miércoles, 12 de diciembre de 2012

Pregunta aparcamento persoas con discapacidadePara o Consello Comarcal de Esquerda Unida Compostela as prazas de aparcamento na vía pública para as persoas con discapacidade física non son un favor das administracións públicas, senón un dereito recoñecido por lei.

Por ese motivo presentáramos unha moción, o pasado 25 de abril de 2011, na que expoñiamos a distinta normativa que obriga a certas características, tanto na súa sinalización como dimensións, destas prazas de aparcamento.

Dentro destas características para estas prazas de aparcamento, queremos destacar que se debe sinalizar 1 praza por cada 40 ou fracción, aínda que o SUA o eleva a 1/33 en caso de pública concorrencia (art. 1.2.3), Se se vai sinalizar unha única praza, o mellor é, en base o 1.3 do Decreto 35/2000:
350 x 500cm máis un pasillo de 90cm entre praza e beirarrúa.
Se hai desnivel entre estrada e beirarrúa, a conexión entre pasillo e beirarrúa farase cunha rampa con pendente máxima do 12% (preferible 6%) e 90cm de ancho.
A praza sinalizarase en vertical e horizontal. En vertical co símbolo internacional de accesibilidade (SIA) e a pertinente lenda que indique a súa reserva para persoas con mobilidade reducida, e en horizontal delimitando o perímetro e pintando o SIA no centro da praza.

Se van a sinalizarse dúas ou máis prazas, é preferible o artigo 35 da Orden 561/2010, que permite aforrar espazo indicando un perímetro de 220 x 500cm cun pasillo intermedio compartido de 150cm.

Transcorrido máis dun ano da presentación desta moción seguemos comprobando que en Santiago estas prazas presentan un déficit de espazo e en moitos casos a súa ubicación non se indica correctamente.

Unha vez máis pedimos ó Concello que conte coa participación das distintas asociacións de persoas con discapacidade do municipio, abrindo o debate participativo pertinente co fin de acadar as solucións necesarias que permitan acometer actuacións eficaces e eficientes

Por todo isto o Consello Comarcal de Esquerda Unida realiza as seguintes preguntas para a súa resposta por escrito:

1)      Ten previsto o Concello planificar, de forma participada coas asociacións de persoas con discapacidade do municipio, as prazas de aparcamento facendo que cumpran a normativa sobre dimensións, ubicación e sinalización?

No hay comentarios: