéganos co cal todos coñecemos de primeira man as dificultades dentro dos nosos grupos así como as solucións practicadas, razón que nos impide continuar na postura do descoñecemento, negando unha evidencia que sufriu unha explosión nos últimos anos.

Se uns grupos se sentiron comprometidos para tratar de evolucionar no traballo, estudo e tratamento das persoas con TEA - xa sexan pais, profesionais ou investigadores - debemos esixir as administracións públicas que se impliquen tamén xa que nós somos a sociedade e reclamámosllelo.

A tolerancia e o pluralismo enriquecen e cohesionan unha sociedade máis digna.

Dende a OMA consideramos e facemos noso o principio ".....Os Estados Parte recoñecen a importancia da cooperación internacional e a súa promoción, e encóntranse obrigados a tomar medidas apropiadas e eficaces ao devandito fin. Nos casos en que corresponda, farano en asociación coas organizacións internacionais e rexionais pertinentes e a sociedade civil, en particular organizacións de persoas con minusvalía. (Convención, art.º 2).

Temos a base, a Convención sobre os dereitos das persoas con minusvalía (Nacións Unidas), que se acollan a ela e que modifiquen as leis facéndoas converxer. Estamos nesta loita, é a nosa esixencia e somos inaccesibles ao desalento.

Un gran número de países asinárona, pero non tantos ratificárona. Todos os estados deben comprometerse a realizar os cambios necesarios na súa propia lexislación para evitar calquera forma de discriminación, promovendo así a igualdade de oportunidades co resto do tecido social.

Todos os cidadáns debemos partir dende as mesmas oportunidades para o acceso á participación activa na sociedade, á educación, a sanidade,
o traballo, o ocio e gozo cos apoios necesarios para aqueles que os precisen sen diferenzas en razón a orixe, confesión ou minusvalía.

En consecuencia, as persoas con TEA, deben e teñen que acceder, en pleno exercicio de liberdade, ás mesmas oportunidades que os demais cidadáns.

lunes, 29 de marzo de 2010

Defensa uso público mosteiro Celanova

ESQUERDA UNIDA COMPOSTELA REXEITA CON ROTUNDIADE A CONVERSIÓN DUN CONXUNTO MONUMENTAL PÚBLICO COMO O MOSTEIRO DE CELANOVA NUN HOTEL DE LUXO XESTIONADO POR UNHA EMPRESA PRIVADA.

EU CRITICA O GOBERNO DO PP POLO SEU MODELO ECONÓMICO PRIVATIZADOR E INSUSTENTABLE, BASEADO NO DESBALDIMENTO DOS RECURSOS PARA PERPETUAR O MODELO ESPECULATIVO DO LADRILLO E O TURISMO .

EU COMPOSTELA APOIA AS MOBILIZACIÓNS DA PLATAFORMA EN DEFENSA DO USO PÚBLICO DO MOSTEIRO DE CELANOVA E PULA POLO MANTEMENTO DO MOSTEIRO COMO INSTITUTO PÚBLICO DA VILA.

O Goberno do PP, como ven realizando dende que chegou ao poder, prosegue co desbaldimento dos recursos da nosa nación na procura de perpetuar o modelo económico do ladrillo e do turismo, un modelo especulativo baseado no neoliberalismo privatizador causante da actual crise económica.

Esquerda Unida rexeita con rotundidade a conversión do Mosteiro de Celanova, que na actualidade é o instituto público da vila, nun hotel de luxo xestionado por unha empresa privada, como pretende a Xunta do PP en colaboración co concello de Celanova, tamén gobernado polo PP. Semella inconcibible que un conxunto monumental con máis de século e medio de uso público, se lle arrebate ao pobo coa finalidade de poñelo en mans privadas.

Para favorecer o dito movemento especulativo, a Consellería de Educación pretende construír un novo centro de ensino, algo que xa se reflectiu nos orzamentos de Galicia para o 2010 cunha partida de 150.000 euros. O Conselleiro, Jesús Vázquez Abad, utiliza a demagóxica argumentación de que o dito centro será un referente en innovación tecnolóxica e arquitectónica, cando a realidade amosa que non existe ningunha necesidade de construir un novo centro educativo, como así o indica o propio claustro de profesores, que se opón ao traslado do centro, e a Plataforma en Defensa do Uso Público do Mosteiro de Celanova a que EU apoia en todas as súas reivindicacións e mobilizacións.

Esquerda Unida considera inaceptable que nun contexto de crise o Goberno de Galiza promova o gasto innecesario dun novo instituto, que ademais non apoia a maioría da veciñanza de Celanova.

Esquerda Unida considera prexudicial e insolidaria a aposta da Xunta do PP de outorgar a mans privadas recursos públicos, obtidos co esforzo dos traballadores e traballadoras do país, argumentando falazmente que a xestión privada e máis económica e produtiva, cando a realidade mostra con claridade que a privatización so conleva pérdida de calidade nos servizos prestados e na situación laboral dos empregados

domingo, 28 de marzo de 2010

Valoración datos usuarios transporte público

O CONSELLO COMARCA DE EU COMPOSTELA VALORA NEGATIVAMENTE OS DATOS DO 2009 NO NÚMERO DE USUARIOS DE AUTOBUSES PÚBLICOS NA NOSA CIDADE.

ESQUERDA UNIDA COMPOSTELA ESIXE UN MAIOR INVESTIMENTO PARA A MELLORA DO TRANPORTE PÚBLICO.

CÓMPRE COMEZAR CON MEDIDAS SERIAS SE QUEREMOS DE VERDADE CONTRIBUIR CO MEDIOAMBIENTE E ACADAR UN NOVO MODELO.

O consello comarcal de Esquerda Unida Compostela critica duramente as escusas peregrinas argumentadas polo Concello para xustificar a baixada de usuarios no transporte público. En primer lugar non é concebible considerar a crise económica como causante desta baixada, porque precisamente un transporte público, de calidade e económico, sería unha solución moi acaída para os afogos económicos dos habitantes do noso municipio e comarca.

Tampouco a pueril argumentación de que o ano 2008 tivo máis días laborables, só tres, pode xustificar unha baixa de usuarios superior ao dous por cento, e, moito menos, que a xusta reinvindicación dos gandeiros do noso país coas tratoradas supoña, segundo os responsables de Trasnportes da nosa cidade, un retrotraemento dos usuarios á hora de tomar o autobús como medio de transporte.

Dende EU Compostela consideramos laboura indispensable deste Concello, e de calquera outro, a promoción do transporte público, polo que se deben executar medidas orzamentarias que conleven unha mellora sustancial da calidade do servizo, e medidas para elevar a deficitaria eficacia e eficiencia actual, que permitan subsanar as eivas que sofre o transporte público na nosa cidade e que, de seguro, teñen algo que ver coa redución de usuarios: accesibilidade, frecuencias, conectividade cos municipios limítrofes, deficiencias informativas; etc..

En último lugar, e non por elo menos importante, dende Esquerda Unida consideramos de vital importancia o papel que os Concellos deben ter á hora de promover un cambio no modelo de crecemento económico actual, insolidario e insustentable, para acadar outro no que o transporte público sexa de verdade a pedra angular que substitúa a necesidade, electoralista, de infraestruturas custosas, que palien o caos circulatorio do excesivo tráfico que sufren as rúas das nosas cidades, e que provoca a contaminación ambiental e acústica que merma a calidade de vida da xente.

Tamén queremos volver a esixir, como xa fixéramos en febreiro deste ano, que, no tocante ao servizo de transporte metropolitano, se dea marcha atrás e se retome a gratuidade para o coletivo da terceira idade e se inclúa nesta gratuidade ás persoas cunha discapacidade superior o 33%. En caso contrario, para o ano que vén, atoparémonos que, de novo, a crise ten a culpa do descenso de usuarios.

jueves, 25 de marzo de 2010

Moción solidaridade con Garzón

Hoxe o consello comarcal de EU Compostela presentou unha nova moción, nesta ocasión solidarizámonos co xuiz Garzón ante a persecución que sufre, promovida pola extrema dereita, o instruír o caso Gurtel e, sobre todo, polas investigacións dos crimes do feixismo franquista.