miércoles, 25 de abril de 2012

Moción pasamán en beirarrúa de Santa Isabel

O Consello Comarcal de Esquerda Unida Compostela presentou unha nova moción, nesta ocasión pedimos ó Concello que vele pola seguridade das persoas que transitan por unha beirarrúa de Santa Isabel, instalando un pasamán, debido a que existe un perigoso desnivel.

Aquí tedes o texto da moción e fotografías que acreditan o exposto:


O Consello Comarcal de Esquerda Unida Compostela considera que o Concello debe garantir a seguridade das persoas que transitan polas beirarrúas da cidade.

Como, por exemplo, xa remarcaramos en mocións como a construción de beirarrúas na rúa Divina Pastora ou no Burgo das Nacións, nesta ocasión detectamos  un claro fallo de seguridade para as persoas nunha beirarrúa situada a altura do número 9 do campo de Santa Isabel.

Como se pode comprobar facilmente hai un considerable desnivel entre a entrada a esta casa e a beirarrúa pola que deben transitar os veciños e veciñas, polo que para evitar o perigo dunha caída, e as súas consecuencias para a integridade física das persoas, bastaría coa instalación dun pasamán, que ademais podería axudar a descender os chanzos que hai no remate da beirarrúa. Por suposto se se considera que hai outras medidas para evitar os posibles accidentes sería bo poñela en funcionamento o antes posible.

Por último, sen ser o máis importante, cómpre destacar que non sería a primeira vez que os Concellos son obrigados a pagar unha indemnización a unha persoa que sufriu algunha lesión debido o defectuoso estado ou inseguridade nas beirarrúas das cidades, polo que, obviamente sen ser o motivo principal, sería aconsellable a actuación nesta beirarrúa para evitar accións punitivas contra as arcas municipais.

Por todo isto o Consello Comarcal de Esquerda Unida Compostela propón ao Pleno do concello de Santiago a seguinte proposta de

ACORDOS

Primeiro. Efectuar as pertinentes medidas de seguridade para atallar o problema detectado na beirarrúa situada a altura do número 9 do campo de Santa Isabel.

No hay comentarios: