miércoles, 25 de marzo de 2009

Documentais

Poñemos a vosa disposición dous documentais que vos poden interesar.

O primeiro titúlase Zeitgeist The Movie, no que se poden distiguir tres partes, nunha fálase dos mecanismo no que se sustenta o sistema capitalista, noutra sobre a relixión e por último sobre o 11 S (tarda en comezar)

O segundo Zeitgeist, Addendum, que se centra nos procesos do sistema capitalista, ofrecendo ideas suxerentes, e tal vez cuestionables, pero a ter en consideración.

viernes, 20 de marzo de 2009

Contra o Plan Boloña

DETEÑAMOS O PROCESO DE BOLOÑA


Comunicado de Esquerda Unida ante as mobilizacións universitarias
Ante as mobilizacións que protagonizan milleiros de estudantes en toda España e noutros países europeos contra o chamado "proceso de Boloña", Esquerda Unida desexa facer chegar ao conxunto da cidadanía o seu apoio a ditas mobilizacións, que responden a unha lexítima e xustificada preocupación pola implantación de novos plans de estudo sen un amplo e fondo debate coa participación activa de toda a comunidade universitaria.
Así mesmo queremos manifestar o seguinte:
- Defendemos unha transformación profunda da Universidade, entendida como servizo público aberto a toda a cidadanía, que non busque a “competitividade”, senon a calidade e a cooperación con todo o mundo. E que non estea supeditada aos intereses do mercado, senón orientada á formación de persoas creativas e críticas cunha elevada formación cultural e profesional, como mellor garantía para impulsar un desenvolvemento social e ecoloxicamente sustentable que posibilite unha saída real da crise.
- Esiximos financiación pública suficiente non só para acometer realmente as transformacións pedagóxicas e curriculares necesarias, senón sobre todo para garantir un sistema de becas-salario e axudas ao estudo que faga realidade a “dimensión social” da educación superior, asegurando que todo estudiante poda completar todos os estudos superiores sen obstáculos derivados da súa orixe socioeconómica. Para isto requírese incrementar os fondos destinados ás universidades públicas ata chegar ao 2% do PIB.
- Rexeitamos toda pretensión de mercantilizar a educación superior, ben sexa facendo repousar a súa financiación nas “achegas” de empresas privadas, ben sexa mediante a apropiación privada dos recursos públicos, a través de mecanismos como as “spin-off” (transferencias da investigación con fondos públicos á empresa privada) que tan ben coñece e alenta a Sra. Garmendia.
- Compartimos a reivindicación de distintos estamentos universitarios que piden a paralización das reformas en marcha ata que unha verdadeira discusión pública esclarexe o seu sentido xeral e o seu contido preciso.Por todo isto, en consonancia co amplo traballo político e social realizado pola mocidade de EU-IU no seo do movemento estudantil, convocamos á sociedade en xeral a participar activamente nas mobilizacións contra a implantación do proceso de Boloña, e de maneira especial a apoiar a folga e manifestación deste 12 de marzo e as futuras encamiñadas a parar o proceso.
Por unha Universidade pública, gratuita e democrática ao servizo do coñecemento e das necesidades sociais
Contra toda forma de mercantilización da educación superior
Por un debate aberto e participativo sobre a reforma universitaria
STOP BOLONIA

sábado, 14 de marzo de 2009

Canal Youtube de EU Compostela

EU Compostela abre canal en Youtube

Deixámosvos o primeiro video que colgamos no noso canal de youtube, do que tedes o enlace na marxe dereita.

viernes, 13 de marzo de 2009

Moción sinalización vertical pasos peóns

EU Compostela presenta unha nova moción

Proseguimos con noso traballo e hoxe en representación de EU Compostela o noso coordinador comarcal, Xabier Ron, presentou un moción de "Sinalización vertical dos pasos de peóns"
martes, 10 de marzo de 2009

Apoio a AVV As Brañas de San Andrés


Onte, luns 9 de marzo, ás 19h, a Asociación de Veciños de As Brañas de San Andrés realizou unha protesta para esixir dunha vez a apertura do local social, o cal está rematado desde hai anos e ao que non se quere dotar dos mobles imprescindibles para que os veciños e veciñas podan dispoñer dun lugar axeitado para desenvolver a súa vida asociativa.

Esquerda Unida, a través de Xabier Ron, coordinador comarcal, e de José Díaz e José María Tubío, membros do concello comarcal, quixo apoiar a protesta que consistiu nunha clase de informática ao aire libre a uns escasos metros de onde está o local social e transmitirlle á Asociación a súa solidariedade e apoio.

Triste é que os veciños e veciñas se vexan na obriga de levar a cabo tales accións. Debemos lembrarlle ás autoridades que o asociacionismo ten dereitos e que, desde logo, non é de recibo dispoñer dun local restaurado desde hai anos e non poder utilizalo por desidia das administracións públicas.

Agardamos desde Esquerda Unida que a protesta surta efecto e que, en breve, o local poda ser inaugurado pola Asociación de Veciños de As Brañas de San Andrés.

lunes, 9 de marzo de 2009

Defensa igualdade

EU COMPOSTELA PROSIGUE A SUA LOITA POLA IGUALDADE.

Onte, mulleres e homes de EU Compostela, apoiaron a manifestación do 8 de marzo, na que centenares de persoas volveron a esixir a igualdade real entre homes e mulleres, e que se poña fin o sistema patriarcal que segue oprimir ás mulleres de todo o mundo.

por outra banda queremos deixarvos estos dou videos, o primeiro e a intervención de Cayo Lara no Foro de Nueva Economía, o segundo e un video no que as palabras deixan o seu lugar as imaxes.


Para rematar deixámosvos enlaces a dous blogs, un de Julio Anguita o segundo de Cayo Lara
http://larepublica.es/firmas/blogs/index.php/julioanguita
http://larepublica.es/firmas/blogs/index.php/cayolara/

domingo, 8 de marzo de 2009

Manifesto polo 8 de marzo

MANIFESTO EU SANTIAGO NO DÍA DA MULLER

Aínda que xa manifestamos que o Goberno do PSOE está máis preocupado pola imaxe que polas políticas reais de cambio e transformación, a realidade preséntase moito máis crúa do que pensabamos conforme vai avanzando a lexislatura.

Fronte a esta realidade que non queremos, desde a Área da Muller de EU-IU seguimos esixindo:

=> A creación do Ministerio da Muller para o desenvolvemento en exclusiva de políticas de igualdade e non un Ministerio de Igualdade sen obxectivos, nin concrecións políticas.

=> Polo menos, o 5 % dos Orzamentos Xerais do Estado en políticas de muller, executadas transversalmente, e non proxectos e/ou plans sen valoración económica.

=> Un Consello Estatal das Mulleres, conformado de forma autónoma e exclusiva por asociacións de mulleres e non un consello tutelado e dirixido polo Goberno e a Administración.

=> A incorporación da perspectiva xénero en todas as políticas públicas e non un mainstreaming, sen persoal nin orzamento.

=> A despenalización da interrupción voluntaria do embarazo, cunha regulación que asegure a libre decisión das mulleres e o seu desenvolvemento na rede sanitaria pública, fronte a unha proposta de Lei do Goberno baseada en prazos e supostos que seguirán limitando o dereito das mulleres a decidir.

=> A paridade en todos os ámbitos de decisión e non unha lei de igualdade que, como non obriga, non se cumpre.
=> Un Pacto de Estado contra a violencia de xénero que afronte o problema desde todas as súas manifestacións e non unha lei que fracasa porque non atalla a violencia de forma realmente integral.

Un fondo suficientemente dotado que cubra todas as pensións impagadas e non un anticipo, con asignacións económicas ridículas e que deixa fóra a unha gran cantidade de mulleres afectadas.

=> Traballar en profundidade pola abolición da prostitución e non limitarse a un plan contra a trata da seres humanos, que non atendeu nin as recomendacións da comisión mixta Congreso-Senado.

=> Aposta polo público e acceso das mulleres ao emprego digno, e igualdade na promoción e o salario, fronte aos empregos subalternos e a unha desigualdade salarial entre homes e mulleres que acada o 30 % de media

=> Unha norma que responsabilice aos servizos públicos da atención das persoas dependentes e non unha lei de dependencia que pretende seguir mantendo e relegando ás mulleres ao rol de coidadoras.

=> Igualdade de dereitos para as mulleres inmigrantes e derogación da Lei de Extranxería que as somete a unha dobre discriminación (en moitos casos non poden ter permisos propios senón que dependen dos do marido).

=> Modificación da Lei de Separación e Divorcio, que impón custódia compartida contra a opinión da maioría das organizacións de mulleres.

=> Un ensino realmente coeducativo, que prime a calidade da educación, a laicidade e os valores de solidariedade e igualdade.


En definitiva, desde ESQUERDA UNIDA ESIXIMOS que a
igualdade entre mulleres e homes non se quede en intentos, senón que sexa unha realidade ¡xa

viernes, 6 de marzo de 2009

Manifestación 8 de marzo

Esquerda Unida Compostela adhírese á manifestación convocada pola Marcha Mundial das Mulleres en Compostela, onde tamén estará o Foro Galego de Inmigración. A manifestación sairá da Praza do Toural para dirixirse á Praza 8 de marzo.

Animamos a todas as mulleres e a todos os homes a que loiten e fagan visible esa loita co seu compromiso e solidariedade na manifestación. Aínda queda moito por facer, moitas inxustizas que impedir, moita desigualdade que eliminar e moita violencia sobre a muller que erradicar.

miércoles, 4 de marzo de 2009

Valoración resultados electorais

Esquerda Unida Compostela encara con optimismo o seu futuro

Os resultados electorais do 1 de marzo confirman a tendencia positiva da nosa agrupación na cidade de Compostela.

Os 856 votos acadados na nosa cidade case duplican o número de votos das Eleccións Autonómicas do 2005. Este progresivo aumento, xa reflictido en anteriores comicios, anímanos a seguir traballando de cara ás vindeiras Eleccións Municipais do 2011.

Este crecemento prodúcese nunha campaña electoral marcada por unha dura polarización mediática que excluiu á nosa organización e non a outras forzas extraparlamentarias que contaron con maior presenza mediática.

Coñecedora destes obstáculos, que vulneran a pluralidade democrática, Esquerda Unida realizou unha campaña de contacto, na rúa, explicando o programa, achegando as propostas alternativas ao sistema capitalista de forma clara e directa.

Esquerda Unida é unha organización eminentemente municipalista. E esta circunstancia é a que explica a tendencia ao crecemento dos últimos comicios. Esquerda Unida seguirá traballando para achegar solucións aos problemas dos veciños e veciñas de Compostela.

lunes, 2 de marzo de 2009

Valoración resultados electorias en Galicia

VALORACIÓN DAS ELECCIÓNS DE ESQUERDA UNIDA
Esquerda Unida unha forza en ascenso en Galicia

HISTÓRICA PARTICIPACIÓN
Esquerda Unida valora a histórica participación nesta chamada ás urnas, o que incide na madurez democrática do pobo galego, acadando unha porcentaxe do 70,19 %.
O BIPARTITO PERDE O GOBERNO POLO CONTINUISMO NAS SÚAS POLÍTICAS
As políticas continuistas do bipartito xeraron frustración na esquerda e non foron quen de construir a alternativa no noso país. Estas políticas son as responsables da perda dos deputados do bipartito.

ESQUERDA UNIDA FORZA DE ASCENSO EN GALICIA
Neste contexto Esquerda Unida, a pesar da concurrencia doutras formacións políticas e da bipolarización política entre o bipartito e o PP, foi quen de mellorar os seus resultados electorias , en número de votos e en porcentaxe.

O DISCURSO DE ESQUERDA UNIDA MANIFESTOU DURANTE A CAMPAÑA QUE O BIPARTITO NON COÑECÍA O NOSO PAÍS.
Con certeza, ESQUERDA UNIDA amosou en todos e cada un dos seus actos a distancia existente entre o bipartito e a realidade da sociedade galega , distancia que se amosaba na propia campaña pola falta de propostas e iniciativas políticas ante a crise e o desencanto da esquerda.

ESQUERDA UNIDA AFRONTA CON NOVOS FOLGOS ESTA NOVA ETAPA POLÍTICA
ESQUERDA UNIDA á vista destes resultados é consciente do espazo político existente en Galicia, espazo humilde, pero en constante crecemento . Por elo, esta formación política continuará na defensa da REFORMA ELECTORAL no noso país , trucado no día de hoxe, por non existir a democracia. A desigualdade dos votos, a barreira legal situada no 5%, o voto da emigración, as circusncripcións electorais impiden unha realidade plural e igualitaria en Galicia.
Con folgos e propostas continuaremos loitando para mudar este realidade.
Compostela, 1 de marzo de 2009


ANTE A PRIMEIRA COMPARECENCIA DE FEIJOO

Esquerda Unida agarda que se cumpran as palabras do futuro presidente

Á vista das primeiras declaracións de Alberto Núñez Feijoo relativas ao proceso de crise que vive o noso país e as súas manifestacións sobre a convocatoria a todas as formacións políticas de Galicia, ESQUERDA UNIDA agarda ser chamada á mesma tendo en conta que fomos a única formación política que presentou un PLAN ESTRATÉXICO PARA A CREACIÓN DE EMPREGO E A REXENERACIÓN ECONÓMICA E SOCIAL DE GALICIA.
Asi mesmo, confiamos en que no relativo á rexeneración democrática de Galicia igualmente chame a ESQUERDA UNIDA para concordar nunha futura REFORMA DA LEI ELECTORAL, DO ESTATUTO DE AUTONOMÍA e mesmo a MEMORIA HISTÓRICA, toda vez que, como é sabido, foi ESQUERDA UNIDA a organización política que en tempos do bipartito presentou unha reforma electoral ambiciosa para democratizar o país e no mesmo sentido presentou ante a comisión parlamentaria un texto de ESTATUTO.

ESQUERDA UNIDA, desde o seu humilde resultado, pero n aliña de crecemento que vén manifestando, seguirá defendendo políticas de esquerdas que sigan defendendo a traballadoras e traballadores e ao conxunto da sociedade en xeral, achegando propostas como veu facendo até o de agora desde unha posición de esquerdas alternativa e transformadora.

Compostela, 1 de marzo de 2009