viernes, 2 de marzo de 2012

Moción supresión exención IBI á Igrexa Católica

O Consello Comarcal de Esquerda Unida Compostela presentou unha nova moción, nesta ocasión pedimos ó Concello a que inste a suprimir o privilexio da Igrexa Católica de non pagar o IBI.

Aquí tedes o texto da moción:

O Consello Comarcal de Esquerda Unida Compostela considera necesario mudar o sistema recadatorio do Estado, que carece de progresividade e incumpre a necesaria equidade de que pague máis quen máis teña.

O 31 de decembro publicouse o Decreto Lei 20/2011, do 30 de decembro de 2011, de medidas urxentes en materia orzamentaria, tributaria e financeira para a corrección do déficit público. Unha das principais “medidas temporais e progresivas”, do goberno de Rajoy en materia tributaria foi o aumento do IBI

Dende o Consello Comarcal de EU Compostela tamén queremos facer mención do artigo 62 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, onde se fala das exencións do IBI. No punto c di que estarán exentos “Los de la iglesia católica, en los términos previstos en el Acuerdo Español y la Santa Sede sobre Asuntos Económicos de 3 de enero de 1979, y los de las asociaciones confesionales no católicas legalmente reconocidos, en los términos establecidos en los respectivos acuerdos de cooperación suscritos en virtud de lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución.”

Esta exención total e permanente da contribución territorial urbana afecta a templos e capelas, residencias de bispos e sacerdotes, oficinas, seminarios e conventos. Como a Igrexa Católica probablemente sexa o más importante propietario inmobiliario do Estado, este privilexio provoca que as arcas públicas deixen de recadar uns 3.000 millóns de euros, mentras que o aumento deste imposto si vai afectar ao peto da maioría da cidadanía, demostrando unha vez máis que o peso tributario non se reparte de forma equitativa nin xusta.

Esquerda Unida Compostela reivindica a efectiva separación entre a Igrexa e o Estado.

Por todo isto, o Consello Comarcal de Esquerda Unida Compostela propón ao Pleno do concello de Santiago a seguinte proposta de

ACORDOS

Primeiro.- Que se inste a modificar o artigo 62 do Real Decreto Lexislativo 2/2004 e se suprima a exención do IBI nos bens inmobles propiedade da igrexa católica.

No hay comentarios: