jueves, 23 de enero de 2014

Pregunta censo inmobles municipaisO Consello Comarcal de Esquerda Unida Compostela considera necesario que o Concello se involucre activamente para garantir o dereito a unha vivenda digna.

Demandamos que o goberno local do Partido Popular leve a cabo un censo de todos os inmobles de titularidade municipal, dende vivendas ata locais, co fin de estudar cales poden ser aptos para evitar que veciñas e veciños queden sen vivenda por mor dos desafiuzamentos.

Recordamos, que como medida para garantir o dereito a unha vivenda, o pasado 24 de marzo de 2012 presentamos unha iniciativa para crear a Axencia Pública Municipal de Aluguer, que ademais doutras vivendas, se pode facer cargo dos inmobles de titularidade municipal que sexan aptos para este cometido.

Dende o Consello Comarcal de Esquerda Unida Compostela apoiamos a proposta da PAH para a sanción dos inmobles permanentemente desocupados propiedade de entidades financeiras e outras grandes empresas.

Incluso o pasado 16 de xuño de 2012 presentamos unha moción na que demandábamos a xestión pública das vivendas dos bancos e caixas, promovendo que se fixera a través da Axencia Municipal de Aluguer.

Outra, das moitas medidas que propuxemos para garantir o dereito a unha vivenda, foi a elaboración dun censo de vivendas baleiras para aplicarlles a recarga máxima no IBI que permita a lei, e así fomentar a súa posta en aluguer.

Por todo isto, o Consello Comarcal de Esquerda Unida realiza as seguintes preguntas para a súa resposta por escrito:

  1. Ten previsto o Concello elaborar un censo de inmobles de titularidade pública?

  1. En caso afirmativo, acometerá un estudo sobre novas posibles utilidades que poder darlle a estas instalacións municipais, como, por exemplo, a de vivenda para persoas desafiuzadas?

  1. Que medidas ten previsto realizar este Concello para garantir as veciñas e veciños o dereito constitucional a unha vivenda digna?

No hay comentarios: