viernes, 14 de octubre de 2011

Moción Orzamentos Participativos

O Consello Comarcal de Esquerda Unida Compostela presenta unha nova moción, nesta ocasión, reiterando a nosa defensa da Democracia Participativa e Directa, requerimos ó Concello que leve a cabo as xestión pertinentes para acadar o antes posible os Orzamentos Participativos.


A continuación tedes o texto da moción:

Os Orzamentos Participativos supoñen unha aposta innovadora de co-xestión pública cidadá que propugna como principio básico a Democracia Directa para a planificación comunitaria dos recursos públicos municipais, teñen como obxectivo principal xerar un espazo cidadá de debate e decisión.

Os Orzamentos Participativos no só teñen como obxectivo decidir parte do Orzamento Municipal senón que ademais acadan:

- Promover que a cidadanía sexa protagonista activa do que ocorre na cidade e non simple observadora dos acontecementos e decisións.

- A búsqueda conxunta de soluciones que se correspondan coas necesidades e desexos reais das persoa que viven na cidade.

- Promover a transparencia das decisións e coñecer os procedementos administrativos e o funcionamento interno do Concello.

- Crear espazos de diálogo e toma de decisións entre a cidadanía, os políticos e políticas e os técnicos da administración, que permitan construír, cun sentido comunitario, unha cidade máis xusta e igualitaria

A posta en marcha dos Orzamentos Participativos na cidade foi, é e será un dos puntos esenciais do noso programa electoral, no que se establece unha Oficina de Orzamentos Participativos, que forme á cidadanía na elaboración dos orzamentos e recollida de propostas para o seu traslado ó Pleno.

Por todo isto o Consello Comarcal de Esquerda Unida Compostela propón ao Pleno do concello de Santiago a seguinte proposta de

ACORDOS

Primeiro.- Celebración dunhas Xornadas de Formación para as Asociacións e Veciñanza sobre o funcionamento, características e elaboración do Orzamento Municipal.

Segundo. Creación dunha Oficina de Orzamentos Participativos.

Terceiro. Poñer a disposición dos Orzamentos Participativos un mínimo do 25% do Orzamento de Inversións do Concello para que a cidadanía decida onde debe gastarse.

No hay comentarios: