miércoles, 4 de junio de 2014

Referéndum República-monarquíaO Consello Comarcal de Esquerda Unida Compostela considera que a extraordinaria importancia dos feitos acaecidos durante estas semanas, que culminou co anuncio da abdicación do Rei, mostra a necesidade cada vez máis perentoria de propiciar un cambio profundo que favoreza a rexeneración política do Estado español. É por tanto a abdicación unha consecuencia directa da deterioración profunda da Coroa e da decadencia do bipartidismo que foi o soporte do sistema monárquico.

O artigo 57.5 da Constitución española establece que as abdicacións teñen que regularse mediante lei orgánica. Con todo, tal lei aínda non se promulgou e, con todo, o actual monarca xa manifestou, a través do Presidente do Goberno, a súa decisión de abdicar en favor do seu fillo.

Sen dúbida, o momento elixido ten un contexto político e social determinado no que se evidencia, cada vez con maior claridade e forza, que a cidadanía quere participar activamente na toma daquelas decisións que lle afectan. Hoxe día, a democracia xa non pode ser unha mera cobertura sen contido, senón que é preciso que se dote de auténtica lexitimidade, permitindo a participación activa de todos os seus membros. Por iso, é imprescindible que a cidadanía se manifeste nesta ocasión sobre o modelo político do que quere dotarse e póñase en marcha, por tanto, un referendo no que o pobo decida se quere manter a forma monárquica ou, pola contra, opta polo modelo republicano no que a Xefatura do Estado sexa elixida mediante sufraxio universal, libre, segredo e directo pola totalidade da cidadanía.

Este último é o modelo defendido por Esquerda Unida como parte da súa aposta pola rexeneración democrática e un verdadeiro proceso constituínte no que se poñan as bases dunha nova forma de facer política.

Por todo isto o Consello Comarcal de Esquerda Unida Compostela propón ao Pleno do concello de Santiago a seguinte proposta de

ACORDOS

Primeiro. O pleno do Concello de Santiago de Compostela insta ao Goberno de España a convocar a celebración dun referendo no que a cidadanía española elixa libremente  sobre o modelo de Estado e decida entre monarquía e República.

No hay comentarios: