lunes, 10 de mayo de 2010

Asemblea Foro Galego de Inmigración


FORO GALEGO DE INMIGRACIÓN

Santiago, 10 de Maio de 2010

Convocatoria Final da V ASEMBLEA GALEGA DE INMIGRACIÓN E EMIGRACIÓN DE RETORNO

Día: Domingo 30 de Maio de 2010

LUGAR: CEIP e Campus de Esteiro en Ferrol (Avda de Vigo s/n CP 15403) entre as
10:00-19:00H

TEMA: REPENSANDO A NOSA PRÁCTICA ASOCIATIVA(VER TRÍPTICO CON EXPLICACIÓN DO CONTIDO
DA ASEMBLEA)

Aberta a participación de calquera persoa e entidade interesada despois de cubrir e
mandar, se podedes, as inscricións individuais no tríptico ou grupais na folla de
inscrición.

Programa:
10:00-10:30 H: Benvida/Bienvenida

10:30 H-12:45H: Traballo por Grupos/Trabajo por Grupos

12:45H: Descanso e preparación da marcha para o acto público/Descanso y preparación
de la marcha para el acto público

13:00H-13:15H: Marcha e Acto Público/ Marcha y Acto Público

14:30H: Xantar/Comida (Hai que traer a comida para compartila- hay que traer la
comida para compartirla)

16:00H: Plenario e Posta en Común do Traballo por grupos/ Plenario y Puesta en Común
del Trabajo por Grupos.

17:00H: Festival Intercultural

19:00H: Remate da Asemblea/ Final de la Asamblea

Haberá Servizo de Gardería durante a celebración da Asemblea e recordade que, nesta
ocasión, hai que levar a comida para compartila.

Autobuses gratuitos para persoas interesadas:
Santiago:Contactar con Miguel(Cáritas) ou Rocio (CasaLatinoamerican a) (981-576142
662-307019 -981-580506- 600-876480)
Vigo:Manolo Sordo (GAPE) 986-213453 e Hortance (Aida) 606-986031.
A Coruña: Miriam Pantoja (Amespa): 669-305907- Nicanor (Propolis):698- 137876
Ourense: Silvia (Galicia Terra de Acollida):637- 853105 e Sonia (Asociación de
Venezolanos) :687-575532
Tamén: Email:foroinmigracionsant iago@yahoo. es
Grupos ou persoas interesados/ as en participar con actuacións para o Festival
Intercultural Contactar con: Miguel(Cáritas) ou Rocio(Casa Latinoamericana)
(981-576142- 662307019- 981-580506-600- 876480)
Tamén: Email:foroinmigraci onsantiago@ yahoo.es

Para calquer suxerencia, aportación, pregunta:
Pódese contactar en cada zona coas persoas indicadas nos grupos anteriores.
En Ferrol sede da Asemblea, persoas de contacto: Silvia 687-941036 e
Mónica:670-066852

O prazo para realizar as inscricións remata o día 20 de Maio, aínda que se poden
mandar despois se non vos da tempo. É moi importante que as persoas interesadas en
participar se inscriban con anterioridade para organizar o traballo por grupos.

No hay comentarios: