viernes, 13 de mayo de 2011

Presentación eixos programáticos sobre Inclusión Social e Sanidade

ESQUERDA UNIDA COMPOSTELA QUERE UN CONCELLO INCLUSIVO PARA DESENVOLVER UNHA POLÍTICA DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES REALHoxe, debido ao desleixe da administración pública, existe unha visión de “empobrecemento” dos servizos sociais que se dedican a dar só asistencia ante unha emerxencia social. Xabier Ron, candidato de EU á Alcaldía de Compostela, reitera que o acceso aos servizos sociais deben ser un dereito que non debe estar suxeito a caridades. Cómpre camiñar cara a universalización e fuxir do estigma de “marxinalidade”.

En tempos de crise non é de recibo que os recortes se apliquen sobre a protección social, Esquerda Unida entende que os dereitos sociais deben ser sempre unha prioridade e deben afortalarse. O Concello, en tanto que administración pública, debe tutelar dita prioridade en cooperación coas entidades que se dedican á atención sociosanitaria.

Entroutras medidas, Esquerda Unida propón a creación dun Consello Municipal de Políticas de Igualdade de Oportunidades e dunha Concellalía de Inclusión Social. Igualmente, amais dos propios órganos participativos, defínese a creación dunha Oficina de Dereitos Sociais constituída por unha especie de Valedor do Pobo Local e por persoal especializado.

Esquerda Unida Compostela, dentro dese Concello Inclusivo, establece 6 grandes plans para acadar unha política de igualdade de oportunidades real: a) o plan local para a inclusión social das persoas con discapacidade; b) o da igualdade efectiva entre mulleres e homes; c) o dedicado á mocidade; d) o do respecto da diversidade afectivo-sexual; e) o dedicado ás persoas migrantes; f) e o destinado ás persoas de etnia xitana.

Estas políticas queren asentar unha cidadanía inclusiva, onde se acaden os dereitos humanos desde o principio democrático de xustiza social.

Xabier Ron insistiu na relevancia do plan local para a inclusión social das persoas con discapacidade, dado a coñecer a diferentes colectivos como COGAMI, DOWN COMPOSTELA, que tiveron ocasión de participar tamén na súa definición, ou a PLATAFORMA SOCIOSANITARIA.

A rolda de prensa complementouse coa presentación do eixo programático sobre sanidade. A este respecto, Esquerda Unida Compostela explicitou algunhas das medidas destinadas a mellorar a Atención Primaria, os Servizos de Atención Comunitaria, asi como a Atención Temperá. Esquerda Unida Compostela loitará para que a sanidade pública non siga exposta ás políticas de degradación realizadas desde a Xunta de Galicia e reclamará que se manteña o Plan de Mellora de Atención Primaria, asi como o mantemento dos compromisos económicos para desenvolver o Plan Director de Infraestruturas Sanitarias 2008-2013.

No hay comentarios: