miércoles, 22 de enero de 2014

Fomento e melloras transporte públicoA ÁREA DE MOCIDADE DE ESQUERDA UNIDA COMPOSTELA ESIXE MELLORAS NO FUNCIONAMENTO DO TRANSPORTE PÚBLICO DA COMARCA.

Dende a Área de Mocidade de Esquerda Unida Compostela esiximos melloras no funcionamento do transporte público da comarca.

Demandamos medidas que verdadeiramente faciliten o seu uso e fomenten a fidelización, e que teñan en conta aos colectivos máis necesitados deste servizo, como o estudantado ou a xente en situación de desemprego. Cremos necesarias políticas sociais de transporte público que loiten contra a exclusión social, a contaminación medioambiental e a conxestión do tráfico.

Solicitamos un abaratamento xeral dos prezos para estudantado que, se ben dispoñen dunha tarifa especial, segue a constituír un desembolso periódico moi importante; especialmente para un colectivo que enfronta numerosos gastos e dispón de fontes de renda limitadas.

Consideramos tamén preciso o establecemento dunha liña de transporte público que permita á clase traballadora achegarse aos seus centros de traballo nos polígonos industriais da nosa comarca coa fin de facilitar a súa integración laboral nos puntos que ofrecen unha maior problemática de desprazamento.

Por outra banda, entendemos que é urxente que o sistema de tarificación recoñeza a gratuidade deste servizo para a cidadanía desempregada; unha iniciativa básica que xa foi tomada en moitos concellos de Galicia e que responde a unha necesidade elemental dun dos sectores da cidadanía máis prexudicado pola crise-estafa que padecemos.

Ao mesmo tempo, consideramos necesarias melloras que solventen o desequilibrio do transporte urbano nas distintas zonas da comarca e unha maior atención á súa puntualidade e fluidez.

Para garantir a calidade do servizo de transporte, solicitamos un estudio e debate profundos sobre a remunicipalización desta prestación, constituíndose a xestión directa como unha alternativa e aposta política forte.

Asemade, cremos na necesidade de promover na sociedade o emprego de medios de transporte non prexudiciais co entorno, tendentes a fomentar hábitos de vida saudables na mocidade e a mellorar a convivencia urbana, e resolver a problemática da fluidez do tráfico nas nosas estradas. O método para resolvelo o máis eficientemente posible sería a creación de diversos puntos en toda a cidade onde se puidese coller unha bicicleta gratuitamente e, como forma de complementalo, desenvolver unha rede de carrís bici na cidade.

Tamén consideramos oportuno retirar as cámaras de videovixianza en favor da contratación de máis persoal que comprobe que a xente mercou o seu correspondente billete ou bono.

Por outra banda, é preciso que Santiago, como localidade que reúne a un gran número de mozas e mozos de diversas áreas xeográficas durante todo o ano, conte coa existencia do Noitebus, transporte que supoñía unha alternativa segura e eficaz ao uso dos vehículos particulares, que estea en funcionamento durante as horas que os autobuses urbanos permanecen inactivos.

Finalmente, consideramos de vital importancia as melloras no transporte metropolitano que comunica Santiago coas súas áreas limítrofes, como o viaxe gratuíto para as persoas en situación de desemprego, as e os pensionistas e o estudantado.

Reiteramos que o transporte público é un servizo de primeira necesidade e non pode converterse nun obstáculo para o acceso ao traballo ou á educación, nin dificultar a mobilidade ata a cidade ou discriminar aos cidadáns das poboacións veciñas.

Así pois, propoñemos que as liñas cubertas polo transporte urbano inclúan tamén, de xeito habitual e dinámico, tódalas aldeas da nosa contorna nas que exista xuventude, como único instrumento posible para outorgarlle unha alternativa ao transporte privado.

No hay comentarios: