lunes, 29 de diciembre de 2014

Moción subvencionar IBI a persoas en risco de exclusión socialO grupo de traballo de políticas sociais de Esquerda Unida Compostela considera que calquera Administración Pública ten que ter, entre un dos seus obxectivos principais, garantir o dereito a unha vivenda digna.

Consideramos que para que o acceso a unha vivenda digna sexa unha realidade para a maioría social é necesario destronar o actual modelo, que busca o lucro privado, tal e como se pode comprobar co pelotazo urbanístico que o PP defende coa operación especulativa de Xoán XXIII.

Dende o grupo de  traballo de políticas sociais de EU Compostela, para acabar con este modelo antisocial, que ten á vivenda como un negocio e non como un dereito, apoiamos, entre outras moitas medidas, a creación dunha axencia pública municipal de aluguer social, presentada en marzo de 2012. Tamén consideramos necesaria a creación dun Servizo Municipal de Atención Integral a Persoas sen Fogar, como propuxemos en outubro de 2013.

Moitas máis medidas estruturais para acabar con este modelo especulativo son posibles, pero tamén o Concello, se é consciente da realidade que afoga a moitas veciñas e veciños, ten que tomar medidas urxentes e, aunque meramente paliativas ata mudar este sistema económico, político e social, por suposto son necesarias.

Por desgraza é unha realidade que moitas persoas teñen serias dificultades económicas para (mal)vivir, por exemplo o número de familias que teñen dificultades para chegar a fin de mes, ou nin chegan, é alarmante. Tan grave é a situación que hai veciñas e veciños que facer o pago do IBI, suponlle un gasto tan elevado que lle impide afrontar o custe de necesidades básicas para calquera persoa.

O grupo traballo de políticas sociais reclama como medida urxente que o Concello subvencione o 100% da cota do IBI das persoas en risco de exclusión social, así como unha porcentaxe progresiva da dita cota segundo a capacidade económica.

Por todo isto o o grupo de traballo de políticas sociais de Esquerda Unida Compostela propón ao Pleno do concello de Santiago a seguinte proposta de

ACORDOS

Primeiro. O Pleno do concello da Coruña insta ao goberno municipal a establecer unha subvención ás unidades familiares que acrediten dificultades económicas en relación á suma dos seus ingresos dividida polo número de membros, segundo o seguinte baremo:

    Inferior ao 100% do IPREM: 100% da súa cota do Imposto de Bens Inmobles (IBI)
    Entre o 100% e inferior ao 125% do IPREM 75% da súa cota do IBI
    Entre o 125% e inferior ao 150% do IPREM 50% da súa cota do IBI
    Entre o 150% e inferior ao 175% do IPREM 25% da súa cota do IBI

Segundo. Proceder á súa inmediata posta en marcha e á súa publicidade durante o mes de xaneiro de 2015 e abrir o prazo de presentación de solicitudes que se manterá durante todo o ano.

No hay comentarios: