miércoles, 16 de octubre de 2013

Creación Servizo Municipal de Atención Integral a Persoas sen FogarO grupo de traballo de políticas sociais de Esquerda Unida Compostela esixe do goberno local, ao ser unha das súas funcións fundamentais, que  garanta que se ofrezan servizos, de titularidade e xestión pública, que satisfagan as necesidades da cidadanía.

Consideramos necesario que o Concello cumpra coa súa obriga e leve a cabo iniciativas de apoio para persoas sen fogar que na actualidade se ven obrigadas a pasar a noite no espazo público, en construcións que non cumpren criterios de habitabilidade ou que non están destinadas á vivenda, ou a aloxarse en vivendas de persoas achegadas ou familiares. Así, hai persoas que temporalmente dispoñen dun teito, pero non dunhas relacións sociais, laborais e familiares que, en xeral, se asocian á inclusión social; o concepto de persoa sen fogar, a diferenza doutras denominacións como “sen teito” ou “sen vivenda”, non só implica a carencia dunha vivenda que cumpra cuns criterios mínimos de habitabilidade, senón que tamén alude á ausencia de relación sociais e familiares sólidas e do resto de atributos asociados ó concepto de fogar.

Por iso, dende o grupo de traballo de políticas sociais de EU Compostela, propoñemos a creación dun servizo municipal de atención integral a persoas sen fogar, dirixido a persoas en situación de alta exclusión, sen fogar e con alta vulnerabilidade social. Debe integrar un conxunto de servizos destinados non só a ofrecerlles un aloxamento puntual, senón tamén a favorecer a inserción social das persoas usuarias, ofrecendo unha atención integral e individualizada.
Os poderes públicos deben asumir a súa responsabilidade competencial e a titularidade e xestión pública deste servizo. Actualmente, o Concello vulnera os dereitos das persoas e colectivos que se atopan nunha situación de especial vulnerabilidade, ao non coordinar unha abordaxe integral da exclusión social coas entidades sociais da cidade, que levan a cabo accións asistenciais puntuais e baseadas na súa propia voluntariedade.

O servizo proposto debería contar, entre outras medidas, cunha unidade convivencial de curta estadía, recurso para persoas que se atopan en itinerancia, en moitos casos dende hai anos; neste programa, debido á curta estadía, as actuacións coas persoas limítanse a ofrecerlles aloxamento, comida, hixiene e roupa.

O servizo municipal debe completarse cunha unidade convivencial de media estancia, dirixida a persoas en proceso de inserción social e tamén a grupos familiares, preferentemente con menores ao seu cargo, que circunstancialmente carezan de vivenda e medios económicos; suporían estadías a medio prazo, de seis meses prorrogables por un máximo doutros seis.

No caso de persoas en proceso de inserción social, proponse que a intervención se leve a cabo en dúas fases, unha primeira de chegada, acollida, motivación para o cambio e baixo nivel de esixencia; na segunda fase se realizan actividades encamiñadas a superar á súa situación de exclusión social, a través dun itinerario de inserción personalizado.

No caso de unidades familiares, este equipamento posibilitaría atende-la necesidade de aloxamento en condicións de intimidade e sen separar ó grupo familiar e, no seu caso, desenrolando itinerarios de inserción social e favorecendo procesos educativos para potenciar a autonomía para a convivencia persoal e familiar.

Este servizo municipal de atención integral a persoas sen fogar debería contar tamén cunha Casa aberta // Centro de día, destinado a persoas sen fogar que levan vivindo moito tempo na rúa e que padecen un grave proceso de deterioro físico e psicosocial, que fan inviable un proceso de inserción. Tanto as normas como o horario e o período de estancia deben adaptarse con flexibilidade ás características das persoas usuarias. Preténdese que poidan manter uns mínimos de calidade de vida, paliar o proceso de deterioro, reducir danos e riscos para a súa integridade.

Por suposto este proxecto debe contar tamén con traballo de rúa, levándose a cabo en toda a cidade, a través do acompañamento social, sanitario ou o que se considere oportuno a persoas sen fogar que non acceden a outros programas ou deixan de utilizalos, que se atopan en situación de dificultade severa para acceder ós circuítos de atención social.

Para que este necesario proxecto, de titularidade e xestión pública, sexa eficiente e de calidade, é necesario que o Concello acometa o pertinente debate coas entidades e colectivos sociais interesados en colaborar para acadar un servizo que satisfaga as demandas da cidadanía.

Por todo isto o grupo de traballo de políticas sociais de EU Compostela propón ao Pleno do concello de Santiago a seguinte proposta de

ACORDOS

Primeiro. Crear, tralo pertinente debate e colaboración coas entidades e colectivos sociais da cidade, o Servizo Municipal de Atención Integral a Persoas sen Fogar

5 comentarios:

runaway jingle dijo...
Este comentario ha sido eliminado por el autor.
runaway jingle dijo...
Este comentario ha sido eliminado por el autor.
runaway jingle dijo...

hola, escribin para informarme sobre esta iniciativa pero como vexo non houbo resposta por parte do concello. O que non entendo é como as grandes entidades sociais non conseguiron isto ainda que sexa a través delas e das subvencións: se se esta a implementar algunha iniciativa neste campo agradeceríavos que me informarades. Igualmente, estou de acordo con vos en que é unha cuestión de responsabilidade e que, amen da particicpación das entidades, debe existir un servicio público de mínimos

runaway jingle dijo...

Hola, quero felicitar ó grupo por esta proposta xa que non entendo como no inverno de 2013 nin sequera se teñen ampliado as prazas dos albergues de acollida e como esto non é denunciado polas entidades sociais que fan este tipo de asistencia ou non tivo repercusión nin influencia no concello. Por outra banda, hai que salientar o lugar da muller nestas situacións de exclusión. Asimesmo, queria pedir información sobre se esta proposta obtivo resposta, xa que é de Outubro e espero que de non crearse un servicio as subvencións a entidades sen animo de lucro vaian encamiñadas a este obxectivo, saber se este inverno en Santiago se esta a desenvolver este servicio ou se avanzou en algún aspecto. En calquera caso, gustaríame colaborar como voluntaria en proxectos de este tipo asi que agradecería se tamén puiderades informar disto, xa estamos en decembro... moitas gracias

eu-santiago@esquerdaunida.org dijo...

Boas

A nosa proposta non obtivo, por desgraza, ningunha resposta.

Para colaborar como voluntaria en proxectos deste tipo podes poñerte, por exemplo, en contacto con Albergue Xoán XXIII

http://www.alberguesanfrancisco.org/principal.html

Un saúdo