miércoles, 28 de mayo de 2008

Esquerda Unida de Ames reuniuse coas ANPAS do Concello

COMUNICADO DE PRENSA

O pasado 23 de maio, na casa da cultura de Milladoiro, Esquerda Unida de Ames convocou a todas as ANPAS de centros públicos do concello de Ames. Acudiron a dita convocatoria representantes de todas as ANPAS e os integrantes do consello local de Esquerda Unida Ames.

Iago Patiño, coordinador local de Ames, realizou unha exposición das diferentes reunións individuais que se mantiveran coas directivas e as conclusións ás que se chegara. De seguido, cada unha das ANPAS expuxo con detalle as problemáticas dos centros.

Todas estas intervencións coincidiron en sinalar a necesidade de crear un organismo independente do MALOGRADO consello escolar municipal que, a data de hoxe, non está en vigor. O devandito consello só se reuniu unha vez desde a súa creación hai xa 4 anos, e iso a pesares de que nos seus estatutos se estipula unha reunión cuadrimestral obrigatoria.

Queremos destacar tamén a alarmante falta de comunicación das ANPAS cos organismos oficiais. Estes obstínanse en que as ANPAS se manteñan separadas e sen comunicación entre elas. A información é nula ou deficitaria. Deste xeito, a información resultante non resulta molesta. Estas tácticas amosan que a forma de gobernar está totalmente distanciada dos discursos electoralistas, que se revelan populistas, sen rigor e sen vergoña.

Catro foron os aspectos de urxencia destacados:

1- A creación dunha comisión que represente e xestione as demandas de todas as ANPAS do concello de Ames, independente do Concello escolar municipal . Esquerda Unida ofrécese como organizador de dita comisión. Acéptase a proposta.
2- A creación dun reclamado e urxente CEIP no núcleo urbán de Milladoiro.

3- A ampliación dos ciclos do futuro instituto de Milladoiro, no cal terán que entrar por lei o Bacharelato e Ciclos formativos

4- O apoio incondicional de todas as ANPAS á demanda da de Ventin de non crear unha cuarta liña, que masificaría aínda máis o centro educativo, ata que se realice un estudo previo de todas as necesidades (espaciais, materiais, humanas, etc.), para logo proceder á licitación e execución das necesidades observadas.

Como conclusión final reiteramos o noso apoio ao asociacionismo cidadán e por que cremos que a participación cidadá e o fomento do asociacionismo é un dereito constitucional que enriquece o noso Concello.

Sobre esta conclusión destacamos a intervención critica do noso coordinador no área de Mocidade Daniel Amador, que informou da escaseza de recursos para esta área no Concello. De feito, a última adxudicación do concello para a creación de desenvolvemento en actividades xuvenís e asociacionismo é de 9000 euros que, desde EU-EU estimamos, como pouco, INSULTANTE.

A próxima reunión da comisión iniciada en venres será dentro de dúas semanas, onde se abordarán e concretarán os temas anteriormente expostos e novas demandas que poidan xurdir.

Un saúdo cordial

Iago Patiño

Coordinador Local de *EU-EU Ames

No hay comentarios: