jueves, 12 de diciembre de 2013

Moción cláusulas sociaisO grupo de políticas sociais de Esquerda Unida Compostela considera que o Concello debe prestar os servizos públicos que a cidadanía demanda.

Por suposto consideramos que este servizos teñen que ser de titularidade e xestión pública, posto que así se garante a calidade do servizo, asegúranse as condicións laborais das empregadas e empregados e respectase o medio ambiente.

Mais nesta crise-estafa que padecemos son levadas a cabo nefastas privatizacións que precarizan as condicións laborais e provocan a merma de calidade no servizo prestado, co único fin de alimentar o lucro privado en detrimento das necesidades da maioría social.
 
Claro exemplo desta nefasta política privatizadora son as escolas infantís de Conxo en Fontiñas, que en lugar de remunicipalizarse como pedimos en xaneiro, padecen agora as nais e pais as consecuencias da incompetente xestión de CLECE.

Por desgraza, según as informacións que se reciben da reforma do réxime local, todo apunta a que non so non vai ser posible remunicipalizar os servizos públicos privatizados, se non que é factible que moitos Concello se vexan na obriga de ter que privatizar a xestión de moitas actuacións que realizan.

Obviamente o fin do espolio e recuperar e fomentar os servizos de titularidade e xestión pública debe ser o obxectivo, pero se non é posible, o Concello debe actuar e impedir que co diñeiro público se destrúa o benestar de moitas veciñas e veciños.

En consecuencia faise necesario tomar medidas urxentes que, dentro dos escasos marxes que a lexislación de Contratos do Sector Público permite, establezan mecanismos que impidan a precarización das condicións laborais das traballadoras e traballadores. Son necesarias en calquera privatización, contrata... as cláusulas sociais.

Por suposto, como sempre se debe facer, debe producirse un debate e participación para acadar a mellor redacción destas cláusulas sociais que deben tratar aspectos como: a inserción sociolaboral, igualdade de oportunidade entre mulleres e homes, calidade do emprego, responsabilidade social das empresas e outros moitos.

Por todo isto o grupo de traballo de políticas sociais de Esquerda Unida Compostela propón ao Pleno do concello de Santiago a seguinte proposta de

ACORDOS

Primeiro. Encargar, tralo pertinente debate e participación cidadá, aos servizos técnicos municipais o estudo e redacción das cláusulas de contido social, laboral e medioambiental que podan incluírse nos pregos de contratación deste Concello, coa finalidade de asegurar unhas condiciones laborais xustas, uns compromisos de respecto ao medio ambiente, así como a inserción laboral de colectivos desfavorecidos

Segundo. Adquirir o compromiso de aplicar aos novos pregos de contratación ditas cláusulas.

Terceiro. No prorrogar os contratos vixentes, procurando en primeiro lugar as remucipalización dos servizos, se non é posible, redactar, cando expiren estes contratos, para cada un deles un novo prego que incorpore ditas cláusulas.

No hay comentarios: