miércoles, 3 de febrero de 2010

Valoración Cultura sí, Mausoleo non

A PLATAFORMA CULTURA SI, MAUSOLEO NON : VALORA POSITIVAMENTE O TRABALLO XUDICIAL E VAI ESTUDAR O AUTO DE SOBRESEMENTO PROVISIONAL PARA ESIXIRRESPONSABILIDADES POLÍTICAS.

A pesar dos inconvenientes que tiña este caso é que a súa complexidade, esixe unha grande dispoñibilidade de documentación, capacidade técnica de análises,recursos humanos dedicados plenamente ao tema investigador, e en suma, moito tempo, é gracias ao amplísimo labor de instrucción, que unha parte importantísima de documentación entrou "na causa". Polo que felicitamos á xuiza responsable e ao persoal que traballou na investigación. Considerando que a pesar de que para poder probar que algo ten significado penal, é necesario ter un ou varios culpables claros, que non poidan dicir que"foron mal informados", e que a responsabilidade sexa difusa e compartida entre múltiples xestores, a xuíza confirma "irresponsabilidade administrativa", anomalías de bulto, ilegalidades administrativas que logo foron convalidadas, contratos en condicións leoninas, etc... Segundo a xuíza, o transcurso do tempo, a tardanza entre "acción administrativa" e a "fiscalización xudicial", converteuse nunha dificultade importante; esencialmente, porque para valorar o ilícito sótemos "documentos", e o papel o cubre todo; as declaracións de testemuñas, ademais de limitadas, despois de moitos anos, non permiten precisar tanbén os datos como para asegurar se concretamente houbo delito. Neste punto é tamén oportuno felicitar aos "sospeitosos penais" que souperon diluir as suas responsabilidades, desmemorizarse a tempo e enmarañar o asunto de tal forma que resulte dificil dar con probas penais.

A Plataforma Cultura Si Mausoleo Non: vai estudar na medida do posible as alternativas para que poida rematarse nun en causamento que posibilita un xuizo donde se poida demostrar que efectivamente as sospeitas penais poden ser confirmadas, asi como aproveitar o traballo xudicial para facer o inventario político do catálogo de ilícitos administrativos, neglixencias e de elevadísimos custos para a sociedade galega da faraónica Cidade daCultura.

Temos a seguridade que si houbera disposición politica dos partidos con representación no Parlamento podia encamiñarse o desastre sen paliativos das obras da Cidade da Cultura e o seu desorbitado desfase orzamentario, cara á sensatez e á responsabilidade, ata o de agora, como se ten comprobado tan escasos.

Desde Cultura Si, Mausoleo non seguiremos traballando para esixir que os responsables dese desastre administrativo e económico, respondan política, administrativa e profesionalmente, perante a sociedade galega. E nesto solo recordar que o día de hoxe o desfase orzamentario xa sobrepasa os 300 millóns de euros, os edificios construidos non teñen finalidade concreta e os gastos en mantemento e acondicionamento son un lastre para os orzamentos culturais e un manexo irresponsable dos fondos públicos. Iso se todo elo polo que parece sen responsabilidades penais.

No hay comentarios: