martes, 22 de julio de 2008

Bicicleta, unha cuestión de clase?

Interesante a reflexión que saía nestes días nun medio de difusión nacional con edición local no tocante ao posible éxito das estacións de bici, xa que nela, en base a declaracións recollidas dalgúns persoeiros públicos da vida local do noso Concello, dáse a entender que desprazarse en bici para realizar as nosas tarefas e mesmo coller o transporte público -léase autobús- é algo reservado para as clases socias menos favorecidas.

Sen pretender relacionar o uso de ambos medios de transporte, o certo é que algo de verdade hai na reflexión. Pero, quizais, conviría tamén fixarse na infraestrutura dispoñible. O uso da bici en Compostela nunca foi contemplado no deseño urbanístico da cidade ....e non se pode dicir que se sabe da existencia de bici desde hai escasos anos. E, preguntámonos, contémplase nas máis recentes elucubracións urbanísticas que han ter corpo nos vindeiros anos?

Falta, xa que logo, planificación e un Plan Director da Bici. Despois, a mentalidade xoga un factor determinante e que adquire múltiples facianas que non seremos nós quen as invalide. Antes ben, trátase de facer ver as vantaxes e de convencer ás persoas usuarias dos seus beneficios (éticos, económicos, medioambientais). Aí é onde debe traballar un organismo público. O primeiro exemplo negativo é a trazabilidade e a conectividade: por onde discorren as vías e que puntos conectan de tal forma que a bici axilice os meus desprazamentos (laborais, de subministración esencial, ...)? Isto tamén depende dunha planificación e dun Plan Director da Bici.


En canto ao do transporte público (autobús) hai infraestrutura -se ben aínda cómpre mellorar a axilidade e comodidade do autobús á hora de desprazarse no interior da vila e, máis importante, a accesibilidade e conectividade.

Os que usamos o transporte público con certa frecuencia sabemos moi ben que é importante, por exemplo, ver a un alcalde ou alcaldesa coller o transporte público. Cuestión de exemplo. Predicar o seu uso e logo ser o primeiro en desprazarse no todoterreo ou no último modelo en cuestión de cabalos e potencia é, sinxelamente, unha farsa que inorportuna á persoa de a pé. No entanto, si podemos dicir que cando se incrementan as liñas e as frecuencias, as persoas collen o bus e deixan o coche para os desprazamentos longos de fin de semana. Acontece máis no transporte comarcal, se cabe, a pesar de todas as eivas nas que seguen "emperradas" as empresas prestadoras dos servizos (nula información nas marquesinas, mobiliario escaso, non adaptables ás persoas con carriños para meniños ou ás persoas con discapacidade, ...).

Imos ser optimistas: a canta máis planificación e máis infraestruturas, máis uso. A receita é ben sinxela. Saberá a nosa clase política preparala?

domingo, 13 de julio de 2008

CIDADE DA CULTURA IGUAL A CAIXA REXISTRADORA A BENEFICIO DAS GRANDES FORTUNAS

Reproducimos un novo comunicado elaborado pola Plataforma
Cultura Si Mausoleo Non.
Constátase o que levamos denunciado: nunca un diñeiro público
foi tan mal gastado e tan directamente entregado a mans privadas.

Esta é a marca da "progresía" do bipartito. Esta é a forma de
xestionar o noso diñeiro.


****
CIDADE DA CULTURA IGUAL A CAIXA REXISTRADORA A BENEFICIO DAS
GRANDES FORTUNAS
As empresas que antes subvencionaban os Coros e Danzas do
franquismo, que fletaban autocares para ir á Praza de Oriente
e que actualmente explotan e esquilman sen doerlles aos seus
intereses os recursos naturais de Galiza, van e caen do cabalo
en Monte Pío e parece van invertir todos os seus aforros e
traballar desinteresadamente pola cultura galega.

Consideramos vergonzoso que unha consellería do BNG favorezca
e aplauda esta entrega a empresarios avidos de lucro e
aumentar as suas ganancias da Cidade da Cultura, un monstro que
nos leva costado aos cidadáns galegos máis de 500 millóns de
euros.

Si tan interesante era o proxecto porque non o
costearon desde a primeira palada de cemento os señores de
inditex,fenosa,reganosa,etc?

Agora cando o desembolso do erario público está feito e completado
entran ver se poden ter ganancias os señores empresarios ou é
que entregan os cartos a fondo perdido e como donación por
remorderlles a conciencia as ganancias que teñen conquerido
coa explotación dos recursos naturais de Galiza?

Tamén é vergonzoso o silencio subvencionado da xente da cultura
e dos intelectuais galegos. EStán de acordo en entregar a
Cidade da Cultura ao interes crematístico destes empresarios e
banqueiros. Vense representados nas obras culturais que lle
preceden a estes inversores interesados (picaderos,
festas gastronomicas, plantas de gas, encoros, grandes areas
comerciais,coros e danzas franquistas,etc).

Touriño e Anxela Bugallo priman o lucro e os intereses
empresariais mentras a cultura galega adolece de inversións
e abandonanse o patrimonio monumental e histórico.

Tanta comisión de sabios, mesas de intelectuais e reunións
con artistas, para ao final do mandato do bipartito facer o
que xa tiña pensado Pérez Varela, convertir a Cidade da Cultura
nun mega centro comercial, donde poder facer catro operas
internacionais desas de 'Carmiña Burana' á semana.

A Plataforma Cultura Si, Mausoleo Non chama á mobilización
cidadán, excluidos os que teñan accións e intereses comercias
nestas grandes empresas inversoras ou posibilidades de montar
unha tenda no Gaias ou terrenos urbanizables na zona,
para denunciar o desprezo do goberno bipartito coas
necesidades da poboación que representan e que neste momento de crise
económica, non están precisamente en entregarlle o construido
no Gaias as grandes fortunas galegas para que se siguen enriquecendo.

viernes, 11 de julio de 2008

A MAIOR INVERSIÓN EN CULTURA DO GOBERNO BIPARTITO VAI SER XESTIONADA BAIXO INTERESES COMERCIAIS E BANCARIOS.

Reproducimos un comunicado da Plataforma Cultura Si Mausoleo Non

CONSUMASE A ENTREGA DA CIDADE DA CULTURA AO CAPITAL BANCARIO


TOURIÑO BALEIRA DE CONTIDO E DE ORZAMENTO Á CONSELLERÍA DE CULTURA, PARA DARLLE TODO O PODER DE INTERVENCIÓN Á BANCA.

O Presidente Touriño co aplauso de Anxela Bugallo ven de efectivizar a fuxida do sector público da xestión da Cidade de Cultura. A inversión de mais de 500 millóns de euros que xa vai derrochada no Gaias, con cartos dos impostos de todos os cidadáns, NON vai estar dirixida e controlada por profesionais e técnicos da xestión cultural. O flamante goberno bipartito que se di de esquerdas e progresista, culmina a obra de Manuel Fraga, nomeando a un xestor bancario para que a privatización da Cidade da Cultura se convirta nun negocio lucrativo para as elites patronais e grandes inversores multinacionais.
Queda santificada a conversión do Gaias nun macro centro comercial da Cultura, donde o consumismo e os souvenirs sexan a norma de actuación e a programación vaia centrarse en eventos de nulo contido cultural e si moito espectaculo mediocre e de baixo perfil. Moi pronto podremos ver pasando pola Cidade da Cultura a Isabel Pantoja, Manolo Escobar ou aos Del Rio coa sua Macarena.

A Plataforma Cidadán Cultura Si, mausoleo Non, temos que rechazar esta deriva ideoloxica do que no seu momento se nos publicitou como goberno de esquerdas para rematar nun apendice bancario que ven de entregar o que é maior parte do orzamento da Consellería de Cultura á xestión privada, con nengunha garantia de promocionar e difundir o feito cultural galego. Dado este paso consideramos que non ten sentido a continuidade de Anxela Bugallo ao fronte dun departamento que perde toda capacidade de xestionar a Cidade da Cultura e que asiste de convidada de pedra á entrega a entidades privadas e de ostentoso afan de lucro, do que supostamente representa mais de mitade do orzamento da Consellería de Cultura, que queda valeira de contido e de orzamento.

Unha vez mais consideramos necesario reclamar a disolución deste proxecto seudocultural que é a Cidade da Cultura e esiximos responsabilidades por tanto despilfarro e inversión públicas que van beneficiar os negocios duns poucos inversores empresariais.

10 de xullo de 2008
O Portavoz de Cultura Si Mausoleo NON
Xan Carlos Ansia

miércoles, 9 de julio de 2008

Debe a estación de tren non ter unha de bicicleta?

O anuncio ollado na prensa sobre a disposición das diversas estacións para o préstamo de bicicleta presentaba unha ausencia que coidamos absurda. En efecto, e a menos que a nota de prensa esquecera publicalo, a estación de tren non figura como beneficiaria dunha estación de bici.

Tendo en conta que a de autobús si semella contar cunha, non entendemos por que a de tren non conta con ela. Hai que entender a bicileta coma un medio de transporte máis. Para iso, coidamos que é preciso que a estación de tren dispoña dunha estación de bicicleta.

O seguinte paso é a elaboración dun Plan Director da Bici integrado dentro dun Plan de Transporte Público de Calidade e Sustentable, realizados de forma participativa. Isto é necesario para que o uso da bicicleta sexa unha realidade operativa.

Por iso, é preciso ir artellando a conectividade da cidade mediante unha rede de vías e, nas zonas onde xa é imposible a creación destas vías, o desenvolvemento dos medios técnicos que garantan a convivencia viaria entre os distintos medios de transporte así como unha imprescindible formación en educación viaria para que a convivencia signifique, por riba de todo, a obrigada garantía de seguridade que precisan as persoas usuarias da bicicleta.

Ditos Plans son imprescindibles se queremos que a bici sexa realmente medio de transporte que permita a redución de tráfico motorizado e contaminante na cidade e evitar as illas-viarias (carril de Fontiñas) que non cumpren co cometido de ser vía de comunicación.
Santiago, 9-xullo-2008