jueves, 20 de febrero de 2014

Paneis informativosO Consello Comarcal de Esquerda Unida Compostela cre que as as veciñas e veciños teñen dereito a expresarse e que o Concello debe garantir todos os medios necesarios para que isto sexa posible.

As novas tecnoloxías e internet fixeron evolucionar en poucos anos os métodos cotiás de comunicación da sociedade, facilitando o acceso a todo tipo de información e chegando a maiores sectores da poboación de forma máis rápido. Sen embargo este avance na forma de informar non pode ser utilizado para non facilitar outros medios para dar a coñecer eventos, manifestacións e outras actividades.

Deste xeito, hoxe en día seguen a ser moi comúns e útiles os paneis informativos para comunicación social situados na vía pública, posto que é un medio moi accesible para anunciar algo ou mesmamente expresarse.

Nunha cidade como a de Santiago debe garantirse que as persoas teñan acceso a este tipo de elementos para que así non se recorra ao uso de zonas non apropiadas para a pegada de letreiros e carteis como poden ser as paredes das vivendas ou escaparates de baixos sen ocupar.

Dende o Consello Comarcal de Esquerda Unida Compostela non creemos lóxico que o Concello da cidade retire paneis dos que a cidadanía dispón, como aconteceu co panel das escaleiras que enlaza a Praza de Vigo coa Avenida de Rosalía de Castro, ou non manteña ou repoña os que están en mal estado ou rotos, como por exemplo o situado en Vite.

Defendemos que non só hai que manter os paneis existentes, senón que se debe dar paso á colocación doutros novos distribuídos por toda a cidade e en lugares de tránsito para que cumpran debidamente a súa función de comunicación.

Por suposto este proxecto tanto de colocación de novos paneis, como de mantemento e limpeza dos mesmos, debe contar coa participación das persoas e organizacións que mostren interese nesta iniciativa.

Por todo isto o Consello Comarcal de Esquerda Unida Compostela propón ao Pleno do concello de Santiago a seguinte proposta de

ACORDOS

Primeiro. Que o Concello leve a cabo unha planificación, debidamente debatida, cara á colocación de novos paneis de comunicación social por toda a cidade

Segundo. Que o Concello renove os paneis que estean en mal estado ou rotos.

Terceiro. Que o Concello, a través da necesaria participación cidadá, elabore os protocolos tanto de limpeza deste paneis como do seu mantemento.

No hay comentarios: