miércoles, 9 de julio de 2014

Moción defensa e fortalecemento educación públicaDende O Consello Comarcal de Esquerda Unida Compostela loitamos de forma decidida por unha educación pública, de calidade, laica e gratuíta para a cidade.

Por iso defendemos un plan integral de actuación para acadar a mellor educación pública posible na cidade. É necesario contar coa participación cidadá, xa sexa de organizacións ou asociacións, como por exemplo as ANPAS, ou incluso a título persoal, pois o reto de acadar a mellor educación pública posible é colectivo, é un reto de todas as veciñas e veciños.

Non podemos permitir que siga existindo, porque os xestores políticos que hai así o quixeron, un Consello Municipal de Ensino que non cumpre coa función encomendada. Hai que constituír, para desenvolver de forma participativa a educación que beneficie a maioría social, as ferramentas necesarias (Asemblea de Barrio; Consello de Barrio; Asemblea Sectorial de Educación; Consello Sectorial de Educación; Consello do Concello).

Temos moito que facer, por exemplo, os comedores escolares deben ser responsabilidade directa da administración pública para que a prestación do servizo sexa equilibradora e igualadora. Ou tamén, por exemplo, a dignificación dos centros públicos de ensino comeza pola equiparación en oferta de servizos complementarios para que os pais e nais non leven lonxe do barrio aos seus fillos e fillas a realizar os estudos.

Entre as moitas medidas que poidan elaborarse dende o necesario debate colectivo, propoñemos a creación dun Plan Plurianual de mantemento e renovación de centros educativos: seguridade (vixilancia de saídas e entradas); calefacción e adecentamentos) sempre garantindo equilibrio e equidade. Este Plan Plurianual será discutido e elaborado de forma participativa desde a Asemblea Sectorial de  Educación.

Tamén consideramos necesario artellar un Plan Director para coordinar a oferta de Servizos Complementarios para evitar o actual desequilibrio existente entre centros públicos e centros privados concertados e para evitar a distancia existente entre os centros públicos do rural e os do núcleo urbán.

Por suposto queremos recuperar a xestión pública do persoal de servizos daqueles centros onde estea externalizado a unha contrata privada, e xestionar, procurando canles de cooperación, ante a deixadez da Administración autonómica, os servizos de comedor e madrugadores

Por todo isto o Consello Comarcal de Esquerda Unida Compostela propón ao Pleno do concello de Santiago a seguinte proposta de

ACORDOS

Primeiro. Elaborar, de forma participativa desde a Asemblea Sectorial de  Educación, un Plan Plurianual de mantemento e renovación de centros educativos

Segundo. Artellar un Plan Director para coordinar a oferta de Servizos Complementarios

Terceiro. Facer un Plan de Actuación mellorar a prestación de servizos como, por exemplo, os comedores escolares.

No hay comentarios: