lunes, 25 de noviembre de 2013

Defensa autonomía persoalO CONSELLO COMARCAL  DE ESQUERDA UNIDA COMPOSTELA ESIXE A APLICACIÓN DAS NORMAS DA LEI DE ACCESIBILIDADE UNIVERSAL.

O CONSELLO COMARCAL DE EU COMPOSTELA SOLIDARÍZASE CON ÁNXELA LÓPEZ, QUE AGARDA QUE O CONCELLO GARANTA A IGUALDADE ENTRE TODAS AS PERSOAS.

Desde hai anos o Consello Comarcal de Esquerda Unida Compostela leva denunciando e presentando iniciativas no Concello para que se avance na accesibilidade universal. Para que ningunha persoa con diversidade funcional se vexa sometida a atrancos que non fan máis que vulnerar dereitos de cidadanía. 

Por iso, entre outras iniciativas, o pasado 12 de novembro de 2010, presentamos unha moción na que pedíamos a eliminación de todos os bordos elevados que houbera nos pasos de peóns, ou, o pasado 25 de abril de 2011, outra moción na que expoñiamos a distinta normativa que obriga a certas características, tanto na súa sinalización como dimensións, nas prazas de aparcamento na vía pública para as persoas con discapacidade física.

O Concello de Santiago non pode seguir ignorando que na súa cidade hai centos de persoas con diversidade funcional e que precisan que a administración máis próxima a elas sexa garante dos seus dereitos.  O Consello Comarcal de EU Compostela non pode aceptar que, en nome do austericidio, se lle poñan máis impedimentos a estas persoas. Estamos comprobando os efectos devastadores dos recortes practicados pola dereita de tal forma que desaparecen os iniciais avances que se deran coa chamada Lei de Dependencia: persoal acompañante e coidador, salarios, posibilidades de emprego, acceso a unha vivenda digna adaptada, etc. Todo se desvanece.

O día a día vólvese unha particular carreira de obstáculos, inadmisible en Democracia. As beirarrúas, como temos denunciado en diversas ocasións, convértense en atalaias fortficadas imposibles de sortear para persoas que teñen mobilidade reducida. Os autobuses urbanos públicos non están adaptados, nin eles, nin o mobiliario urbano das propias paradas. Mais tampouco o están os que realizan os enlaces metropolitanos cos concellos limítrofes: tentar desprazarse, por exemplo, ao concello de Brión é tarefa imposible. E viceversa, para unha persoa con mobilidade reducida, que teña que empregar cadeira de rodas, vir a Santiago é toda unha odisea. Os accesos para a realización de tarefas administrativas de carácter público non melloraron (desde logo chama a atención que non se aplique a estas persoas unha forma evolucionada, adaptada ás súas necesidades, para a realización das mesmas, máxime cando desde a Xunta de Galicia se proclama que vivimos na era dixital). Se o público non mellorou, tampouco o fixeron os espazos privados en que se atende ao público en xeral, tal como bancos, onde os caixeiros son imposibles para persoas que se moven en cadeira de rodas.

Por iso, e porque Esquerda Unida Compostela leva demandando a aplicación das normas da lei de accesibilidade universal, este Consello Comarcal solidarízase coa veciña de Santiago, Ánxela López, que agarda, agora coa venia dos xulgados, e tres anos despois de ter realizado a denuncia, que o Concello de Santiago responda á súa obriga constitucional de garantir a igualdade entre todas as persoas.

No hay comentarios: