martes, 29 de junio de 2010

viernes, 18 de junio de 2010

Moción defender a República

O consello comarcal de Esquerda Unida presentou hoxe a seguinte moción, na que manifestamos que defender a República non é delito.

martes, 15 de junio de 2010

Defensa plan sociocomunitario de Vite

ESQUERDA UNIDA COMPOSTELA ESÍXELLE Á CONSELLARÍA DE SANIDADE QUE RECTIFIQUE E QUE MANTEÑA O CONVENIO CO PLAN SOCIOCOMUNITARIO DE VITE

EN TEMPOS DE CRISE A PREVENCIÓN É MÁIS NECESARIA QUE NUNCA

A prevención en materia de drogas, así como a atención o máis personalizada posible ante casos que requiren atención social, deben ser o piar no que se apoie unha sociedade democrática.

A prevención e a loita contra a desatención social son esenciais para o fomento dunha igualdade de oportunidades. Este foi o duro traballo levado a cabo polas persoas que integraron o Plan Sociocomunitario do barrio de Vite desde finais dos anos 80 do pasado século.

A tan cacarexada austeridade, e outras falacias presentes no discurso neoliberal da Xunta de Galicia non serven para explicar a negativa por parte da Consellaría de Sanidade a manter o convenio coa asociación veciñal de Vite no ano 2011. Porque entón sinalaríamoslle á dita consellaría que se retraian diñeiros inútiles que se están desbaldindo en billetes de avión de mera propaganda, ou en mobiliario da mal chamada Cidade da Cultura (que representa o enlousado de diñeiro público máis atroz para as nosas arcas), ou o millón de euros que se vai desbaldir en facer propaganda sobre as falsas bondades do decretazo contra a normalización da lingua galega no ensino.

Desde Esquerda Unida Compostela consideramos imprescindible que se manteña o convenio e que se siga desenvolvendo o traballo do Plan Sociocomunitario de Vite. Por iso, esiximos que a Consellaría de Sanidade dea volta atrás. A prevención en materia de drogas é imprescindible.

Son tempos de naufraxio e deriva causado pola crise do sistema capitalista. A mocidade vive a anguria pola situación das familias, onde aumenta o paro e moitas delas viven na soleira da pobreza; trátase de perigos moi serios e reais que a Consellaría de Sanidade non debera ignorar. E o traballo de prevención que realiza o Plan Sociocomunitario de Vite, que conta coa participación de numerosas persoas en comisións de traballo, non se pode remprazar cun dubidoso programa de subvencións.

Esquerda Unida Compostela reclámalle tamén ao Concello de Santiago a que se posicione a favor do mantemento do programa e que presione con todas as súas forzas e faga todo o posible para que o Plan Sociocomunitario de Vite se manteña para evitar que, no futuro, en vez de previr, se teña que tratar ás persoas por drogadición.

O Consello Comarcal
14-xuño-2010.

miércoles, 2 de junio de 2010

Refundación Esquerda

ALFREDO IGLESIAS DIÉGUEZ
na marxe esquerda de Galicia Hoxe http://www.galiciahoxe.com/opinion/gh/avanzarmos/idEdicion-2010-06-01/idNoticia-553310/
01.06.2010

PARA AVANZARMOS

Nos últimos meses as medidas aprobadas polo goberno de Zapatero para saír da crise mostran, sen inequívocos, a quen serve ese goberno: ao gran capital.

Á marxe de que en ningures está demostrado científica e rigorosamente que o déficit do Estado teña que estar no 3% do PIB (por que non, preguntábase hai unhas semanas o economista Juan Torres, no 7%), pois trátase dunha decisión política; tampouco existe razón ningunha que obrigue a reducir o déficit recortando o gasto público, por que non aumentando os ingresos do Estado mediante as receitas que tantas veces defendimos dende as marxes do sistema capitalista (aumentarlles os impostos ás rendas máis altas -dende abaixo non hai dúbida ningunha de quen son esas rendas, por certo-; incrementar a tributación das SICAV, combater a fraude fiscal, implantar un imposto sobre as actividades financeiras internacionais...); aínda centrándonos na redución do gasto público, por que non reducilo doutras partidas (retirar as axudas á banca e a actividades empresariais de nula utilidade; retirar as axudas á Igrexa; suprimir os concertos con centros educativos privados; reducir o gasto militar...). Calquera desas medidas permitirían aumentar os ingresos do Estado, reducir o gasto público considerablemente e reducir o déficit público, cando non crear superavit.

Lembremos, ademais, que o funcionariado e o persoal laboral da administración do Estado ao que se lle vai reducir o seu salario, perdeu, dende o ano 1993, o 20% do seu poder adquisitivo, calculado comparando a suba porcentual do seu salario co incremento anual do IPC. Que consecuencias vai ter, xa que logo, esta nova medida de axuste económico: a pauperización da clase traballadora e o seu endebedamento, o que inevitablemente reducirá o consumo pero axudará a engrosar os beneficios da banca.

Daquela, por que estas medidas tan inxustas? Non hai dúbida, porque o Estado claudicou fronte ó gran capital e deixou de defender os dereitos do pobo e de garantir o benestar da clase traballadora.

Remataba hai uns días sinalando que, chegados a este punto, só hai unha opción posible para saír da crise defendendo os dereitos do pobo e garantindo o benestar da clase traballadora. A construción dun Estado socialista e democrático que garanta: en primeiro lugar, o control democrático das actividades económicas e dos nosos recursos, promovendo a nacionalización e socialización das actividades financeiras e dos sectores estratéxicos; en segundo lugar, un sistema público de ensino, de sanidade e dos restantes sistemas asistenciais e sociais, pois son os piares da democratización da sociedade; en terceiro lugar, a construción de espazos asemblearios para a participación política de xeito activo da cidadanía...

Non hai máis tempo para as dúbidas: dentro do capitalismo non hai solución, polo que urxe a refundación da esquerda, volvendo aos valores de noso e corrixindo os erros do pasado. O vindeiro sábado 5 de xuño, no Teatro Principal de Compostela, temos unha cita para refundar a esquerda.