miércoles, 13 de junio de 2012

Crítica á supresión do servizo de aluguer de bicicletas


O CONSELLO COMARCAL DE ESQUERDA UNIDA COMPOSTELA OPONSE A SUPRESIÓN DO ALUGUER DE BICICLETAS .

O CONSELLO COMARCAL DE EU COMPOSTELA ESIXE, UNHA VEZ MÁIS, O DEBATE CIDADÁ NECESARIO PARA A ELABORACIÓN DUN PLAN GLOBAL DE MOBILIDADE SUSTENTABLE.

Esquerda Unida Compostela traballa para un cambio no modelo de mobilidade urbana. Un cambio que permita, dunha vez, camiñar cara a urxente redución do tráfico privado mentres se impulsa o uso de transportes colectivos menos perxudiciais para a nosa saúde medioambiental.

Entre as nosas demandas sempre estivo e está a elaboración dun Plan Global de Mobilidade Sustentable economica e medioambientalmente, no que, entre outros temas, se leve a cabo un Plan Director da Bicicleta que fomente o uso da mesma para moverse pola cidade.

A tal efecto, a nosa organización xa presentara o pasado 12 de febreiro de 2010, unha moción na que pedíamos a dotación de bicicletas eléctricas para o servizo de aluguer. Unha medida, desatentida, e que permitiría a asistencia ao pedaleo nos traxectos pola noso concello e que incentivaría o uso da bici como emdio de transporte.

Por estes motivos, entre outros moitos, o Consello Comarcal de EU Compostela critica o anuncio do Concello de eliminar por completo o servizo de aluguer de bicicletas na cidade, argumentando que será por outros medios polos que se preste este servizo, achegando, unha vez máis, escasa información sobre o novo método que, seguramente, será un mero parche cosmético para evitar a crítica polo total abandono da bicicleta como medio de transporte.

Tendo en conta que nin o PsdeG-BNG, cando gobernaron, e moito menos o PP agora, contemplaron de verdade a bici coma un eficaz e ecolóxico medio de transporte, resulta inadmisible o emprego de numeroloxía para xustificar a supresión dun servizo. A ausencia de vontade política é a que determina, en primeira instancia, o desprestixio do alugueiro público en tanto que servizo público, até convertelo en inútil. Non obstante, medios para prestixiar este servizo, hainos. Outro cantar é que non se queira investir esforzo e recursos nel. 

O Concello debe actuar. Cómpre contar coa participación das persoas que desexan utilizar a bicicleta como medio de transporte e elaborar, desde xa, un plan director da bici, que permita a convivencia entre os vehículos a motor e a bici. O Concello debe traballar para incentivar realmente outro tipo de mobilidade urbana. Así poderíamos comprobar que os seus discursos sobre ecoloxismo e desenvolvemento sustentable non son mera palabrería.

No hay comentarios: