miércoles, 31 de marzo de 2010

Día Mundial de Concienciación do Autismo

Dende o consello comarcal e EU Compostela poñemos a vosa disposición o manifesto da Organización Mundial do Autismo realizado polo Día Mundial de Concienciación do Autismo.


A Organización Mundial do Autismo, OMA, desexa dirixirse ás organizacións representativas e á sociedade internacional, con motivo da dedicación o próximo día 2 de Abril, a El Día Mundial de Concienciación del Autismo,MANIFESTANDO:

Este ano saudamos por terceiro ano consecutivo a proposta da ONU que celebra o día Mundial de sensibilización sobre o autismo-WAAD e queremos aproveitar esta efeméride para requirir de todos os gobernos que se adhiran asinando e ratificando a Convención Internacional sobre os Dereitos das Persoas con Minusvalía porque dende a Organización Mundial do Autismo-OMA, reivindicamos o dereito que teñen as persoas con minusvalía en xeral, e as persoas con TEA, en particular, a gozar do amparo lexislativo no que non sexan "obxecto" de políticas caritativas ou asistenciais, senón que son "suxeitos" de dereitos humanos. Polo tanto, as desvantaxes sociais que sofren non deben eliminarse como consecuencia da "boa vontade" doutras persoas ou dos Gobernos, senón que deben eliminarse porque as devanditas desvantaxes son violatorias do gozo e exercicio dos seus dereitos humanos.

Dende a OMA, apoiados por todas as entidades relacionadas coas persoas TEA, queremos declarar ante os gobernos de todo o mundo que, superando a primeira década do século XXI non se pode esgrimir ningunha razón válida para continuar mantendo máis ou menos na sombra a un colectivo - as persoas con autismo - que ata a data, salvo en honrosas excepcións segue dependendo en gran xeito do esforzo cotián das propias familias.

Nos países máis avanzados, dende o punto de vista dos dereitos sociais, a lexislación existente non se cumpre convenientemente ou forman parte de colectivos con minusvalía con necesidades non sempre converxentes e, nunha inmensa maioría de países, simplemente non existe lexislación ao respecto.

A globalización, máis ou menos discutible, verdadeiramente achéganos co cal todos coñecemos de primeira man as dificultades dentro dos nosos grupos así como as solucións practicadas, razón que nos impide continuar na postura do descoñecemento, negando unha evidencia que sufriu unha explosión nos últimos anos.

Se uns grupos se sentiron comprometidos para tratar de evolucionar no traballo, estudo e tratamento das persoas con TEA - xa sexan pais, profesionais ou investigadores - debemos esixir as administracións públicas que se impliquen tamén xa que nós somos a sociedade e reclamámosllelo.

A tolerancia e o pluralismo enriquecen e cohesionan unha sociedade máis digna.

Dende a OMA consideramos e facemos noso o principio ".....Os Estados Parte recoñecen a importancia da cooperación internacional e a súa promoción, e encóntranse obrigados a tomar medidas apropiadas e eficaces ao devandito fin. Nos casos en que corresponda, farano en asociación coas organizacións internacionais e rexionais pertinentes e a sociedade civil, en particular organizacións de persoas con minusvalía. (Convención, art.º 2).

Temos a base, a Convención sobre os dereitos das persoas con minusvalía (Nacións Unidas), que se acollan a ela e que modifiquen as leis facéndoas converxer. Estamos nesta loita, é a nosa esixencia e somos inaccesibles ao desalento.

Un gran número de países asinárona, pero non tantos ratificárona. Todos os estados deben comprometerse a realizar os cambios necesarios na súa propia lexislación para evitar calquera forma de discriminación, promovendo así a igualdade de oportunidades co resto do tecido social.

Todos os cidadáns debemos partir dende as mesmas oportunidades para o acceso á participación activa na sociedade, á educación, a sanidade,
o traballo, o ocio e gozo cos apoios necesarios para aqueles que os precisen sen diferenzas en razón a orixe, confesión ou minusvalía.

En consecuencia, as persoas con TEA, deben e teñen que acceder, en pleno exercicio de liberdade, ás mesmas oportunidades que os demais cidadáns.

lunes, 29 de marzo de 2010

Defensa uso público mosteiro Celanova

ESQUERDA UNIDA COMPOSTELA REXEITA CON ROTUNDIADE A CONVERSIÓN DUN CONXUNTO MONUMENTAL PÚBLICO COMO O MOSTEIRO DE CELANOVA NUN HOTEL DE LUXO XESTIONADO POR UNHA EMPRESA PRIVADA.

EU CRITICA O GOBERNO DO PP POLO SEU MODELO ECONÓMICO PRIVATIZADOR E INSUSTENTABLE, BASEADO NO DESBALDIMENTO DOS RECURSOS PARA PERPETUAR O MODELO ESPECULATIVO DO LADRILLO E O TURISMO .

EU COMPOSTELA APOIA AS MOBILIZACIÓNS DA PLATAFORMA EN DEFENSA DO USO PÚBLICO DO MOSTEIRO DE CELANOVA E PULA POLO MANTEMENTO DO MOSTEIRO COMO INSTITUTO PÚBLICO DA VILA.

O Goberno do PP, como ven realizando dende que chegou ao poder, prosegue co desbaldimento dos recursos da nosa nación na procura de perpetuar o modelo económico do ladrillo e do turismo, un modelo especulativo baseado no neoliberalismo privatizador causante da actual crise económica.

Esquerda Unida rexeita con rotundidade a conversión do Mosteiro de Celanova, que na actualidade é o instituto público da vila, nun hotel de luxo xestionado por unha empresa privada, como pretende a Xunta do PP en colaboración co concello de Celanova, tamén gobernado polo PP. Semella inconcibible que un conxunto monumental con máis de século e medio de uso público, se lle arrebate ao pobo coa finalidade de poñelo en mans privadas.

Para favorecer o dito movemento especulativo, a Consellería de Educación pretende construír un novo centro de ensino, algo que xa se reflectiu nos orzamentos de Galicia para o 2010 cunha partida de 150.000 euros. O Conselleiro, Jesús Vázquez Abad, utiliza a demagóxica argumentación de que o dito centro será un referente en innovación tecnolóxica e arquitectónica, cando a realidade amosa que non existe ningunha necesidade de construir un novo centro educativo, como así o indica o propio claustro de profesores, que se opón ao traslado do centro, e a Plataforma en Defensa do Uso Público do Mosteiro de Celanova a que EU apoia en todas as súas reivindicacións e mobilizacións.

Esquerda Unida considera inaceptable que nun contexto de crise o Goberno de Galiza promova o gasto innecesario dun novo instituto, que ademais non apoia a maioría da veciñanza de Celanova.

Esquerda Unida considera prexudicial e insolidaria a aposta da Xunta do PP de outorgar a mans privadas recursos públicos, obtidos co esforzo dos traballadores e traballadoras do país, argumentando falazmente que a xestión privada e máis económica e produtiva, cando a realidade mostra con claridade que a privatización so conleva pérdida de calidade nos servizos prestados e na situación laboral dos empregados

domingo, 28 de marzo de 2010

Valoración datos usuarios transporte público

O CONSELLO COMARCA DE EU COMPOSTELA VALORA NEGATIVAMENTE OS DATOS DO 2009 NO NÚMERO DE USUARIOS DE AUTOBUSES PÚBLICOS NA NOSA CIDADE.

ESQUERDA UNIDA COMPOSTELA ESIXE UN MAIOR INVESTIMENTO PARA A MELLORA DO TRANPORTE PÚBLICO.

CÓMPRE COMEZAR CON MEDIDAS SERIAS SE QUEREMOS DE VERDADE CONTRIBUIR CO MEDIOAMBIENTE E ACADAR UN NOVO MODELO.

O consello comarcal de Esquerda Unida Compostela critica duramente as escusas peregrinas argumentadas polo Concello para xustificar a baixada de usuarios no transporte público. En primer lugar non é concebible considerar a crise económica como causante desta baixada, porque precisamente un transporte público, de calidade e económico, sería unha solución moi acaída para os afogos económicos dos habitantes do noso municipio e comarca.

Tampouco a pueril argumentación de que o ano 2008 tivo máis días laborables, só tres, pode xustificar unha baixa de usuarios superior ao dous por cento, e, moito menos, que a xusta reinvindicación dos gandeiros do noso país coas tratoradas supoña, segundo os responsables de Trasnportes da nosa cidade, un retrotraemento dos usuarios á hora de tomar o autobús como medio de transporte.

Dende EU Compostela consideramos laboura indispensable deste Concello, e de calquera outro, a promoción do transporte público, polo que se deben executar medidas orzamentarias que conleven unha mellora sustancial da calidade do servizo, e medidas para elevar a deficitaria eficacia e eficiencia actual, que permitan subsanar as eivas que sofre o transporte público na nosa cidade e que, de seguro, teñen algo que ver coa redución de usuarios: accesibilidade, frecuencias, conectividade cos municipios limítrofes, deficiencias informativas; etc..

En último lugar, e non por elo menos importante, dende Esquerda Unida consideramos de vital importancia o papel que os Concellos deben ter á hora de promover un cambio no modelo de crecemento económico actual, insolidario e insustentable, para acadar outro no que o transporte público sexa de verdade a pedra angular que substitúa a necesidade, electoralista, de infraestruturas custosas, que palien o caos circulatorio do excesivo tráfico que sufren as rúas das nosas cidades, e que provoca a contaminación ambiental e acústica que merma a calidade de vida da xente.

Tamén queremos volver a esixir, como xa fixéramos en febreiro deste ano, que, no tocante ao servizo de transporte metropolitano, se dea marcha atrás e se retome a gratuidade para o coletivo da terceira idade e se inclúa nesta gratuidade ás persoas cunha discapacidade superior o 33%. En caso contrario, para o ano que vén, atoparémonos que, de novo, a crise ten a culpa do descenso de usuarios.

jueves, 25 de marzo de 2010

Moción solidaridade con Garzón

Hoxe o consello comarcal de EU Compostela presentou unha nova moción, nesta ocasión solidarizámonos co xuiz Garzón ante a persecución que sufre, promovida pola extrema dereita, o instruír o caso Gurtel e, sobre todo, polas investigacións dos crimes do feixismo franquista.

miércoles, 17 de marzo de 2010

Moción retirada símbolo franquista

Hoxe o Consello Comarcal de Esquerda Unida Compostela presentou unha moción o Concello e unha rogativa o Reitor da USC, esixindo a retirada do símbolo franquista que, aínda hoxe, se pode ver nas paredes da facultade de Químicas.

viernes, 12 de marzo de 2010

Racismo institucional

COMUNICADO DE PRENSA.
ESQUERDA UNIDA COMPOSTELA ÚNESE A RECLAMACIÓN DE REPARACIÓN URXENTE DO DANO CAUSADO A UNHA MULLER INMIGRANTE DE LUGO.
EU DENUNCIA A HIPOCRESÍA DO GOBERNO DE ZAPATERO QUEN FALA DE AVANCES SOCIAIS PERO ESTÁ A ORDEAR EXPULSIÓNS EXPRÉS.
ESQUERDA UNIDA NACIONAL SOLICITARÁ INFORMACIÓN DA POSIBLE SANCIÓN PARA OS RESPONSABLES DO TRATO DISCRIMINATORIO E DO INTOLERABLE RETRASO NA ENTREGA DO PASAPORTE.

Dentro do traballo que realizamos en tanto que integrantes do Foro Galego de Inmigración seguen chegando a nós mostras da dobre faciana, a da hipocrisía e mesquindade do Goberno de Zapatero: por unha banda, éncheselle a boca falando de avances sociais e, coa boca pequena, as institucións dedicadas a estranxeiría reciben ordes de expulsións exprés e practican o que denominamos racismo institucional.

O Foro Galego de Inmigración solicitou o luns día 8 de Marzo unha entrevista urxente co Subdelegado de Goberno de Lugo para clarificar unha denuncia sobre unha actuación policial como mínimo moi desafortunada cunha persoa estranxeira residente en Lugo. Os feitos que denunciamos son os seguintes:

“Mi nombre es Verónica y estoy residiendo en Lugo desde hace 2 años y medio, viviendo con un español. En el mes de octubre de 2009 presentamos la documentación precisa para casarnos en el Registro Civil, desde donde trasladaron aviso a la Comisaria de Lugo. Citada para presentarme en la Comisaria para responder unas preguntas relacionadas con la boda, me encontré con la sorpresa de que me detuvieron e iniciaron un procedimiento de expulsión, mientras a mi pareja se le comunicaba que tenía que pagar una multa por vivir con una persona en situación de irregularidad administrativa. Además de eso, lo peor sin duda fue el trato recibido: como si fuera una delincuente me negaron un vaso de agua y me acompañaron al baño manteniendo la puerta abierta. Cuando el comisario me vio llorar, revisó el pasaporte y me dijo no me preocupara que sería rápido, ya que no era ninguna "GOLFA". Tampoco les gustó que mi pareja buscara un abogado, ya que preferían que actuara el de Oficio. En conclusión, estuve 4 horas en la Comisaria, las peores de mi vida por cierto. En el mes de diciembre de 2009, nos casamos por el Registro Civil. Presenté un escrito en la Comisaría, para pedir que me devolvieran mi pasaporte, que había quedado retenido en la Comisaria, ya que estando casada con un ciudadano de la comunidad europea tenía que presentarme todos los días 1 y 15 de cada mes a firmar.
Cuando mi marido fue a la comisaria a preguntar por mi situación, lo mandaron a la Subdelegación de Gobierno de Lugo y ahí le dijeron que ellos estaban esperando la contestación de la Comisaria, por lo que volvió a la Comisaria, en la que le informaron que habían perdido el escrito de solicitud del Pasaporte. En conclusión, parece una tomadura de pelo, es indignante que te traten peor que a un delincuente, y sigo teniendo que ir a la Comisaria a firmar y nadie tiene ni idea de nada”.

Esquerda Unida estará nesa xuntanza e, desde logo, apoia as demandas do Foro Galego de Inmigración de esixir unha desculpa oficial para esta persoa, residente e plenamente integrada en Lugo. Por outra banda, o intolerable retraso na entrega do Pasaporte desta persoa debe resolvelo inmediatamente o Sr. Subdelegado de Goberno. Finalmente, solicitaremos información das posibles sancións derivadas dos feitos para persoal funcionario responsables do trato discriminatorio e do intolerable retraso na entrega do pasaporte.


Secretaría de Comunicación de EU Compostela
Vicente Vázquez Freire (659-324643)

martes, 9 de marzo de 2010

Moción 10 de marzo

Moción de EU Compostela en conmemoración do 10 de Marzo día da clase obreira galega, na que pedimos que se nomee unha rúa ou praza "10 de Marzo", e a difusión dunha unidade didáctica.

sábado, 6 de marzo de 2010

Comunicado polo 8 de marzo

ESQUERDA UNIDA COMPOSTELA REAFIRMA O SEU COMPROMISO PARA A PLENA IGUALDADE ENTRE MULLERES E HOMES.

ESQUERDA UNIDA COMPOSTELA, neste 8 de Marzo, segue defendendo que as iniciativas políticas e lexislativas deben dirixirse a todos e cada un dos aspectos estruturais de discriminación e violencia que aínda persisten, e estas deben abordarse con medidas preventivas e transversais, baseadas prioritariamente no obxetivo de modificar os valores socias que aínda permiten, toleran e potencian as situacións de desigualdade entre mulleres e homes.

A conciliación entre vida laboral e familiar, de momento é unha mera expectativa. Os homes non comparten equitativamente as cargas familiares e as tarefas domésticas. Para que isto suceda, non só é necesario leis que o regulen, senón tamén, e moito máis importante, crear unha conciencia social de igualdade que transforme a cultura patriarcal e sexista nunha sociedade igualitaria.

A repercusión que ten a crise no mercado laboral, no caso das mulleres, é cada día máis alarmante. A xa permanente precariedade, a desigualdade salarial e a discriminación por razón de sexo ou polo estado civil das mulleres, que condiciona o seu aceso ao emprego e aos traballos estables, agora máis que nunca están patentes en todos os contratos que se realizan a mulleres.

O risco máis temible para as mulleres nesta situación de crise é o retorno de moitas ás tarefas domésticas e de coidados familiares, o que pode producir unha involución sen precedentes cara a vellos roles patriarcais que estamos combatindo.

Por outra parte, os alarmantes índices de pobreza, que afectan con maior rigor ás mulleres inmigrantes, máis desprotexidas, e ás mulleres maiores, con pensións mínimas ou non contributivas que non chegan a cubrir as súas necesidades básicas, fan máis apremiante aínda o reforzamento do Estado Social e dos sistemas de proteción.

Por iso, neste 8 de marzo, Día Internacional das Mulleres, Esquerda Unida Compostela estará na manifestación organizada pola Marcha Mundial das Mulleres e que sairá desde a Praza do Toural, ás 20h30. A nosa organización anima a mulleres e homes a que se posicionen sen ambigüidades pola plena igualdade.

Sabendo que está en vigor o III Plan de Igualdade do Concello (2009-2011), Esquerda Unida Compostela reclama que se fagan público os resultados da súa posta en marcha e sabermos en que aspectos se ten que mellorar nas esferas convivencial, laboral, sociocomunitaria e de cooperación institucional para que o noso concello coñeza a plena igualdade entre mulleres e homes.

Compostela, 6 de marzo de 2010.