viernes, 17 de enero de 2014

Xuntanza con VagalumeREPRESENTANTES DO CONSELLO COMARCAL DE ESQUERDA UNIDA COMPOSTELA REÚNENSE CO CENTRO VAGALUME.

O CONSELLO COMARCAL DE EU COMPOSTELA DEMANDA PLANS DE ACTUACIÓNS CONTRA A EXPLOTACIÓN SEXUAL DAS MULLERES QUE EXERCEN A PROSTITUCIÓN.

Os representantes do Consello Comarcal de Esquerda Unida Compostela, Sara García e Vicente Vázquez, e a militante, Sofía Díaz, mantiveron unha xuntanza co centro Vagalume.

Na xuntanza expúxose en primeiro lugar as dificultades existentes para que as mulleres que exercen a prostitución poidan denunciar a explotación sexual á que son sometidas. O medo, sobre todo polos familiares que quedaron no país de procedencia, é un dos principais motivos para non denunciar. Pero o lento proceso xudicial tamén dificulta que se denuncie a trata de persoas que hoxe en día acontece na nosa cidade ou na comarca.

Informáronnos no centro Vagalume que nos últimos anos detectaron, debido a crise-estafa que padecemos, que mulleres que conseguiran recuperar a súa vida, víronse na obriga de volver a exercer a prostitución para poder sobrevivir.

Consideramos unha gran labor a que leva a cabo Vagalume, tanto no centro de día coas actividades que ten, como no piso de acollida temporal no que ás mulleres que decidiron firmemente abandonar a prostitución encontra un lugar no que dar os primeiros pasos para unha nova vida.

Mais sendo encomiable esta labor, demandamos que o Concello, e calquera outra Administración, ten que cumprir coa súa obriga de servizo público e ter dende servizos sociais ata protocolos de actuación adecuados para a loita contra a explotación sexual.

Desde o Consello Comarcal de EU reiteramos que a prostitución supón unha forma extrema de violencia de xénero que non pode ser obxecto de regulamentación. Esiximos das Administracións Públicas, coa colaboración das organizacións sociais interesadas, o desenvolvemento de políticas encamiñadas á súa abolición, con programas integrais dirixidos ás persoas que exercen a prostitución e campañas de tolerancia cero cara o proxenetismo e o prostituidor.

Tal e como xa manifestáramos con anterioridade, unímonos as críticas expresadas dende o centro Vagalume respecto as restricións e dificultades que as persoas migrantes teñen para acceder á tarxeta sanitaria. A única sanidade que cubre as necesidades da cidadanía é aquela que é Pública, Gratuíta e por suposto Universal.

No hay comentarios: