jueves, 27 de febrero de 2014

Pregunta defensa laicismoO Consello Comarcal de Esquerda Unida Compostela defende, dende o respecto as distintas crenzas relixiosas, o laicismo en todas as administracións e servizos públicos.

Por desgraza co (des)goberno do Partido Popular, tanto a nivel local, autonómico como estatal, cada vez e máis evidente que, no relativo a confesión católica, a separación entre as administracións públicas e a igrexa cada vez é máis tenue ou incluso inexistente.

Pouco máis se pode engadir para criticar a nefasta reformar da lei do aborto de Gallardón ou da adoctrinante e prexudical para o ensino público reforma LOMCE do ministro Wert.

Mais na nosa cidade, tal e como xa denunciaramos, pola labor do PP estase a levar a cabo un ataque continuado ao laicismo, cómpre recordar a innecesaria instalación dun cruceiro no parque Agros de Ramírez. Ou tamén como nas escolas públicas da cidade se realizaron actos de carácter relixioso no nadal.

Dende o Consello Comarcal reiteramos que o Concello ten que velar porque na cidade, nos distintos espazos públicos, se garanta o laicismo, por suposto dende o respecto en todo momento as distintas crenzas relixiosas das veciñas e veciños.

Por iso consideramos necesario que o goberno local elabore un estudo para comprobar que simboloxía ou actividades relixiosas existen en administracións e servizos públicos, e polo tanto atentan contra o laicismo que debe existir neste lugares. Contando coa participación cidadá para artellar as mellores solucións para corrixir as posibles eivas existentes.

Por todo isto, o Consello Comarcal de Esquerda Unida realiza as seguintes preguntas para a súa resposta por escrito:

  1. Ten previsto o Concello elaborar un estudo para coñecer os posibles casos na cidade que atenten contra o laicismo?

  1. En caso afirmativo, contando coa participación cidadá, elaborará un plan de actuación para corrixir as posibles eivas atopadas?

No hay comentarios: