lunes, 23 de junio de 2014

Moción Día Orgullo LGTBIEn poucos días chega o 28 de Xuño, día internacional do Orgullo LGBTI, unha data que simboliza o valor, o esforzo e o sufrimento de moitas persoas que ao longo da historia e na actualidade loitaron e seguen loitando polo recoñecemento dos seus dereitos e liberdades.

Sen dúbida falamos dun día importante para a comunidade LGTBI, xa que moitas persoas gozamos hoxe de logros sociais en materia de igualdade froito das loitas do pasado. Grazas ao activismo LGTBI, estamos comezando a vivir en sociedades cada vez máis saudábeis nas que os ríxidos moldes culturais heteronormativos pouco a pouco vanse crebando.

A memoria colectiva é aquilo que evita que as sociedades repitan erros xa superados. Por iso, nin as institucións nin a sociedade debemos esquecer a nosa historia machista e manchada de LGTBIfobia. E polo mesmo motivo, as institucións deben recoñecer os erros que se cometen aínda: falamos do enorme retroceso ao que se está sometendo á cidadanía do Estado Español coas políticas austericidas e heteropatriarcais que viñeron aprobándose nos anteriores gobernos centrais e autonómicos e que afectan especialmente a esta comunidade. Políticas que poñen en grave perigo os logros sociais conseguidos e que nos retrotraen ao pasado en canto a dereitos e liberdades que dabamos por adquiridos.

Xa abonda de hipocresía: o goberno do Partido Popular ao mesmo tempo que se proclama defensor da Vida, vota en contra dos dereitos de transexuais e transxénero; recorre nos Tribunais o matrimonio igualitario; condena a educación sexual e no respecto á diversidade de xénero; nega asilo político a persoas LGTBI; condena a traballadoras e traballadores a “volver aos seus armarios” porque xa non teñen forma de defender os seus dereitos no ámbito laboral; recorta en sanidade así como tamén discrimina ás mulleres lesbianas, bisexuais e solteiras ao non permitirlles acceder aos programas de reprodución asistida.

Pero ademais, non só mina o avance en dereitos LGTBI de cara ao seu conservador electorado, senón que ás furtadelas pacta co empresariado rosa para monopolizar os beneficios do Orgullo na cidade de Madrid e no resto de cidades do Estado. En definitiva, o Partido Popular mercantiliza os dereitos das persoas LGTBI, e isto é intolerábel.

O 28-X é a data na que conmemoramos que un grupo de camioneiras, travestis e maricas de clase baixa alzáronse contra a represión policial, loita que non pode caer no esquecemento e que recoñecemos como pioneira para o logro dos avances en igualdade e liberdade, loita grazas á cal avanzamos cara unha sociedade máis xusta e libre.

Entendemos que aínda que se deron pasos cara a unha igualdade social real, queda moito camiño por percorrer, quedan espazos que conquistar e loitas que reivindicar desde os movementos sociais, tanto dentro como fose do Estado Español.

A nosa obrigación como representantes do pobo é non dar as costas a todo iso, porque as loitas xustas son imparábeis e, se non é co noso apoio, será pese a nós.

Por todo iso dende ALEAS EU Compostela elévanse ao pleno os seguintes

ACORDOS

Primeiro. Realizar unha campaña de denuncia contra a homofobia, lesbofobia, bifobia e transfobia, así como comprometerse a poñer en marcha un programa de medidas para erradicar esta lacra social..

Segundo. Solicitar ao goberno que promova a despatoloxización das identidades transexuais e intersexuales, sen que os dereitos sexuais e sanitarios destas persoas véxanse prexudicados.

Terceiro. Elevar a petición aos gobernos central e autonómico de que presionen aos países que aínda hoxe condenan as orientacións sexuais e identidades de xénero non normativas, para que respecten a resolución das Nacións Unidas e as despenalicen, principalmente, a aqueles países onde aínda persiste a pena de morte, utilizando para iso as relacións bilaterais e multilaterais existentes a través das políticas públicas de carácter económico e político, fundamentalmente, nas de cooperación internacional ao desenvolvemento.

Cuarto. Reclamar ao Goberno central unha rectificación en canto á denegación de asilo a persoas que así o solicitaron, logo de acreditar que as súas vidas corrían serio perigo ao ser perseguidas por motivo de orientación sexual ou identidade de xénero. Esixir unha maior sensibilidade institucional fronte a situacións dramáticas que chegan a nós desde outros contextos xeopolíticos nos que, aínda a día de hoxe, queda un longo camiño por percorrer en materia de dereitos humanos..

Quinto. Expresar un compromiso real contra os recortes sociais, especialmente aqueles referidos á prevención e o tratamento do VIH, e sobre todo, no caso das persoas migrantes. Así como tamén realizar unha defensa real da sanidade pública e universal.

Sexto. Defender unha educación pública, laica, de calidade e que atenda á diversidade creando un espazo educativo san onde reinen os valores democráticos. Se insta a requirir ao Goberno autonómico, en base ás súas competencias en materia de educación, a introdución da diversidade afectivo sexual e familiar no currículo académico. Tamén se insta a impulsar nos centros educativos do municipio a creación e posta en marcha de Tutorías de Atención á Diversidade Afectivo-Sexual.

Sétimo. Adquirir un compromiso institucional firme de face á inserción sociolaboral de acódelas transexuais, que constantemente sofren situacións de discriminación laboral e taxas de desemprego de máis do 50%, por medio do deseño e imprementación dun plan municipal de inserción laboral de acódelas transexuais. Ademais impoñer sancións naqueles ámbitos de traballo dos que haxa denuncias por motivos de discriminación por motivos de orientación sexual ou identidade de xénero.

Oitavo. Simbolizar o firme compromiso deste concello coa igualdade e os dereitos do colectivo LGTBI colocando o 28 de xuño a bandeira arcoíris, ensina da diversidade, nos edificios públicos municipais.

Noveno. A colocación da bandeira LGTBI no Concello. Así mesmo, instarase a que se coloque nos edificios do goberno autonómico, como o Parlamento ou a Xunta de Galicia, e noutras institucións públicas galegas e estatais

Décimo. Instar ao Parlamento de Galicia á impulso, xunto co tecido asociativo LGTBI, dunha Lei real de Visibilidade e non Discriminación LGTBI galega, que defenda realmente os intereses do colectivo e que conte coa súa máxima participación no proceso.

No hay comentarios: