viernes, 24 de abril de 2015

Moción polo 26A, Día Visibilidade LésbicaPor oitavo ano consecutivo, os movementos LGTBI (movemento de lesbianas, gais, transxénero, bisexuais e intersexuais) e feministas do Estado reivindican o día 26 de Abril como o Día da Visibilidade Lésbica.

A multiplicidade de identidades con que cada persoa se identifica, sitúannos nun lugar determinado do escalafón social. Así, aquelas identidades menos privilexiadas polo sistema, teñen cotas maiores de vulnerabilidade. Por iso, algunhas características identitarias como a orixe étnica, a clase, a identidade de xénero, a orientación sexual ou os tipos de diversidade funcional, son cruciais para a posición social que ocupa cada persoa. E iso é algo do que calquera goberno debe facerse cargo, así, os avances logrados en materia de igualdade non poden opacar as múltiples formas de discriminación que prevalecen tanto na sociedade como nas institucións.

E é que aínda queda moito que reivindicar para as lesbianas, pois, do mesmo xeito que o patriarcado fai mella na sociedade dificultando que as mulleres logren unha igualdade de facto con respecto aos homes, as lesbianas enfróntanse a máis discriminacións e barreiras: en principio, ademais de por mulleres, discriminadas porque a súa orientación sexual lévaas a vivir a súa sexualidade á marxe dos homes.
A invisibilidade social do lesbianismo; a súa constante obxectivación sexual nos medios; o acoso escolar e nas rúas, que sofren a diario; as agresións homófobas que van en aumento nos últimos meses; os recortes en gasto social que se traducen en menos esforzos en materia de igualdade; a discriminación laboral da que as desprotexen nas últimas reformas; a feminización da pobreza e a precariedade laboral que provoca a crise; a exclusión das relacións lésbicas de parella dos recursos dispoñíbeis en materia de violencia doméstica ou intraxénero; o gran descoñecemento da comunidade médica ante a realidade das lesbianas; así como a negativa por parte dalgunhas comunidades autónomas ao seu acceso a tratamentos de reprodución asistida, son só algunhas das violencias que sofren as lesbianas no noso país.

En temas deste calado, a memoria histórica é de vital importancia, xa que houbo épocas en que o propio Estado era o que penaba e perseguía a homosexualidade. Por iso, a loita contra a lesbofobia debe pasar inevitablemente por que as institucións outorguemos o recoñecemento que se merecen aos movementos LGTBI e feministas, cuxa loita e traballo diario posibilitaron algúns dos avances máis importantes en materia de igualdade, ámbito fundamental para toda democracia..

Por todo isto o Consello Comarcal de Esquerda Unida Compostela propón ao Pleno do concello de Santiago a seguinte proposta de

ACORDOS

Primeiro. Este Concello comprométese a levar a cabo a realización de campañas de sensibilización social que ofrezan referentes públicos de mulleres lesbianas, para acabar coa invisibilización que sofre este colectivo así como para servir de apoio ás mulleres lesbianas que están no proceso de saír do armario e requiren de referentes positivos

Segundo. Desenvolverá conxuntamente coa Xunta estudos levados a cabo nos centros de saúde de mulleres lesbianas infectadas con VIH e Infeccións de Transmisión Sexual.

Terceiro. Fomentará a inclusión das mulleres lesbianas nas políticas de igualdade de xénero para que estas teñan en conta a súa realidade e poidan levar a cabo desde as institucións públicas medidas para eliminar a discriminación e invisibilidade social que viven as mulleres lesbianas.

Cuarto. Instará ao Goberno central á modificación da carteira de sanidade para incluír novamente ás mulleres lesbianas e mulleres solteiras nos programas de reprodución asistida públicos.

Quinto. Instará ao Goberno central a afondar na inclusión da realidade das mulleres lesbianas nos protocolos xinecolóxicos para que o persoal médico coñeza as prácticas sexuais e poidan recibir unha atención adaptada ás súas necesidades

No hay comentarios: