viernes, 25 de abril de 2008

Esquerda Unida pregunta pola situación do vello depósito de augas subterráneo de Fontiñas

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Durante a construción do Polígono de Vivendas de Fontiñas, e máis concretamente durante o período de acondicionamento urbano exterior e de construción do edificio “Área Central”-ao cargo da empresa Ferrovial-, a florecente Asociación de Veciños “As Fontes” de Fontiñas foi quen de conseguir a construción dun depósito soterrado destinado a recoller as augas pluviais e de manantío para abastecer os sistemas de rego de parterres e outras extensións acotadas como zona verde; incluídos o hoxe Parque de Carlomagno e seu cadoiro.

Dito depósito conta con cadansúa sá de máquinas/bombas e preceptiva maquinaria e ten a súa ubicación baixo a actual Ludoteca e tiña capacidade para albergar suficiente auga como para respostar ao seu cometido e deixar sobrante.

A obtención de dita INFRAESTRUTURA foi absolutamente libre de sobrecusto para a Administración e os veciños, e veu propiciada (ben sabe a nosa Corporación que a clase empresarial non regala nin a información horaria se non vai acompañada dunha plusvalía que multiplique a inversión asumida) pola negativa de dita empresa para asumir o custo da apertura e conexión da Rúa Madrid do mesmo xeito que están conectadas as rúas Berlín e Roma, entanto percibía a posibilidade de habilitar un aparcadoiro soterráneo que requeriría menos investimento ou que, admitindo máis investimento, deparaba unha posible fonte de ingresos futuros.

A razón pobremente esgrimida pola empresa construtora para a non construción do vial era que as cotas de gálibo non eran as axeitadas, evitando propoñer unha saída que se prolongase cara a parte alta da Rúa Madrid. Ao se entregar a obra pasou a titularidade municipal.

Visto o anterior, realizamos a seguinte PREGUNTA:

1) hai algunha razón obxectiva pola cal non se teña utilizado dita infraestrutura, algunha razón pola cal se deixara esmorecer unha construción que se adiantaba ás agora habituais preocupacións pola escaseza de auga; para que se teña que investir parte do presuposto en Parques e Xardíns nun auga que poderiamos obter gratuitamente; para que se deixase sen utilización nin supervisión durante máis de 16 anos?

Santiago, 22 de abril de 2008

No hay comentarios: