lunes, 5 de enero de 2009

REUNIÓN DO FORO DE INMIGRACIÓN, MÉRCORES 7, ÁS 20H30

O mércores 7 de xaneiro de 2009 terá lugar a primeira xuntanza deste ano do Foro de Inmigración coa seguinte orde do día:


1.- Aprobación da acta anterior.

2.- Información sobre a Xuntanza co Subdelegado de Goberno de A Coruña do día 11 de decembro. Xuntanza o xoves día 8 de xaneiro na Consellería de Vivenda polas axudas para a enmacipación de persoas novas.

3.- Valoración dos actos do 18 de Decembro

4.-Campañas Educativas Curso 2008-2009

5.- Cambios na Lei de Extranxeiría (BREVE EXPOSICIÓN DOS PRINCIPAIS CAMBIOS). Posicionamento do Foro Galego de Inmigración.

6.-Estudo da posibilidade e oportunidade de facer unha presentación das propostas do Foro aos grupos políticos con motivo das eleccións autonómicas do 1 de Marzo.

7.- Asemblea Galega, ano 2009. Información. Xuntanza con entidades de Galicia para 17 de Xaneiro de 2009

8- Boletín dixital “Sen Fronteiras”.

9.- Información de actividades próximas das entidades do Foro

10.- Rogos e Preguntas.

No hay comentarios: