martes, 17 de junio de 2014

Apertura comedores escolares no veránO pasado dia 11 de Xuño, o Parlamento de Galicia aprobou por unanimidade unha Proposición non de Lei na que se resolve que "O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a levar a cabo as medidas necesarias para evitar que ningún neno ou nena careza de alimentación ou sustento necesario por estar en situación de vulnerabilidade, poñéndose en marcha convenios cos concellos interesados, podéndose usar as instalacións dos centros educativos en colaboración cos servizos públicos de benestar" .

O curso escolar, nos seus niveis obrigatorios, remata o dia 20 de xuño e moitas familias galegas non saben como poder garantir unha axeitada alimentación para os seus fillos e fillas nos dous meses non lectivos, diante da grave situación socioeconómica pola que están a atravesar.

Segundo os datos oficiais, en Galicia hai 93.000 familias con todos os seus membros en paro, o 23% da poboación atópase en situación de pobreza, 33.000 familias sobreviven sen ningún tipo de ingreso e un 26% dos fogares con menores a cargo están en risco de exclusión social.

Un de cada catro menores de dezaseis anos vive por debaixo do umbral da pobreza no noso pais segundo o Instituto Nacional de Estatística, na mesma liña en que se teñen manifestado organizacións como UNICEF, Cáritas e Cruz Vermella.

O profesorado galego, ó igual que os representantes das asociacións de nais e pais, relatan a existencia dun número importante de sinais de alarma sobre a situación que atravesan moitos fogares galegos: nenos e nenas que acoden ó colexio sen almorzar, episodios de mareos e mesmo desmaios entre o alumnado durante a xornada escolar, rapaces que comen de xeito compulsivo no comedor escolar, repetindo varias veces o menú do dia e deixando o prato tan limpo que se podería aforrar o lavalouzas, baixada inxustificada no rendemento académico etc, síntomas todos eles evidentes de que a pobreza infantil está a deixar xa unha fonda pegada na vida de moitos nenos e nenas de Galicia.

Diante destas e doutras situacións, mesmo a Defensora del Pueblo, dona Soledad Becerril, solicitou a pasada semana a todas as Consellerías de Presidencia das Comunidades Autónomas que os comedores escolares atendan este verán ós menores en situación de vulnerabilidade.

Por todo isto o Consello Comarcal de Esquerda Unida Compostela propón ao Pleno do concello de Santiago a seguinte proposta de

ACORDOS

Primeiro. O Pleno do Concello de Santiago de Compostela insta ao Goberno da Xunta de Galicia a poñer en marcha os mecanismos necesarios para ofrecer o servizo de comedor durante as vacacións nos centros educativos precisos na cidade e dar así cumprimento ó acordo plenario unánime acadado no Parlamento de Galicia

No hay comentarios: