lunes, 28 de marzo de 2011

Comunicado sobre zonas verdes e aparcadoiros subterráneos

O CONSELLO COMARCAL DE ESQUERDA UNIDA COMPOSTELA REITERA A NECESIDADE DUN PLAN GLOBAL DE MOBILIDADE QUE ACADE A NECESARIA E DRÁSTICA REDUCIÓN DE TRÁFICO RODADO NA CIDADE.


ESQUERDA UNIDA COMPOSTELA DENUNCIA O ESCASO DIÁLOGO, A DEFICIENTE PLANIFICACIÓN E A NULA PARTICIPACIÓN NO PROCESO DE DESIGNACIÓN DE ZONAS VERDES PARA RESIDENTES .

EU Compostela sempre defendeu, defende e defenderá que o Concello, como servizo público que é, debe velar polo benestar da cidadanía, e levar cabo as actuacións necesarias para elo, contando sempre coa participación dos veciños e veciñas, situación que non se produce co actual equipo de goberno.


O Consello Comarcal de Esquerda Unida Compostela entende que a medida de zonas verdes para residentes pode ser necesaria, sobre todo nas zonas onde o proceso de edificabilidade non foi acompañado cun de dotación de garaxes, pero critica que se fixera dunha maneira delegativa, sen contar coa participación dos veciños e veciñas afectados, e cunha deficiente planificación, orixinándose situacións un tanto lamentables como o repentino aumento do censo ligado á obtención da tarxeta para residentes, ou como a saturación que sofren os barrios próximos a estas zonas verdes.


Esquerda Unida Compostela critica ao Concello por non realizar ese proceso de diálogo, de participación e planificación co tecido veciñal dos barrios para debater as mellores opcións. A nosa organización agarda que, perante o aumento de censo, se realicen as xestións pertinentes para evitar posibles fraudes, tal como anunciou a responsable de seguridade cidadá, Álvarez Santullano.


Desde EU Compostela insistimos en que cómpre reducir de forma drástica o tráfico rodado na cidade. Por iso, esiximos, unha vez máis, a elaboración dun Plan Global de Mobilidade sustentable económica e medioambientalmente, que conte coa participación cidadá. Mais, mentres non se acade esa redución, debido á mala xestión do PSdG-BNG, o Concello debe procurar un fomento, eficaz e eficiente, do uso dos aparcadoiros disuasorios e evitar o lucro que xeran os aparcadoiros subterráneos a costa dos traballadores e traballadoras, regulando as concesións outorgadas a empresas privadas, sendo o obxectivo final que a titularidade e xestión destes aparcadoiros sexa pública.

viernes, 25 de marzo de 2011

Moción instalación de desfibriladores na rúa

O Consello Comarcal de Esquerda Unida Compostela presenta unha nova moción, nesta ocasión pedimos a instalación de desfibriladores na rúa.

martes, 22 de marzo de 2011

Pregunta Comisión europea sobre a nova EDAR de Santiago

WILLY MEYER, EN COORDINACIÓN CON ESQUERDA UNIDA COMPOSTELA, ELEVA AO PARLAMENTO EUROPEO AS DENUNCIAS DOS VECIÑOS E VECIÑAS SOBRE A NOVA EDAR DE SANTIAGO.

NA PREGUNTA PRESENTADA PÍDESE A COMISIÓN EUROPEA QUE INVESTIGUE, ENTRE OUTROS ASUNTOS, O IMPACTO AMBIENTAL E SE O PROXECTO CUMPRE COA DIRECTIVA 2008/1/CE SOBRE PREVENCIÓN E CONTROL DA CONTAMINACIÓN.

Esquerda Unida Compostela mantén o seu apoio ás xustas reclamacións dos veciños e veciñas de Laraño, zona na que se asentará a nova depuradora, e eleva a través do seu eurodeputado Willy Meyer, unha pregunta para que se investigue o impacto ambiental e se o proxecto cumpre coa directiva 2008/1/CE sobre prevención e control da contaminación.

Somos coñecedores, ao igual que os propios veciños e veciñas, das deficiencias do tratamento residual da actual depuradora, pero, entendemos tamén que cómpre actuar con seriedade e sobre todo non vulnerar dereitos. Consideramos que existen argumentos suficientes para pensar que é posible mellorar o saneamento sen afectar ás persoas que viven na contorna de Laraño.

Os diferentes documentos probatorios (Anteproxecto, Estudo de Impacto Ambiental, Declaración de Impacto Ambiental e Informe de Viabilidade) recollen aspectos que a Plataforma de afectados pola ubicación da depuradora denuncia, e nós así o entendemos, como contraditorios e que repousan mesmo en falsidades informativas.

Son moitos os aspectos que merecen a nosa desaprobación e que requiren dunha pronta rectificación: a ubicación prevista afecta a vivendas; non se valora a verdadeira magnitude do impacto das escavacións a realizar e o seu impacto medioambiental; non se teñen en conta as prevencións de protección que establece a Axenda Local 21 e ignórase a riqueza da arboleda actual; incúmprense as distancias previstas no Regulamento de Actividades Molestas Insalubres Nocivas e Perigosas (RAMINP) e vense máis vivendas afectadas que co actual emprazamento; afírmase que xa dispoñen dunha superficie total expropiada da orde de 99.544 m2, afirmación que a Plataforma de afectados desminte, xa que é falsa, pois a práctica totalidade destes metros cadrados lle teñen que ser expropiados a eles mesmos, e aínda no se levou a cabo; finalmente, o Informe de Viabilidade (páx. 23) xustifica a actuación baseándose en que “favorecerá la recepción de visitantes, por lo que se prevé un incremento del sector turístico”.

Deixando de lado que dubidamos que unha depuradora potencie o turismo, parécenos moito máis grave asentar este carácter turístico sobre os dereitos dos veciños e veciñas afectados polo emprazamento da nova depuradora.viernes, 18 de marzo de 2011

Comunicado pola baixa de usuarios no transporte público

COMUNICADO DE PRENSA.

ESQUERDA UNIDA COMPOSTELA MANIFESTA A SÚA PREOCUPACIÓN POLA MALA XESTIÓN DO TRANSPORTE PÚBLICO REALIZADA POLO PSdG E O BNG.

O CONSELLO COMARCAL REITERA, UNHA VEZ MÁIS, A NECESIDADE DUN PLAN DE MOBILIDADE GLOBAL, SUSTENTABLE E PARTICIPADO.


Esquerda Unida Compostela vése na obriga, por desgraza, ao igual que no pasado 28 de marzo do 2010, de criticar con dureza as escusas peregrinas esgrimidas polo Concello para xustificar a baixada de usuarios no transporte público.

É inadmisible que se empregue de novo a crise económica como unha das causas desta baixada. A lóxica indica que un transporte público de calidade, eficaz e eficiente, sería unha solución para os veciños e veciñas nos seus desprazamentos programados. Non se pode xustificar a baixada de usuarios con escusas puerís, pois se hai un ano as escusas eran que houbera máis días laborables no ano precedente ou que as xustas reivindicacións dos gandeiros, coas súas tratoradas, supuxeran un retraemento dos usuarios, agora, neste 2011, temos que escoitar que a baixada obedece a causas como que houbo dous días nos que a neve impediu o transporte ou que a xusta e necesaria folga xeral de setembro causou esta baixada. É totalmente absurdo.

En Esquerda Unida Compostela temos claro que todo pasa por unha dobre mala planificación. As numerosas obras realizadas nestes anos, levadas a cabo sen a necesaria planificación, non evitaron o efecto tapón nas diferentes estradas e rúas da cidade. Cando era máis necesario ca nunca unha planificación ordenada das obras, acompañada dunha boa planificación para fomentar o uso do transporte público, puidemos comprobar como todo foi bastante caótico. Se o bus chega tarde, e con iso se chega tarde ao traballo, se o bus non comunica de forma áxil os lugares os lugares de traballo cos residenciais, se non amplia as frecuencias, se non cumpre cos horarios, a xente desiste e procede a usar o vehículo privado. Ao facelo increméntase o problema da mobilidade que podemos resumir na seguinte formulación:

obras mal planificadas + transporte público ineficaz + uso crecente transporte privado = caos circulatorio + contaminación ambiental e acústicas + deterioro da habitabilidade xeral da cidade.

Esquerda Unida Compostela reafirma a necesidade dun Plan Global de Mobilidade, sustentable económica e medioambientalmente, e que, por suposto, conte coa participación dos veciños e veciñas, na procura dese transporte público de calidade, eficaz e eficiente, que leve a conquerir a cidade habitable e ecolóxica que necesitamos.

Plan que debe abranguer todos os aspectos esencias do transporte público que a cidadanía desexa, dende accesibilidade, frecuencias, información permanente e actual, até proxectos máis ambiciosos nos que bicicleta e o tren de proximidade deben ter a importancia que o PSdG e o BNG aínda lles negan nos feitos.

Videos intervención de Xabier Ron na presentación da candidatura de EU Compostela

Dende o Consello Comarcal de Esquerda Unida deixámosvos a continuación os vídeos da intervención de Xabier Ron na presentación da candidatura de EU Compostela para as vindeiras municipais.Comunicado acto de presentación Xabier Ron.

COMUNICADO DE PRENSA

ESQUERDA UNIDA COMPOSTELA PRESENTA A SÚA CANDIDATURA ÁS ELECCIÓNS MUNICIPAIS 2011

XABIER RON, QUE ENCABEZA A CANDIDATURA, PUXO DE RELEVO O TRABALLO REALIZADO AO LONGO DESTES CATRO ANOS DESDE AS RÚAS.

Ás 20h15, no Centro Sociocultural de As Fontiñas, Esquerda Unida Compostela presentou formalmente a súa candidatura ás Eleccións Municipais 2011.

O acto contou coa presentación de Daniel Pérez Amador, candidato por Esquerda Unida Ames e coas intervencións de Xesús Redondo Abuín, candidato por EU Compostela, Yolanda Díaz, coordinadora nacional de Esquerda Unida e de Xabier Ron, que será quen encabece a candidatura.

Xabier Ron analizou na súa intervención o duro traballo realizado durantes estes catro anos, desde o 2007. Un traballo serio, continuado, desde as rúas, pero co fin de realizar unha crítica construtiva ao traballo que facía ou deixaba de facer o equipo de goberno do Concello de Santiago. Detallou que foron unha sesentena de accións entre mocións e preguntas rexistradas no Concello. Algunha delas, como a da Vía Verde Amio-Sigüeiro, a da creación do Servizo de Mediación Veciñal, ou as de colocación de semáforos e outros sinais para mellorar a seguridade viaria, foron adoptadas polo Concello. Durante estes catro anos mantiveron xuntanzas periódicas cos representantes do tecido asociativo da cidade.

Esquerda Unida Compostela confia en que este traballo sexa quen de afortalar a confianza dos veciños e veciñas nas súas propostas programáticas e de acadar representación no Concello.

A democracia participativa, o afortalemento do sector público como redistribución da renda, o dereito a unha vivenda digna, o dereito a ter un emprego estable e de calidade, uns servizos sociais non suxeitos a caridade, a igualdade efectiva de todas as persoas sexan estas de onde sexan, unha cidade cohesionada social e medioambientalmente, son, entre outros aspectos, algunhas das medidas que figurarán detalladas no programa.

A campaña será de proximidade, de rúa, empregando os medios xa tradicionais de reparto de octavillas e dípticos ao mesmo tempo que potenciarán a información dixital a través do blog comarcal e das redes sociais.

miércoles, 16 de marzo de 2011

Presentación Xabier Ron como cabeza de lista

Prezada veciña / Prezado veciño

O xoves 17 de marzo de 2011, Esquerda Unida Compostela presenta oficialmente a súa candidatura ás Eleccións Municipais 2011, da cal será candidato primeiro o autor destas liñas, Xabier Ron.

Representa para min un enorme pracer convidarte ao acto de presentación que terá lugar a partir das 20h15 no Centro sociocultural de Fontiñas. No acto estarei acompañado por Daniel Pérez Amador, que é cabeza de lista por EU Ames, e que fará de presentador; por Xesús Redondo Abuín, histórico da nosa organización, que soubo resistir á violencia franquista e que, hoxe, loita contra o capitalismo salvaxe e que sempre nos ilustra co seu perseverante exemplo; e finalmente, por Yolanda Díaz, a nosa Coordinadora Nacional, que soubo revitalizar a nosa organización a nivel nacional.

Somos unha organización pequena, pero seria. Desde as rúas, ao longo destes catro anos realizamos un duro traballo de crítica construtiva ao que facía ou deixaba de facer o equipo de goberno. Fomos quen, a pesar das dificultades, de ter influencia na vida política e social da cidade. Ese é o noso aval.

O xoves 17 de marzo de 2011 defenderemos, xa que logo, ese traballo e bosquexaremos as liñas mestras das nosas propostas, que constitúen un programa político e social de esquerdas.

Agardo, prezado veciño, prezada veciña, poder contar contigo neste acto, mentres transmítoche un cordial saúdo

Xabier Ron

Coordinador Comarcal de Esquerda Uunida Compostela e candidato ás Eleccións Municipais 2011.

martes, 15 de marzo de 2011

Retraso nos centros de saúde de Conxo e Galeras

ESQUERDA UNIDA COMPOSTELA CRITICA O RETRASO NA CONSTRUCCIÓN DOS CENTROS DE SAÚDE DE CONXO E GALERAS

O CONSELLO COMARCAL DE ESQUERDA UNIDA DENUNCIA O CARÁCTER ELECTORALISTA DAS ÚLTIMAS ACTUACIÓNS DO EQUIPO DE GOBERNO.

Esquerda Unida sempre defendeu e defenderá os servizos públicos de calidade como o mellor garante para unha sociedade xusta e igualitaria, sendo un dos servizos máis importantes, e que tódalas administración públicas deben traballar para levalo a cabo, a sanidade.

Premisa que o actual equipo de goberno comparte pero, unha vez máis, só sobre o papel, posto que nas medidas de goberno acordadas no 2007, no punto 26 pode se ler textualmente: “Impulsar a construción de dous novos centros de saúde en Galeras e no barrio de Conxo …” mostrando a realidade a ineficacia do PSdG e BNG para cumprir o que eles asinaron, posto que no mellor dos casos estes dous centros de saúde comezarán construírse este ano.

Por suposto, ademais de criticar este grave retraso, dende o Consello Comarcal de Esquerda Unida Compostela queremos facer fincapé que coa nova lei electoral se impide facer inauguracións, nin proclamar publicamente os "logros" acadados desde que se convoquen formalmente as eleccións, o que está provocando no actual equipo de goberno unha voráxine de inauguracións, elaboración de estudos… para disimular a súa ineficacia e improvisación deste últimos catro anos.

Por último cómpre recordar como o PSdG e o BNG se “acordaron” recentemente de facer estudos para que o goberno central coñeza o estado do firme do periférico, levan a cabo inauguracións de beirarrúas, como as realizadas en Galeras e no Romaño, e outras actuacións puramente electoralistas e cosméticas para cubrir a súa deixadez a hora de velar polo benestar da cidadanía, que culminan hoxe coa aprobación do estudo de detalle para construír o centro médico de Conxo, algo que se debera artellar moito antes deste mes de marzo de 2011, tendo en conta as necesidades existentes no Concello en materia de atención primaria.

miércoles, 9 de marzo de 2011

Falta de resposta ás preguntas de EU

ESQUERDA UNIDA COMPOSTELA LAMENTA A ACTITUDE DO EQUIPO DE GOBERNO ANTE AS PREGUNTAS QUE LLE REALIZAMOS .

O CONSELLO COMARCAL DE ESQUERDA UNIDA ESIXE O RESPETO QUE SE DEBE Á AFILIACIÓN DE EU E AS PERSOAS QUE DEPOSITAN A SÚA CONFIANZA NESTA ORGANIZACIÓN EN CADA CONVOCATORIA ELECTORAL.


Esquerda Unida Compostela denuncia, unha vez máis, a improvisación e o total desinterés pola participación cidadá que demostran nas súas actuacións o equipo de goberno formado polo PSdG e o BNG.

Ademais do notorio incumprimento sistemático dos acordos de goberno, debemos engadir a comprobable desidia e falta de respecto que o PSdG e BNG mostran a Esquerda Unida Compostela, non atendendo as preguntas presentadas por escrito no rexistro xeral do concello de Santiago. Por desgraza sería largo de relatar as preguntas presentadas polo Consello Comarcal de EU, que como única resposta atoparon o silencio do concello, pero tralas noticias aparecidas hoxe en varios medios queremos denunciar esta actitude, como mínimo cuestionable.

Por exemplo temos que enterarnos polos veciños e veciñas, e polos medios de comunicación, de que unha empresa privada comezará o rebacheo de rúas en Fontiñas, Vite, Almáciga e parroquias do rural neste mes. Por suposto dende EU criticamos, por exemplo, a improvisación do equipo de goberno que se ve abocado a rebacheos de emerxencia, que non garante unha solución duradeira no tempo, pero o que denunciamos enerxicamente e que o pasado 17 de decembro de 2010 presentaramos unha pregunta, solicitando resposta por escrito, na que, precisamente, nos interesábamos por saber cando se levarían a cabo as xestións pertinentes para arranxar as deficiencias nos firmes das estradas na Almáciga e no resto do municipio. O silencio a Esquerda Unida foi a resposta do concello.

Proseguindo con esta lamentable actitude, temos que saber pola Asociación Veciñal do Castiñeiriño, que eles van dispoñer dun lugar de encontro no antigo colexio Ramón Cabanillas, e polos medios de comunicación de que Cantigas e Agarimos xa ten permiso para utilizar parte deste colexio. Por suposto sempre apoiaremos a utilidade pública para as instalacións do Ramón Cabanillas, pero unha vez máis, pese a ter presentada unha pregunta no rexistro do concello de Santiago de Compostela, o pasado 16 de xullo de 2010, o silencio e a resposta que o PSdG e o BNG dan a Esquerda Unida Compostela.

Dende o Consello Comarcal de EU Compostela esiximos que, de acordo co establecido na lexislación local e no Regulamento de Participación Cidadá, se responda as preguntas que presentamos posto que é, máis que evidente en moitos casos, que hai algo que contestar, non só porque sexa o correcto en cumprimento do regulamento establecido, se non porque é o mínimo respecto que unha Administración Pública lle debe a nosa afiliación e, por suposto, as persoas que depositan a súa confianza nesta organización en cada convocatoria electoral. Obviamente sería despótico e insultante que esta falta de contestación ás preguntas presentadas formalmente no rexistro xeral, se extendera as demandas feitas por calquera asociación ou por persoa a título individual, o que demostraría a opinión que o equipo de goberno ten sobre a participación cidadá, cada catro anos e sen facer moito “ruído” que molesta.

Zonas verdes para comerciantes

ESQUERDA UNIDA COMPOSTELA DENUNCIA O TRATO INXUSTO PARA COS TRABALLADORES DOS LOCAIS COMERCIAIS NAS RÚAS DA ANGUSTIA E HOME SANTO .

O DESENVOLVEMENTO DUN TRABALLO NAS RÚAS EN CUESTIÓN DEBE SER CONDICIÓN PARA PODER APARCAR NAS ZONAS VERDES.


Esquerda Unida Compostela recibiu queixas por parte de xentes traballadoras das rúas da Angustia e Home Santo porque non se lles concede a traballadores e propietarios dos locais comerciais autorización para facer uso das prazas destinadas a residentes, as chamadas zonas verdes.

O Consello Comarcal de Esquerda Unida entende que a zona verde para residentes pode ser unha necesidade, pero non entende que na concesión das tarxetas se poida obrar con criterios inxustos, que están indignando, de forma innecesaria por evitable non só as persoas que son traballadoras ou donas dun local comercial, senón aos propios veciños e veciñas, que entenden que a vida comercial dinamiza a vida dos barrios .

As persoas que realizan un traballo en locais comerciais durante boa parte do día teñen que ser considerados a efectos prácticos residentes. Tendo en conta as enormes dificultades que xa pasan moitos dos pequenos comerciantes debido á crise, non é de recibo que o Concello aumente ditas dificultades.

Demóstrase algo que xa denunciamos con anterioridade, o Concello falla na política informativa e participativa. Estes feitos non se terían producido de existir unha política de diálogo seria e verdadeira por parte do Concello. Amosamos o noso apoio ás demandas dos comerciantes

Esquerda Unida Compostela esixe que o Concello rectifique a súa postura e conceda autorización para que as persoas que traballan nesas rúas, sendo en frecuentes ocasións, donas do local comercial, podan facer uso das zonas verdes.

lunes, 7 de marzo de 2011

Comunicado polo 8 de marzo

ESQUERDA UNIDA COMPOSTELA REAFIRMA, UNHA VEZ MÁIS, O SEU COMPROMISO POLA PLENA IGUALDADE ENTRE MULLERES E HOMES.

EU Compostela, neste 8 de Marzo, segue defendendo que as iniciativas políticas e lexislativas que loiten pola igualdade de xénero teñen que ser algo máis que meras palabras escritas nun papel e, por suposto, contar co orzamento necesario para ser executadas.

Unha vez máis hai que denunciar que, na maioría dos casos, os homes non comparten equitativamente as cargas familiares e as tarefas domésticas, e na vida laboral son máis que sabidas as diferenzas, anacrónicas e propias do sistema machista e patriarcal no que nos atopamos, que sofren as mulleres tanto nos seus salarios como nas condicións laborais.

Para lograr a desaparición destas desigualdades, non só son necesarias leis que as combatan, se non tamén, e moito máis importante, crear unha conciencia social de igualdade que transforme esta cultura patriarcal e sexista nunha sociedade igualitaria.

Tamén cómpre destacar na situación de crise económica que padecemos, que un dos risco máis temibles para as mulleres é o retorno cara vellos roles patriarcais que tantos anos se levan a combater, sendo máis apremiante que nunca o reforzamento dos servizos sociais e dos sistemas de protección, para combater os alarmantes índices de pobreza, que afectan con maior dureza ás mulleres inmigrantes, e ás mulleres maiores con pensións mínimas ou non contributivas que non chegan a cubrir as súas necesidades básicas.

Por iso, neste 8 de marzo, Día Internacional das Mulleres, Esquerda Unida Compostela anima a cidadanía a participar activamente na construción dunha sociedade na que a igualdade entre as persoas sexa real, e non palabras escritas nun papel.

Por último, sabendo que está en vigor o III Plan de Igualdade do Concello (2009-2011), Esquerda Unida Compostela volve reclamar que todos os anos se fagan público os resultados dos estudos ou actuacións que se realicen para sabermos en que aspectos se ten que mellorar nas esferas convivencial, laboral, sociocomunitaria e de cooperación institucional para que o noso concello acade o obxectivo da plena igualdade de xénero.

Comunicado firme do periférico

ESQUERDA UNIDA COMPOSTELA CONSIDERA NECESARIO O ARRANXO DO FIRME DO PERIFÉRICO E O SEU CORRECTO MANTEMENTO.

O CONSELLO COMARCAL DE ESQUERDA UNIDA, COMO XA FIXERA O 22 DE FEBREIRO, APOIA QUE SE DEMANDE O GOBERNO CENTRAL AS MEDIDAS NECESARIAS PARA ESTA ACTUACIÓN.


EU Compostela considera unha das labores máis importantes de calquera concello a de velar pola seguridade dos seus habitantes, realizando, por exemplo, un exhaustivo mantemento das estradas e beirarrúas polas que transitan os veciños e veciñas.

Como xa denunciaramos o pasado 22 de febreiro, esta labor non se está facendo no periférico de Santiago, e tal e como recoñecíamos “ […] hai zonas onde no é o concello quen pode levar a cabo as obras necesarias, o que non lle exime da obriga de instar, exixir, por exemplo, a Fomento, que faga o necesario para velar pola seguridade viaria en Santiago […], polo que apoiamos as xestións que debe realizar o equipo de goberno para que dende o goberno central acometan as obras necesarias.

Pero o Consello Comarcal de Esquerda Unida Compostela quere manifestar que, unha vez máis, o actual equipo de goberno toma as súas decisións con improvisación e cando non lle queda máis remedio que actuar para evitar situacións máis graves, porque o mal estado do firme do periférico é unha queixa máis que habitual dos veciños e veciñas, que ven con impotencia como as súas queixas non son máis que un mero eco a oídos do PSdG e o BNG, que para evitar molestias maiores levan a cabo actuacións cosméticas que non son máis que meros parches que non solucionan o problema.

Tamén é sumamente criticable que o equipo de goberno faga a esta alturas informes sobre o periférico para remitir o Estado, sabedores, sen lugar a dúbida, da época pre electoral na que estamos, facendo a burda estratexia de reflexar que a culpa do deficiente firme do periférico é doutra Administración Pública, e non da Administración Local que se renovará nas próximas eleccións o vindeiro maio.

Por último, e unha vez máis por ser o máis importante, Esquerda Unida Compostela reitérase en que calquera medida que teña que ver con tráfico rodado metropolitano ten que ter como premisa fundamental a redución de vehículos que diariamente transitan polas estradas da cidade, polo que é necesaria a elaboración dun Plan de Mobilidade Global e Sustentable económica e medioambientalmente, que axude, non so a frear o deterioro do firme das estradas, se non a fomentar unha cidade máis habitable e ecolóxica, e por suposto que conte nesa elaboración coa participación cidadá que dende EU sempre se defendeu, defende e defenderá.

Marzo de 2011

miércoles, 2 de marzo de 2011

A CdC e as ocorrencias do PSdG e o BNG

ESQUERDA UNIDA COMPOSTELA OPONSE A CONTRUCIÓN DO TELEFÉRICO OU A PASARELA Á CIDADE DA CULTURA.

O CONSELLO COMARCAL DE ESQUERDA UNIDA CRITICA O DETERIORO QUE SUFRIRÁN AS BRAÑAS DE SAR COAS INICIATIVAS DO EQUIPO DE GOBERNO.


Esquerda Unida manifesta a súa total oposición aos proxectos presentados para unir a CdC co resto da cidade, tanto á vella ocorrencia do teleférico –con partida orzamentaria prevista- como a máis recente dunha pasarela, ambas criticadas con dureza polo Icomos, organismo dependente da UNESCO.

Dende o comezo do faraónico proxecto da CdC, Esquerda Unida manifestouse en contra de todo o que representa, tanto pola cultura elitista que defende como pola mercantilización que fai desta, e, por suposto, polo inxente desbaldimento de cartos públicos, hipotecando os orzamentos de Cultura da Xunta de Galicia, esixindo que estas instalacións sexan útiles para a sociedade galega e rexeitando a construción de calquera novo edificio.

Dende o Consello Comarcal de Esquerda Unida Compostela tamén queremos amosar a nosa preocupación polas iniciativas do equipo de goberno, co beneplácito do PP compostelán, para beneficiar este proxecto en detrimento das melloras necesarias en distintos barrios da cidade, como o son o inxente traballo realizado para que a CdC teña acceso á autopista, cun custe superior aos 10 millóns de euros, ou as distintas actuacións que se queren realizar nas Brañas de Sar, para “adecentar” o transito até a CdC, deteriorando este paraxe da nosa cidade.

Queremos recordar que no punto 19 das medidas de goberno do PSdG e o BNG se pode ler textualmente: “Construír o parque recreativo-deportivo das Brañas de Sar, […] ben comunicado co Ensanche, a Cidade da Cultura […] O proxecto incluirá […], un espazo cuberto para actividades culturais que recupere a marquesiña da Estación de Ferrocarril, espazos verdes e instalacións deportivas”.

Esquerda Unida Compostela sempre mostrou o seu recelo a este proxecto supeditado, como moito do que fai este equipo de goberno, á CdC, debido a súa vaga redacción que permite que o “ben comunicado” se poida realizar coas ocorrencias de teleféricos ou pasarelas, e o elevado número de actuacións que se desexan realizar e que poden provocar un dano irreparable nas Brañas.

Unha destas actuacións, que non aparecía nas medidas de goberno, o que demostra, unha vez máis, a improvisación do PSdG e BNG, é a construción do Instituto de Ciencias do Patrimonio. Instituto que EU Compostela considera moi boa nova, e que obviamente se debe levar a cabo, pero á que se lle debería procurar outra ubicación, por exemplo, máis próxima a zona vella e a Facultade de Historia, e que demostra, co lugar decidido para a súa construción, o supeditada que está a política do equipo de goberno á CdC.