martes, 20 de octubre de 2009

Exención IBI

O CONSELLO COMARCAL DE EU COMPOSTELA RECLAMA A EXENCIÓN TOTAL DO IBI PARA AS PERSOAS DESEMPREGADAS CON CARGAS FAMILIARES

ESQUERDA UNIDA RECLAMA DOS GOBERNOS MUNICIPAIS DA NOSA COMARCA UNHA POLÍTICA IMPOSITIVA ATENTA ÁS NECESIDADES DOS SECTORES MÁIS GOLPEADOS POLA CRISE

O Consello comarcal de Esquerda Unida reclama aos Gobernos Municipais da nosa comarca que desenvolvan unha política impositiva favorable e atenta ás situacións de necesidade derivadas da actual crise económica.

Esquerda Unida considérao necesario e, en consecuencia, achegamos esta demanda aos Concellos da nosa bisbarra, xa que, como labor pública ante a situación de crise que padecemos, deben velar polas persoas desempregadas da nosa comarca, con cargas familiares e cuxos ingresos, por prestación ou subsidio, sexan inferiores ao salario mínimo interprofesional, ás que se lle debe eximir de aboar o imposto de bens inmobles.

A proposta da nosa organización pretende aliviar a situación económica das persoas desempregadas da nosa comarca e, como labor institucional dos gobernos municipais, instrumentar unha política tributaria máis xusta e coherente socialmente, por atender as situacións derivadas da crise económica.

A merma dos ingresos que se produza pola implementación desta medida vai recaer nunhas administracións que teñen suficientes recursos e unha capacidade de endebedamento moi superior á dos particulares a quen vai dirixida esta iniciativa.

A nosa organización non pode apoiar que as exencións recaian nas fundacións das entidades financeiras, nos poderosos da nosa comunidade, que seguen a obter grosos beneficios tras recibir as axudas públicas sen contrapartidas de ningún tipo, e que non haxa os reflexos, e o sentido de xustiza social, para axudar a un colectivo tan numeroso como necesitado como é o dos traballadores e traballadoras no desemprego.

No hay comentarios: