jueves, 30 de agosto de 2007

Esquerda Unida denuncia a connivencia de Sánchez Bugallo coa “Cidade da Cultura”

A Cidade da Cultura é un auténtico despropósito, unha enorme lousa. Pero semella que este despropósito reconforta ao alcalde de Santiago, Sánchez Bugallo. Quizais marabillado pola magnificencia que lle contaron tiñan os proxectos faraónicos. De menos é para o alcalde que xa se leven gastado case 400 millóns de euros. De menos, para o alcalde, son as declaracións dunha persoa autorizada coma o arquitecto alemán, Wilfried Wang, que anuncia un gasto aínda de 200 millóns máis, se seguimos co proxecto inicial de Eisenman. Se a isto lle engadimos os gastos de funcionamento e mantemento anuais (grosso modo 50 millóns anuais), resulta anoxante a frivolidade coa que quere pechar o asunto Sánchez Bugallo. De menos para o alcalde é o informe do Consello de Contas. De menos é a realidade dos feitos.

E é que todo este diñeiro, en primeira instancia, é o diñeiro de todas as persoas que construimos Galicia e ben merecemos un respecto e unha mellor utilización do noso diñeiro público. Proporcionalidade, coherencia, transparencia e equilibrio son esenciais e primordiais, sobre todo cando ollamos preocupados as enormes eivas aínda existentes en materia de educación, de sanidade, de servizos sociais e outros servizos públicos coma o transporte.

Por iso, cando o alcalde de Santiago, Sánchez Bugallo, pide que ollemos cara ao futuro no tocante á Cidade da Cultura, pídelle á sociedade compostelá e galega que deixe facer á Gran Política. Sánchez Bugallo quere que a sociedade sexa unha simple espectadora, pasiva, e pídelles que permitan que a Gran Política hipoteque o seu futuro. Esa é a verbigracia de Sánchez Bugallo.

Esquerda Unida, pola súa banda, defenderá e animará as accións cidadás destinadas a parar o enlousado de diñeiro público no Monte Gaiás. Porque é necesario.

Santiago, 30 agosto 2007

No hay comentarios: