viernes, 27 de junio de 2014

Defensa e fortalecemento dos Servizos SociaisPara o Consello Comarcal de Esquerda Unida Compostela, como se demostra nas distintas propostas elevadas ao Pleno do Concello, os servizos sociais son un dereito fundamental das veciñas e veciños.

Por suposto todas as Administracións Públicas teñen que velar por garantir servizos sociais públicos que busquen o beneficio da maioría social. Pero o Concello, ao ser a administración máis próxima á cidadanía, ten a posibilidade dun contacto directo para coñecer a realidade, e de maneira directa, ou elevando-esixindo a Administración Pública competente, cumprir coa súa obriga para que na cidade existan solucións ás demandas das veciñas e veciños. 

Unha vez máis queremos remarcar que os servizos socias non son un servizo asistencialista de carácter caritativo, son un piar esencial para desenvolver as políticas de igualdade de oportunidades entre as persoas.

Temos máis que claro que ten que ser a cidadanía, grazas a Democracia Participativa que tantas veces demandamos, a que activamente colabore para acadar os servizos socias que sexan necesaria para a cidade. Por iso, por exemplo, creemos necesario a creación, desde este enfoque da Democracia Participativa, do Consello Municipal de Políticas de Igualdade de Oportunidades, contando coa participación activa das distintas organizacións e asociacións da cidades expertas nesta materia e coñecedoras da realidade da cidade.

Complementariamente creemos necesario a creación dunha Concellería de Inclusión Social, á que hai que dotar de recursos humanos e materiais. Descentralizando algunhas Unidades de Atención Social para que o rural reciba unha debida cobertura de forma continúa.

Como última medida que propoñemos para a defensa e fortalecemento dos servizos sociais demandamos, como órgano de control da acción do Concello, a creación dunha Oficina de Dereitos Sociais, constituída por unha especie de Valedor do Pobo Local e por persoal especializado.

Cada ano, esta Oficina elaborará unha memoria onde analice a evolución das políticas sociais e as súas eivas en base ás propias denuncias, suxestións e demandas presentadas. As súas conclusións deberían ser sometidas, se se implanta a necesaria Democracia Participativa, a consulta nas Asembleas de Barrio e nas Asembleas Sectoriais e as deliberacións finais adquirirán carácter vinculante para o Concello

Por todo isto o Consello Comarcal de Esquerda Unida Compostela propón ao Pleno do concello de Santiago a seguinte proposta de

ACORDOS

Primeiro. Que, tralo pertinente debate e participación cidadá dende movementos sociais, organización ou asociacións ata incluso persoas a título individual, se constitúa o Consello Municipal de Políticas de Igualdade de Oportunidades.

Segundo. Que se cree, debidamente dotada, a  Concellería de Inclusión Social

Terceiro. Que, cos mecanismo de Democracia Participativa necesarios, se cree a Oficina de Dereitos Sociais.

No hay comentarios: