sábado, 28 de febrero de 2009

Informe Fava


O INFORME FAVA SANCIONA ÁS PERSOAS MIGRANTES EXPLOTADAS MÁIS QUE AOS EXPLOTADORES

O informe que se aprobou o 19 de febreiro (INFORME sobre a proposta de Directiva do Parlamento Europeo e do Consejo pola que se establecen sancións aplicables aos empregadores de residentes ilegais nacionais de terceiros países), que establece sancións contra os empresarios que utilizan inmigrantes clandestinos, castiga aos explotados máis que aos explotadores. Non ofrece sequera a posibilidade aos inmigrantes en situación irregular, unha vez o empregador foi denunciado, de regularizar a súa situación e, aínda peor, diríxeos directamente aos procedementos de expulsión.O grupo da Esquerda Unitaria Europea-Esquerda Verde Nórdica votou en contra deste informe porque reproduce sistematicamente as hipocrisías da Europa-fortaleza.
Existen ao redor de 6 millóns de cidadáns non europeos, o que supón un 1% da poboación da UE, forzados a vivir en situacións irregulares. Estas persoas están integradas no mercado laboral, contribúen á nosa economía pero están sometidas a condicións de explotación a pesar de que efectúan tarefas que case ningún europeo quere realizar. Europa necesitará, segundo a Comisión europea polo menos 50 millóns de traballadores inmigrantes ata 2060 para contrarrestar o déficit demográfico, pero a Unión Europea elixe non crear unha política sobre a inmigración legal ou non regularizar a aquelas persoas que xa viven en Europa e que están integradas nas nosas cidades.
Este informe segue perfectamente os principios da Directiva de Retorno e determinará o aumento do número de inmigrantes en situación irregular na UE, por iso votamos en contra do mesmo. Opinión minoritaria GUE-NGL O enfoque da proposta é—en liña de continuidade coa Directiva de Retorno, á que nos opuxemos con firmeza— equivocado e contraproducente porque: – é represivo con respecto ao eslabón máis débil, a persoa migrante;– non é a solución do problema, a saber, que entre 4,5 e 8 millóns de traballadores migrantes en Europa se vexan obrigados a traballar en situación irregular a causa do seu estatuto;– baséase nun fundamento xurídico para combater a “inmigración ilegal” e non simplemente o traballo non declarado.
O resultado deste compromiso permitirá aos Estados membros castigar severamente ás persoas migrantes, non protexendo da expulsión e non prevendo de maneira xeralizada a regularización de quen denuncia a explotación. Para aqueles que son responsables da explotación, as normas negociadas sancionan unicamente casos de extrema gravidade, ademais mediante disposicións sumamente vagas (o que pon en dúbida a súa conformidade cos principios fundamentais do Dereito penal).
O único punto positivo do compromiso parece ser a disposición pola que se exclúe das subvencións públicas aos empregadores que explotan a persoas migrantes. Cremos que a proposta é perxudicial para as persoas migrantes e contraproducente respecto da necesidade dunha política común para facilitar a entrada e a estadía regular.

No hay comentarios: