viernes, 4 de abril de 2008

Regularización semafórica rúa Pitelos con rúa do Hórreo

MOCIÓN

rexistrada hoxe no Concello de Santiago para o seu sometemento ao Pleno


Regularización semafórica rúa Pitelos con rúa do HórreoEXPOSICIÓN DE MOTIVOS


Desde que desapareceu a conexión ao tráfico rodado rúa Olvido con rúa da Ensinanza, a rúa Pitelos sofre, en horas puntuais, unha saturación de vehículos maior do que viña sendo habitual por mor de canalizar por dito vial máis tráfico rodado creando verdadeiros tapóns. Así, ao eliminar a subida de vehículos no último treito da rúa Pexego de Arriba, temos como resultado insufribles retencions do tráfico rodado na rúa Pitelos. Dito tráfico queda sempre en pendente e agardando a poderse incorporar á rúa do Hórreo, pero para facelo con garantías o primeiro vehículo invade normalmente o paso de peóns ocasionando molestias aos peóns que mesmo poden ser perigosas.


Entendendo que a seguridade viaria debe ser unha obriga
, proponse ao Pleno do Concello de Santiago que adopte os seguintes:


ACORDOS


1.
Instalar na rúa do Hórreo, á altura dos nº 19 e nº 28, semáforos con intervalo non coincidente cos que xa hai instalados á altura dos nº 13 e nº 20 e que se traduciría en que os primeiros (nº 19 e 28) pecharan un pouco antes (cuestión de segundos) cos mencionados (nº 13 e 20) para permitir que o fluxo de vehículos que veñen da rúa Pitelos se poidan ir situando nos tres carrís que hai no amplo dese treito de vía (de forma estimativa, permitiría a presenza de nove turismos).

Xunto con esta actuación, na confluencia entre rúa Pitelos e rúa do Hórreo, instalar dous semáforos, un a cada lado da rúa, en situación de intermitencia e tamén co intervalo “verde-bermello”, sendo sincronizados co outro grupo mencionado

  1. Dita actividade semafórica sería discrecional, é dicir, faríase uso da nova regularización cando fose preciso, en horas de moito tráfico rodado.

Santiago, 4 de abril de 2008

No hay comentarios: