miércoles, 18 de septiembre de 2013

Moción contra o frackingO Consello Comarcal de Esquerda Unida Compostela esixe que o Concello, e calquera outra administración pública, vele por garantir o respecto ao medio ambiente mediante medidas efectivas.

A fractura hidráulica ou fracking é unha técnica para a extracción de gas non convencional que supón na actualidade importantes interrogantes sobre a saúde das persoas e sobre as afeccións ao medio ambiente, tanto nos usos agrícolas do solo, como as relacionadas co medio natural, fundamentalmente pola posibilidade real de contaminación dos acuíferos subterráneos e, a partir deles, da auga superficial dada a inxección de produtos tóxicos e contaminantes que resultan imprescindibles nesta técnica. Ademais representa unha ameaza sobre a seguridade en materia de riscos xeolóxicos a raíz dos movementos sísmicos que poderían producirse. 

O fracking supón tamén unha alta ocupación do territorio dada a cantidade de pozos que deberían realizarse para optimizar a explotación, a necesidade de crear balsas para acumular a auga contaminada e o elevado tránsito de vehículos con cisternas para evacuar o gas. Este modelo de desenvolvemento tería graves impactos nas actividades que manteñen o medio rural, como a agricultura, gandería e o turismo, ademais das afecciones ao medio ambiente.

Estas circunstancias fan incompatible o fracking cos obxectivos decididos por Europa para un modelo de desenvolvemento sostible, incumprindo varias normas, especialmente a Directiva Marco da Auga.

Un informe elaborado pola Comisión de Medio Ambiente, Saúde Pública e Seguridade do Parlamento Europeo manifesta os riscos que pode xerar a utilización desta técnica, motivando que varios Estados da Unión Europea aprobaran unha moratoria ou prohibición.

En España, a Comunidade Autónoma de Cantabria e A Rioxa lexislaron a prohibición do fracking, e outras están en tramitación de Proposición de Lei coa mesma finalidade.

Por todo isto o Consello Comarcal de Esquerda Unida Compostela propón ao Pleno do concello de Santiago a seguinte proposta de

ACORDOS

Primeiro. Que o Concello manifeste o seu rexeitamento á utilización da técnica da fractura hidráulica ou fracking na actividade de explotación e extracción de gas non convencional, e declare a Santiago de Compostela “municipio libre de fracking”, como garantía de saúde das persoas, protección do noso medio ambiente e os recursos naturais.

Segundo. Que o Pleno inste ao Parlamento Galego, trala moratoria de suspensión aprobada por unanimidade, a elaborar, á maior brevidade posible, un proxecto de Lei que prohiba en Galicia o fracking.

Terceiro. Instar ao Goberno do Estado a aplicar o “recurso ao principio de precaución” prohibindo como Estado Membro da Unión Europea nos seu ámbitos competencias o emprego da técnica da fractura hidráulica ou fracking por demostrarse os seus nefastos efectos potencias sobre o medio ambiente e a saúde das persoas.

viernes, 13 de septiembre de 2013

Garantir o dereito ao comedor escolarO CONSELLO COMARCAL  DE ESQUERDA UNIDA COMPOSTELA CONSIDERA INADMISIBLE A SITUACIÓN DE VARIOS ESCOLARES DO COLEXIO DE A SIONLLA QUE NON PODEN FACER USO DO SEU DEREITO AO COMEDOR ESCOLAR.

O CONSELLO COMARCAL DE EU COMPOSTELA ESIXE AO CONCELLO QUE ESERXA TODA A PRESIÓN POSIBLE Á XUNTA PARA GARANTIR O USO DO COMEDOR AO ALUMNADO QUE TEÑA DEREITO AO MESMO.

O Consello Comarcal de Esquerda Unida Compostela manifesta, unha vez máis, a necesidade de que o Concello loite por garantir os dereitos sociais e laborais das veciñas e veciños.

O coñecemento do que acontece con varios escolares do Colexio Público de A Sionlla pon de manifesto as numerosas eivas dun decreto de comedores, inxusto, non apoiado e rexeitado pola comunidade educativa galega e que atenta contra o dereito á educación e á igualdade de oportunidades.

O Consello Comarcal EU Compostela denuncia que non é de recibo que se lle poñan máis atrancos ás familias dos que xa teñen no seu día a día para poder conciliar vida familiar, profesional e laboral e coa educativa dos seus fillos e fillas.

A Xunta está limitando o dereito a un servizo esencial a alumnado que vén de fóra da zona escolar, aínda que moito deste alumnado é desprazado de forma obrigatoria porque non tiña praza no seu centro de referencia.

O Concello ten que exercer toda a presión posible para que non se produzan situacións de discriminación e esixirlle á Consellería de Educación e Cultura que garanta o acceso ao servizo de comedor a todo o alumnado con dereito ao mesmo ampliando as prazas que se requiran e dispoñendo os recursos humanos e materiais que sexan precisos.

Demóstrase que non existe planificación educativa e que existe unha terrible deixadez de funcións que provocan que sexan as saturadas direccións dos centros educativos e os consellos escolares os que teñan que decidir a que alumnado acoller e a cal excluír cando todos precisan do servizo.

Condea agresión homofóbicaO CONSELLO COMARCAL  DE ESQUERDA UNIDA COMPOSTELA QUERE DENUNCIAR O ATAQUE HOMOFÓBICO SUFRIDO POR NOEL DOPAZO E O SEU COMPAÑEIRO.

O CONSELLO COMARCAL DE EU COMPOSTELA DEFENDE, UNHA VEZ MÁIS, QUE DEBE SER A CONCIENCIACIÓN E A EDUCACIÓN A QUE REMATE COA LACRA DA LGTBIFOBIA QUE PADECEMOS.

O Consello Comarcal de Esquerda Unida Compostela loitou, loita e loitará polos dereitos do colectivo LGTBI ata que sexan unha realidade, tanto nas lexislación vixente como no día a día da convivencia cidadá.

Manifestamos a nosa total repulsa ao ataque homofóbico padecido, no pub TNT de Santiago, polo cocordinador de ALEAS-EU e membro deste Consello Comarcal, Noel Dopazo Vázquez, e o seu compañeiro.

Por desgraza, pese aos avances conseguidos, aínda queda moito por facer para acadar que o respecto aos dereitos do colectivo LGTBI e a tolerancia sexan unha realidade nesta sociedade. Esixindo que a xustiza actúe coa contundencia debida ante calquera ataque LGTBIfóbico, e aínda sendo esta actuación da lei importante, no é o único camiño a seguir.

Mentres en calquera escola a palabra “maricón” sexa utilizada como o insulto máis repetido, mentres se permita que a Igrexa Católica prosiga coa súa LGTBIfóbia, mentres saír do armario para moitas persoas siga sendo unha tortura, queda moito por facer.

Por iso tanto dende o Concello, como dende calquera outra administración pública, é necesario realizar  campañas de concienciación e sensibilización para acadar que a igualdade real, máis aló dos papeis onde se escriben as leis, sexa unha realidade na sociedade.

Por exemplo, como xa pedimos en diferentes iniciativas, hai que levar a cabo medidas contra o acoso escolar homofóbico, promovendo charlas nos centros de educación de primaria e secundaria contra a discriminación ao colectivo LGTBI

Tamén pedimos a creación dun servizo municipal de promoción da saúde sexual ou que se despatoloxice a transenxualidade e outras moitas medidas que dende o Concello se poden facer para loitar contra a LGTBIfobia.

miércoles, 11 de septiembre de 2013

Crítica a perda do plan contra abandono escolarO CONSELLO COMARCAL  DE ESQUERDA UNIDA COMPOSTELA CONSIDERA INADMISIBLE QUE O CONCELLO QUEDE SEN AXUDAS DA XUNTA PARA IMPULSAR O PLAN CONTRA O ABANDONO ESCOLAR.

O CONSELLO COMARCAL DE EU COMPOSTELA CONSIDERA QUE ISTO DEMOSTRA A PARÁLISE DO EQUIPO DE GOBERNO

O Consello Comarcal de Esquerda Unida Compostela sempre demandou que o Concello, dentro das súas competencias, leve a cabo todas as medidas necesarias para garantir na cidade unha educación pública, de calidade e gratuíta.

O anuncio de que o Concello de Santiago quedaba fóra da concesión de axudas por parte da Xunta de Galicia para implementar medidas de prevención do fracaso e abandono escolar por ter presentado fóra do prazo regulamentario a solicitude demostra, mais unha vez, que o goberno do Partido Popular non só segue xogando de forma incompetente cos intereses da maioría social, senón que está prisioneiro do medo que provoca entre as súas ringleiras a cuestión xudicial posta en marcha coa Operación Pokemon.

A cidadanía ben merece unha explicación clara por parte dos responsables, e non é de recibo a xustificación de que, en certo modo, tanto ten perdela porque era unha contía reducida. As arcas municipais non están tan enchidas como para permitirse o luxo de renunciar a axudas da Xunta de Galicia para un programa educativo necesario.

Pero, ademais, detrás deste feito latexa o desgoberno local e que ten moito que ver coa, por desgraza, permanente parálise que padece este Concello (Virxe Branca, facturas falsas, Rúa de San Pedro, etc...) por mor da operación xudicial Pokemon que fai estremecer os piares da democracia local e que está erosionando a capacidade do goberno local, alimentado polas súas liortas internas. Estremecemento que se está estendendo, tal como vén de enterarse hoxe a veciñanza compostelá, ao outro partido sistémico.

A operación Pokemon fixo que saíse á luz pública o fedor a corrupción. Ángel Currás e o seu equipo son incapaces de soster coa mínima decencia un plan de goberno que non hipoteque o futuro desta corporación municipal para décadas.

martes, 10 de septiembre de 2013

Moción contra o ataque ao pobo sirioO Consello Comarcal de Esquerda Unida Compostela quere mostrar o seu rexeitamento ao ataque ao pobo sirio que querer levar a cabo EEUU.

Tendo en conta a guerra civil en Siria e a ameaza dunha inminente intervención militar, fora do mandato de Nacións Unidas, liderada polos Estados Unidos.

Tendo en conta que as intervencións militares, estean ou non avaladas polo Consello de Seguridade da ONU, crean situacións de emerxencia, como xa aconteceu na guerra da antiga Iugoslavia, Iraq, Afganistán ou Libia.

Tendo en conta que ningún conflito pode solucionarse co bombardeo á poboación civil que se pretende salvar, e que o uso da violencia so xenera máis violencia

Tendo en conta que a guerra responde ao negocio das multinacionais armamentísticas que presionan aos gobernos imperialistas, e non a unha verdadeira preocupación pola situación humanitaria da poboación.

Tendo en conta a falta absoluta de credibilidade de aqueles que nos enganaron dicindo que en Iraq existían armas de destrución masiva para xustificar o bombardeo a ese país, utilizando bombas de napalm, fósforo branco e proxectís de uranio empobrecido.

Tendo en conta que a intervención militar en Siria terá consecuencias irreparables para a poboación civil, como ocorreu en Iraq, Afganistán ou recentemente en Libia, e que ademais pode ter un efecto en cadea na xa complicada situación en Oriente Próximo.

Por todo isto o Consello Comarcal de Esquerda Unida Compostela propón ao Pleno do concello de Santiago a seguinte proposta de

ACORDOS

Primeiro. Solidarízase co pobo de Siria, que sufre desde fai dous anos unha guerra civil que se cobrou xa máis de 100.000 vítimas mortais e máis de 6 millóns de desprazados y refuxiados.

Segundo. Reiterar que a solución ao conflito en Siria debe pasar por esgotar as vías diplomáticas e pola contención do uso da forza por ambas partes, tanto por parte do goberno de Al Assad como por parte dos rebeldes, e por suposto, pola non intervención militar estranxeira.

Terceiro. Insistir na necesidade de destruír todo o arsenal de armas de destrución masiva ABQ (atómico, bacteriolóxico e químico) a nivel mundial

Cuarto. Esixir unha investigación independente que realice unha verificación imparcial do uso de armas químicas contra poboación civil Siria, co obxectivo de que os seus autores, sexa quen sexa, asuman a responsabilidade penal destes actos criminais

Quinto. Facer un chamamento a apoiar todas as mobilizacións  contra este ataque imperialista contra Siria e esixir unha solución pacífica do conflito para conseguir a paz entre os pobos.

Sexto. Esixir ao Goberno español que, non so non participe nesta intervención militar, senón que non permita o das bases militares ni do espazo aéreo a ningún país que pretenda atacar a Siria.